Vitusapotek
Infeksjoner

Hepatitt C

Hepatitt C er en leversykdom forårsaket av hepatitt C viruset. Hvert år smittes mellom 3 og 4 millioner av hepatitt C på verdensbasis. I Norge er det hepatitt C som utgjør størstedelen av antall hepatitt tilfeller. Det finnes ingen vaksine mot hepatitt C, men sykdommen kan kureres med medisiner.

Hepatitt C
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 30.11.2022

Hva er hepatitt C?

Hepatitt C er en infeksjon i leveren med hepatitt C viruset. Hepatitt C viruset finnes i seks varianter: genotype 1-6. Sykdommen kan gi svært forskjellige forløp, noen blir kvitt viruset helt, mens andre kan utvikle alvorlig leversykdom som i verste fall kan være dødelig. På verdensbasis dør inntil 500 000 mennesker av hepatitt C hvert år. Det er anslått at ca. 20 000-30 000 nordmenn har hepatitt C infeksjon og omkring 10 000 av disse lever med kronisk hepatitt C. 300 - 400 mennekser smittes årlig i Norge. 

Årsaker til smitte med hepatitt C

Hepatitt C smitter oftest via blod som inneholder viruset, for eksempel ved bruk av urene sprøyter (noe som gjør sprøytenarkomane ekstra utsatt), stikkuhell (for eksempel helsepersonell som stikker seg på sprøytespiss under yrkesutøvelse) eller usikker blodoverføring (blodoverføringer i Norge før 1994 kan ha inneholdt smitte da dette var før viruset var godt nok kjent). Barn som fødes av hepatitt C positive mødre kan smittes, men viruset overføres ikke ved amming. Hepatitt C kan også smitte via seksuell kontakt.

Symptomer på hepatitt C

75-80 % av alle som smittes med hepatitt C får ikke symptomer i det hele tatt, en såkalt asymptomatisk infeksjon.  Eksempler på symptomer ved hepatitt C:

 • Feber
 • Slapphet
 • Mageplager (smerter, diaré og kvalme)
 • Gulsott (gul hud og gulfarging av det hvite i øyet)
 • Influensalignende plager
 • Mørk urin og avfarget avføring
 • Utslett
 • Leddsmerter

Hepatitt C infeksjonen blir kronisk hos 50-80 % av de som smittes. Dette fører til kronisk leverbetennelse som gradvis videreutvikler seg til en økende leverskade med skrumplever, leversvikt og eventuelt leverkreft, men det er usikkert hvor mange av hepatitt C positive som rammes av dette og etter hvor lang tid med smitte de rammes. Det er anslått at de største leverskadene kan inntre etter så mye som 20-30 år. Leverskade på grunn av kronisk hepatitt C er den tredje vanligste årsaken til levertransplantasjon i Norge. Også andre organer enn leveren kan rammes av hepatitt C.

Behandling av hepatitt C

Ikke alle som får hepatitt C har behov for behandling; en akutt infeksjon med hepatitt C kan gå over av seg selv uten behandling hos 20-50 % av smittede. Det er derfor vanlig å vente i minst 12 uker etter en akutt infeksjon med hepatitt C før viruset behandles, dersom det ikke er ute av kroppen.

Dersom det er behov for behandling, brukes som regel antivirale medisiner, men behandlingsopplegget må tilpasses hvert enkelt individ da det avhenger av virustype, grad av leverskade, alder, når man ble smittet, og eventuelle andre sykdommer man har. Målet med bruk av medisiner ved hepatitt C er å stoppe ødeleggelsen av leveren og forebygge leverkreft. Personer med påvist kronisk hepatitt C bør få leverfunksjonen kontrollert jevnlig hos lege. Det finnes ingen vaksine mot hepatitt C.

Ny behandling av hepatitt C er svært effektiv; over 95 % av de smittede kan i dag bli helt friske. Behandlingen er trygg og med få bivirkninger. Les mer om behandling av hepatitt C her.

Når bør du kontakte lege ved hepatitt C?

Kontakt alltid lege ved mistanke om smitte av hepatitt C. Dette kan være:

 • Dersom du opplever symptomer på hepatitt C.
 • Dersom du har vært utsatt for hepatitt C smitte.
 • Dersom du har stukket deg på en brukt sprøytespiss.


Kilder: Verdens helseorganisasjon, Folkehelseinstituttet, helsenorge.no, Norsk elektronisk legehåndbok, Norsk helseinformatikk for helsepersonell.

Les mer: