Vitusapotek
Intim og underliv

Syfilis

Kjønnssykdommen Syfilis er en sykdom som smitter ved seksuell kontakt, og sykdommen er forårsaket av en bakterieinfeksjon. Syfilis er i dag en sjelden sykdom i Norge.

Syfilis
Profile Picture
Publisert: 25.01.2022
farmasøyt
Provisorfarmasøyt med bred erfaring og har jobbet mange år som farmasøyt i Vitusapotek.
Sist oppdatert: 30.11.2022

Årsaker til syfilis

Syfilis er forårsaket av bakterien Treponema pallidum, og smitter ved seksuell kontakt. Det vil si at syfilis er en seksuell overførbar sykdom.

Smittefare

Syfilis smitter ved seksuell kontakt, også ved oralsex. Bakterien kan også spres gjennom sår og sprekker i huden, samt ved kyssing, selv om dette forekommer sjeldent.

Smitte fra en gravid mor til barnet under et svangerskap kan forekommer, og dette kan gi opphav til blant annet synsforstyrrelser, døvhet, leverskade og skader på knokler og skjelett.

Hvordan forebygge smitte av syfilis?

Kondom er det viktigste tiltaket for å forebygge smitte. Bruk kondom både ved vaginal-, anal- og oralsex.

Symptomer på syfilis

Symptomene på syfilis varierer ut ifra hvilken fase sykdommen er i. De vanligste og første symptomene på syfilis er sår og hudlesjoner på smittestedet. Såret er ofte smertefritt, men rødt og med en opphøyet kant.

Dersom sykdommen utvikler seg og bakteriene spres til resten av kroppen, kan flere symptomer oppstå, slik som utslett, tretthet, hovne lymfekjertler og håravfall.

Syfilis påvises med en enkel blodprøve, samt med mikroskopi i tidlig stadiet.

Sykdomsforløp

Det kan ta noe tid fra en person har blitt smittet med syfilis til sykdommen viser seg med symptomer. Vanligvis tar det om lag 3 uker fra smitte til sykdom, men dette kan også variere fra 10 dager til 10 uker.

Syfilis deles vanligvis inn i tre ulike faser. Alle smittede gjennomgår ikke alltid alle tre fasene:

1. Primær syfilis

Dette er første stadiet av syfilis. I dette stadiet av sykdommen kan det ses et rødt sår med opphøyede kanter på smittestedet. Typiske steder for smitte er penis, anus, vulva, munn og fingre.

2. Sekundær syfilis

Dette er andre stadiet av syfilis og inntreffer mellom 2 måneder til 2 år etter smitte. Ca. 50 % av de smittede får sekundær syfilis. I denne fasen av sykdommen spres bakteriene til resten av kroppen, og flere opplever symptomer.

Vanlige symptomer ved sekundær syfilis:

 • Hovne lymfekjertler
 • Utslett
 • Utmattelse og tretthet
 • Håravfall


Mange opplever å bli friske av seg selv etter å ha gjennomgått denne 2. fasen av sykdommen.

3. Tertiær syfilis

Dette er tredje fase av syfilis. Denne fasen inntreffer så lenge som 10-12 år eller lengre etter smitte, og oppstår hos om lag 30 % av ubehandlede pasienter med syfilis.

Symptomer ved tertiær syfilis:

 • Komplikasjoner i hjerte og blodkar.
 • Nevrologiske symptomer i sentralnervesystemet.
 • Psykiatriske symptomer fra sentralnervesystemet.
   

Latent syfilis

Dersom du er smittet av syfilis, men enda ikke har fått behandling, har du en latent syfilis. Denne perioden deles inn tidlig latent og sen latent. Tidlig latent syfilis er innenfor det første året etter påvist smitte, mens sen latent syfilis er alt etter dette.

Medfødt syfilis

Syfilis kan smitte fra mor til barn under graviditeten. Medfødt syfilis kan være svært skadelig og i noen tilfeller dødelig for fosteret.

Behandling av syfilis

Syfilis behandles med antibiotika i form av injeksjoner, som regel hos en spesialist.

Det er viktig at man ikke har sex med andre før man er erklært frisk og helt fri for smitte. Kontroll bør gjennomføres i inntil ett år etter behandling.

Fordi syfilis anses som en allmennfarlig, smittsom sykdom, er all behandling og alle legeundersøkelser og kontroller i forbindelse med sykdommen gratis for den smittede.  

Når bør du kontakte lege ved syfilis

Ved syfilis er det viktig å kontakte lege dersom:

 • Du mistenker å være smittet.
 • Dersom du har hatt seksuell kontakt med en smittet person.
 • Dersom du har symptomer på syfilis.Kilde: Helsenorge.no, Folkehelseinstituttet

Les mer: