Vitusapotek
Hudsykdommer og utslett

Røde prikker på huden

Røde prikker på huden kan være tegn på ulike sykdommer. Noen behøver behandling, mens andre tilstander går over av seg selv. Cherry Angiomer (kirsebærflekker) er svært vanlige og helt ufarlige prikker på huden.

Røde prikker på huden
Profile Picture
Publisert: 11.03.2022
farmasøyt
Rebecca Solomon Hansen er provisorfarmasøyt og har vært ansatt hos Vitusapotek siden 2015. Hun er faglig veldig dyktig og fast skribent for vårt faglige innhold.
Sist oppdatert: 13.12.2023

Hva er røde prikker på huden?

Røde prikker i huden kan være symptom på mange forskjellige tilstander. Utslett med røde prikker i huden kan vise seg på ulike måter. Det kan variere hvor på kroppen man får røde prikker, størrelsen på prikkene og antall røde prikker blant annet.

Årsak til røde prikker på huden?

Bakenforliggende årsak til røde prikker på huden kan følgende også variere i stor grad.

Mulige årsaker til røde prikker på huden:

  • Hemangiomer. Hemangiomer er godartede forandringer i huden som stammer fra blodårer. En type hemangiom er senile angiomer, også kjent som kirsebærflekker, eller Cherry Angiomer. Disse kommer gjerne i større antall med økende alder, og er små i størrelsen.
  • Allergi. Utslett med røde prikker kan skyldes allergiske reaksjoner. Da bør man unngå å eksponere seg for det allergiutløsende stoffet etter beste evne.
  • Bitt og stikk fra insekter eller parasitter. Skabb og loppebitt er eksempler som kan gi røde prikker på huden. Det er veldig viktig å sanere hjemmet ved denne typen tilstander for å forhindre reinfeksjon.
  • Virusinfeksjoner. For eksempel vannkopper, som skyldes varizella zoster-virus.
  • Bivirkninger av legemidler. Om utslettet dukker opp i forbindelse med bruk av medisiner, kan det skyldes legemiddelbivirkninger. Hvis de røde prikkene forsvinner når man slutter å bruke legemiddelet, styrker dette sannsynligheten for at det var legemiddelet som sto bak.
  • Blødninger i huden. Petekkier, purpura, og ekkymoser er alle betegnelser på ulike typer hudblødninger. Disse kan skyldes ulike tilstander igjen, men karakteriseres av at de ikke lar seg avbleke ved trykk. Hudblødningene kan være både ufarlige, og tegn på mer alvorlig sykdom.

Symptomer 

Avhengig av hvilken hudtilstand som er skyld i røde prikker på huden, vil det kunne sees i sammenheng med andre symptomer. Eventuelt kan de røde prikkene være eneste symptom, som for eksempel ved kirsebærflekker (Cherry Angiomer). Hvis de røde prikkene ledsages av symptomer som ikke stammer fra huden, for eksempel smerter og feber, bør man kontakte lege.

Cherry Angiomer (kirsebærflekker)

Røde prikker på huden som ser ut som røde føflekker, er mest sannsynlig Cherry Angiomer eller kirsebærflekker. Cherry Angiomer er helt ufarlige, og jo eldre man blir, jo flere får man. Svært mange nordmenn har en eller flere slike røde prikker på huden.

Cherry Angiomer oppstår når blodkarene i huden sprekker, hoper seg opp og blør. På huden dannes det da røde prikker som kan minne om røde føflekker. 

Eksponering for sol og UV-stråling har derfor ingen ting med dannelsen av disse prikkene å gjøre. De vil komme uansett, og er først og fremst forårsaket av arvelige faktorer. 

Cherry Angiomer og kirsebærflekker er altså ikke farlige, men kan oppleves sjenerende for noen. Prikkene kan fjernes med laser av kosmetiske grunner. 

Behandling av røde prikker på huden

Behandling ved røde prikker i huden, varierer med bakenforliggende årsak. Ved kløende røde prikker i huden, kan det være aktuelt å behandle med ulike kremer og salver:


Vannkopper går over av seg selv, men det kan være aktuelt å lindre kløen, og behandle eventuell feber.
Les mer om vannkopper og behandling her.

Skabb må alltid behandles, og da benyttes kremer eller liniment som dreper skabbmidden.
Les mer om skabb og behandling her.

Når bør du kontakte lege ved røde prikker på huden?

Om de røde prikkene i huden følges av andre symptomer, bør man kontakte lege. Hvis man er usikker på hva som er skyld i de røde prikkene på huden, og man plages av dem, kan det også lønne seg å kontakte lege. Da kan man få en diagnose, og eventuell behandling ved behov.
 

Kilder: Norsk legemiddelhåndbok, Store norske leksikon, Norsk helseinformatikk, Legevakthåndboken.

Les mer: