Vitusapotek
Intim og underliv

Overaktiv blære

Overaktiv blære forekommer hos kvinner og menn i alle aldere. Forekomsten øker med alderen og det antas at cirka 20 % av norske kvinner og menn over 65 år har overaktiv blære. Det har vist seg at kun et fåtall av disse oppsøker legen sin for hjelp. Med riktig behandling kan du få god kontroll over plagene dine.

Overaktiv blære
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 30.11.2022

Hva er overaktiv blære?

Overaktiv blære er et syndrom som gir en plutselig, sterk vannlatingstrang og man har ikke kontroll over urinblæren. Toalettet besøkes hyppig, og av og til rekker man ikke frem i tide. Overaktiv blære med lekkasje kalles urgeinkontinens. Toalettbesøk om natten er heller ikke uvanlig. Mengden urin er stor hver gang, i motsetning til ved stressinkontinens.

Årsaken til overaktiv blære

Overaktiv blære skyldes ikke-viljestyrte sammentrekninger i blæremuskelen. Når urinblæren begynner å bli full, sendes det nerveimpulser til hjernen og vi blir tissetrengt. Normalt klarer man å holde seg en kort periode. Ved overaktiv blære vil ikke-viljestyrte sammentrekninger oppstå selv om urinblæren ikke er helt full, og man greier ikke å holde på like store mengder urin som en normal blære. Dette gjør at man må tømme urinblæren oftere og raskere enn normalt.

Det finnes flere ulike årsaker til overaktiv blære, men som regel er den ukjent. Personer med enkelte sykdommer får hyppigere overaktiv blære enn andre. Dette gjelder blant annet ved:

  • Fibromyalgi
  • Skader i nervesystemet, som for eksempel hjerneslag, MS (multippel sklerose) og Parkinsons sykdom

Behandling av overaktiv blære

Blæretrening og bekkenbunnstrening

Blæretrening vil kunne gi bedre blærekontroll og færre toalettbesøk. Dette er en metode hvor du trener opp blæren til å holde bedre på urinen ved å øke tiden mellom hver vannlating. I samarbeid med lege, fysioterapeut eller sykepleier kan du sette opp et program med faste tidspunkter for vannlating.

Dersom du opplever urinlekkasje, kan bekkenbunnstrening være nyttig. Spør gjerne etter vår brosjyre ”kort om bekkenbunnstrening” på apoteket for informasjon om dette.

Medisiner mot overaktiv blære

Overaktiv blære kan behandles med en gruppe medisiner som kalles antimuskariner. Antimuskarinene virker ved å hemme de såkalte muskarinreseptorene slik at virkningen av acetylkolin, et stoff som gir muskelsammentrekning i urinblæren, reduseres. Resultatet blir mindre trang til vannlating, i tillegg til at urinblæren klarer å holde på et større volum før vannlatingstrangen oppstår. Legemidlene finnes i form av tabletter og kapsler, i tillegg til plaster.

Normalt vil det ta 3-4 uker før du merker optimal effekt av medisinene. Vanlig bivirkninger er munntørrhet, hodepine, tørre øyne og forstoppelse.

Ikke alle har effekt av medisiner mot overaktiv blære, og i enkelte tilfeller kan det derfor være aktuelt med andre behandlingsalternativer.

Når bør du kontakte lege ved overaktiv blære?

  • Dersom du har et vannlatingsproblem bør du alltid oppsøke lege for å få kartlagt årsaken slik at du kan få riktig hjelp
  • Dersom du har brukt medisiner mot overaktiv blære i over 4 uker og ikke har merket noen bedring

Kilder: Eget informasjonsmateriell, helsenytt.no, Pasienthåndboka, Statens legemiddelverk