Vitusapotek
Intim og underliv

Urinveisinfeksjon hos menn

Urinveisinfeksjon hos menn er en sjelden tilstand. Den kan forekomme i alle aldre, men er hyppigst hos eldre. Menn bør alltid kontakte legen ved symptomer på urinveisinfeksjon for å undersøke om det er en underliggende årsak.

Urinveisinfeksjon hos menn
Profile Picture
Publisert: 11.06.2018
farmasøyt
Jenny Tran har en master i farmasi fra Universitetet i Oslo og ble ferdig utdannet i 2019.
Sist oppdatert: 02.11.2023

Hva er urinveisinfeksjon hos menn?

Tilstanden oppstår når bakterier beveger seg til urinrøret og flytter seg oppover til blæren. Som oftest er det bakterien E. coli fra endetarmen som forårsaker dette, men årsaken kan også være andre bakterier.

Urinveisinfeksjon kan deles inn i to typer:

 • Øvre urinveisinfeksjon: Infeksjon som rammer nyrebekkenet og selve nyren.
 • Nedre urinveisinfeksjon: Infeksjon i urinblæren og urinrøret.

Urinveisinfeksjon er en sjelden tilstand blant menn, men er derimot mer vanlig hos kvinner. Urinrøret hos menn er mye lengre enn kvinnens og dette skal beskytte mot infeksjon. Det er der i mot mer vanlig hos menn enn kvinner å få en komplisert urinveisinfeksjon. Dette omfatter at det finnes faktorer som påvirker infeksjonen slik at den får et mer alvorlig eller langvarig forløp.

Årsaker til urinveisinfeksjon hos menn

I de fleste tilfeller så vil en nedre urinveisinfeksjon skyldes bakterier fra endetarmen som beveger seg til urinrøret og deretter til blæren. Siden urinrøret hos menn er langt, er denne smittemåten mindre vanlig. Det er derfor antatt at bakteriene beveger seg direkte fra endetarmen og over i blæren.

Dersom en infeksjon i de nedre urinveiene ikke oppdages og behandles tidlig, vil infeksjonen spre seg videre oppover til de øvre delene av urinveiene, slik som til nyrebekkenet og nyrene. Dette vil forårsake nyrebekkenbetennelse.

Det finnes mange faktorer som kan øke risikoen:

 • Forstørret prostata
 • Nyrestein
 • Svulster i prostata, blære eller nyrer
 • Medfødte misdannelser i urinveiene
 • Bruk av urinkateter 
 • Utposninger på blæren
 • Annen sykdom som svekker immunforsvaret
 • Diabetes
 • Høy alder

Behandling

Urinveisinfeksjon behandles med antibiotika i 5-7 dager. Dersom du ikke merker bedring i løpet av 4-5 døgn, bør du kontakte lege. Menn skal alltid kontrollere urinen hos legen etter endt antibiotikakur.

Når skal du kontakte legen?

 • Menn bør alltid kontakte legen ved symptomer på urinveisinfeksjon

Kilder: Helsebiblioteket, Norsk helseinformatikk

 

Les mer: