Vitusapotek
Sykdom og plager

Hva er smerte?

Smerte er en alarmfunksjon i kroppen, som gjør oss oppmerksom på skade. Hvilken behandling du skal ha for dine smerter, avhenger av flere faktorer. Hvor sterk smerten oppleves er ulikt fra person til person, humør, følelser og hvor du har vondt. Fordi smerten kan være hemmende i hverdagen har vi spesialisert oss på dette i Vitusapotek.

 

Hva er smerte?
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 13.12.2023

Hva er smerte?

Smerte er et varselsignal om at noe ikke er som det skal og får oss til å endre handling eller behandle smerten. Et eksempel er refleksen som utløses hvis du legger hånden på en varm plate. Du trekker da hånden raskt til deg. Dette gjør du fordi smertesignaler får musklene til å trekke hånden bort fra platen, slik at skaden og smerten blir så liten som mulig. 

Ulike typer smerte

Smerter kan deles inn på flere måter. Smertebehandling og smertelindring velges utfra hva slags smerte man har, hvor i kroppen smerten sitter og smertens varighet og intensitet.

Smerte

Kjennetegn

Nociseptiv smerte

Nociseptiv smerte er det vi ofte tenker på som ”vanlig smerte”, for eksempel smerte som forårsakes av varme, slag eller kutt. Nociseptiv smerte kan utløses inne i kroppen eller fra utsiden.

Nevropatisk smerte

Smerte som skyldes skade i nerver eller hjernen. Kan gi smerte uten at kroppen påføres noe smertestimuli. Nevropatiske smerter kan være særlig vanskelige å behandle.

Psykogen smerte

Smerte som skyldes psykiske forhold. Kropp og psyke påvirker hverandre. Depresjon og angst kan også føre til kroppslige symptomer. Psykogen smerte er ikke mindre smertefullt enn andre smertetyper.

Idiopatisk smerte

Smerte som man ikke vet hvorfor oppstår, det vil si en smerte uten kjent årsak.

Smerter deles også inn etter om de er akutte (forbigående) eller langvarige (kroniske).

Akutt smerte

Akutte smerter har ofte klare årsaker, som sår, brudd, kutt eller slag. Slik smerte avtar som regel raskt, og gjerne i takt med at årsaken behandles. Akutt smerte har en viktig signalfunksjon, og får oss til å reagere raskt slik at skaden begrenses og ikke forverres.

Kronisk smerte

Kronisk smerte varer i lang tid, minst 6 måneder. Kronisk smerte er ofte sammensatte, kompliserte og vanskelige å behandle. Skader eller sykdommer som ikke er fullstendig leget kan føre til kroniske smerter. Noen opplever også kroniske smerter uten en klar årsak. Kroniske smerter rammer omtrent 30 % av den voksne befolkningen og er den viktigste årsaken til langtidssykefravær. Kroniske smerter kan føre til søvnløshet, depresjon og slapphet.

Er det farlig å ha smerter?

Smerte i seg selv er som regel ufarlig, men smerte er ofte et tegn på at kroppen er i fare. Smerte gjør oss oppmerksomme på faren og får oss til å oppsøke hjelp. Kroniske smerter kan være skadelig for oss da de kan føre til en rekke psykiske og kroppslige plager. Et eksempel er kronisk smerte i en muskel som kan føre til at man overanstrenger andre muskler for å kompensere, som igjen gir nye smerter.  

Smertebehandling

Smertebehandling er avhengig av hva slags smerte du har og om smerten er akutt eller kronisk. 

Smertestillende legemidler (reseptfrie)

Smerter som er akutte (forbigående) og av en mild karakter er ofte velegnet å behandle med reseptfrie smertestillende legemidler. De resepfrie smertestillende legemidlene hemmer på ulike måter smertesignalene i kroppen så vi ikke oppfatter smerten. Mange smertetilstander, som for eksempel hodepine, kan gå over av seg selv ved å gi kroppen ro og hvile. 

Lokalbehandling av smerter

Visse former for muskel- og leddsmerter kan være godt egnet for lokalbehandling. For eksempel ved smerter etter en overanstrengelse kan lokalbehandling være et godt alternativ.

  • ThermaCare er selvoppvarmende omslag som gir effektiv smertelindring og avhjelper årsaken til smerten. Varmen trenger dypt ned i vevet og lindrer smerten målrettet.
  • Tigerbalsam er en aromatisk natursalve laget etter en gammel kinesisk oppskrift. Tigerbalsam kan brukes på stive og ømme muskler/ledd og masseres inn i huden 2-3 ganger daglig. Virker først behagelig kjølende, for så å gi varme.
  • Eis-Gel er et naturprodukt som gir en kjølende og lindrende virkning og kan for eksempel brukes på stive og ømme muskler.
  • Nexcare ColdHot kan brukes kald eller varm for naturlig smertelindring av ledd- og muskelplager.

Kroniske (langvarige) smerter

Smerter som vedvarer over lang tid (kroniske smerter) skal behandles av lege, for å finne ut om det er en bakenforliggende årsak til smertene. For eksempel kan vedvarende hodepine skyldes høyt blodtrykk og da er det helt andre legemidler enn smertestillende man skal bruke.

Når bør du oppsøke lege ved smerte?

  • Ved smerter du ikke har kjent tidligere eller som du ikke kjenner årsaken til. Spesielt gjelder dette sterke smerter
  • Dersom du har langvarige smerter
  • Ved svake og langvarige smerter, dette kan være tegn på annen sykdom

 

Kilder: Norsk helseinformatikk for helsepersonell, Legevakthåndboka, Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Norsk legehåndbok og Helsenett.