Vitusapotek
Infeksjoner

Hepatitt A

Hepatitt A er en leverbetennelse, som skyldes infeksjon med hepatitt A viruset. På verdensbasis får omtrent 1,4 millioner mennesker hepatitt A hvert år. Det finnes ingen spesifikk behandling mot hepatitt A.

Hepatitt A

Hva er hepatitt A?

Hepatitt A er en leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt A virus. Viruset ødelegger levercellene, men skadene som oppstår er vanligvis reversible.

Hepatitt A viruset er et motstandsdyktig virus som kan overleve høye temperaturer, frysing, tørke og kan overleve lang tid utenfor kroppen (så lenge som 10 måneder i vann).

Hepatitt A er forekommer sjeldent i Norge. Områder med spesiell høy forekomst av hepatitt A er Afrika, Sør-Amerika, Midtøsten og store deler av Asia.

Årsaker til hepatitt A

Hepatitt A viruset kan smitte på flere måter:

 • Fra vann eller mat som inneholder viruset.
 • Avføring til munn smitte (fekal-oral smitte) enten i forbindelse med matlaging eller annen person til person kontakt. Spredningen øker ved dårlige sanitærforhold.
 • Seksuell kontakt gjennom oralsex og oral-anal kontakt.
 • Smitte kan også skje via blod, for eksempel ved bruk av urene sprøyter eller stikkuhell.

Symptomer på hepatitt A

Det tar typisk 15-20 dager fra man smittes til man blir syk. Symptomene er avhengige av alder, og voksne blir vanligvis dårligere enn barn. Mange som smittes med hepatitt A får ingen symptomer (såkalt asymptomatisk infeksjon), men man er smittefarlig selv om man ikke har symptomer. Gjennomgått infeksjon med hepatitt A gjør deg immun resten av livet.

I startfasen er typiske symptomer tretthet/slapphet, feber, manglende matlyst, kvalme og oppkast, vekttap, magesmerter, diaré og leddsmerter.

Etter startfasen kan noen utvikle gulsott (gulfarget hud og det hvite i øyet blir gult). I tillegg vil avføringen bli avfarget og urinen mørk.

Den akutt fasen av sykdommen varer vanligvis i inntil 3 uker, men slappheten kan vare i flere måneder.

Gode råd som kan forebygge hepatitt A på utenlandsreiser

 • Vær nøye med håndhygienen!
 • Drikk bare kokt vann eller vann som selges på flaske.
 • Unngå rå grønnsaker og frukt som ikke kan skrelles.
 • Unngå skjell som ikke er tilstrekkelig kokt.
 • Sjekk om det er anbefalt hepatitt A vaksinering på ditt reisemål her.

Hepatitt A vaksinasjon

Det finnes en vaksine mot hepatitt A og er anbefalt ved reise til visse områder. Hepatitt A vaksinen gir vanligvis få bivirkninger. Eksempler på eventuelle bivirkninger er ømhet, hevelse og rødhet på injeksjonsstedet.

Behandling mot hepatitt A

Det finnes ingen spesifikk behandling mot hepatitt A. Tilstrekkelig ro og hvile, et balansert kosthold og rikelig væske er bra. Unngå stoffer som er kan være skadelige for leveren, eksempler er alkohol og visse legemidler (for eksempel paracetamol). En viktig del av behandlingen er å unngå at hepatitt A viruset sprer seg videre, det vil si vær særlig påpasselig med håndhygienen!

Hepatitt A gir vanligvis kun en midlertidig leverskade, og leverfunksjonen blir som regel bra igjen etter avsluttet sykdom. I svært sjeldne tilfeller kan hepatitt A gi et alvorlig sykdomsforløp som krever sykehusinnleggelse.

Når bør du kontakte lege?

 • Dersom du har stukket deg på en brukt sprøytespiss.
 • Dersom du tror du kan ha blitt smittet med hepatitt A virus.

Kilder:
Folkehelseinstituttet, Norsk helseinformatikk for helsepersonell, Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Norsk elektronisk legehåndbok, Verdens helseorganisasjon og Statens legemiddelverk.