Vitusapotek
Lunger og luftveier

Koronavaksine og vaksinering

Koronavaksine er tilgjengelig og Covid-19-vaksinering er godt i gang. Vaksinen er et viktig steg på veien til en mer normal hverdag for oss alle. Les alt du trenger å vite om koronavaksinen og vaksinering her.

Koronavaksine og vaksinering
Profile Picture
Publisert: 26.01.2021
Sist oppdatert: 14.09.2023

Covid-19-vaksinering

Covid-19-vaksinering er i gang for fult, og flere og flere av norges befolking har nå fått en, to, tre eller fire doser av koronavaksine. 

Hvor og når blir man vaksinert?

Kommunene er ansvarlig for å tilby koronavaksine til personer som bor i kommunen. Hvem som vaksinerer og hvor det vil skje kan variere. Du kan finne mer informasjon om dette på kommunens nettside. Et kart med lenker til alle kommuners nettside om korona finner du her. Når det blir din tur for vaksinasjon, vil du få beskjed fra kommunen eller fastlegen.

Flere steder er det i tillegg tilbud om drop-in, og ikke nødvendig med avtale på forhånd. Følg med på din kommunes nettside for detaljer.

Koronavaksine og vaksinering er gratis for alle. Vaksinering er også frivillig. 

Hvem får tilbud om koronavaksine?

Folkehelseinstituttet har kommet med anbefalinger om hvem som bør ta en oppfriskningsdose i forkant av høst/vintersesongen 2023/2024.

Dette er:

  • Personer som er over 65 år, samt sykehjemsbeboere uavhengig av alder.
  • Personer i alderen 18-64 år som er i risikogruppe.
  • Ungdom i alderen 12-17 år som har alvorlig grunnsykdom.
  • Barn i alderen 5-11 år med alvorlig grunnsykdom etter vurdering fra lege.
  • Gravide som er i 2. eller 3. trimester.

Hvordan foregår vaksinasjonen?

Koronavaksinen gis i form av en sprøyte i overarmen. En ny dose gis vanligvis noen uker etter første dose, men dette kan endres. Det kan bli aktuelt å få en ekstra dose (oppfriskningsdose) på et senere tidspunkt dersom det viser seg å være nødvendig for fullgod effekt. Etter vaksinasjonen må du vente minst 20 minutter for å observere om du skulle får en allergisk reaksjon.

Hvorfor koronavaksine?

Det finnes per i dag ingen effektiv behandling av sykdom forårsaket av koronaviruset SARS-CoV-2. Vaksiner er derfor viktig for å kunne forhindre alvorlig sykdom og død av covid-19.

Hvilke koronavaksiner finnes?

Det utvikles stadig nye koronavaksiner, og flere vaksiner vurderes jevnlig for godkjenning i EU/EØS av Det europeiske legemiddelverket (EMA).

Les mer om de ulike vaksinene og hvilke som til en hver tid er godkjent for koronavaksinering i Norge her

Oppfriskningsdose (dose 3 eller 4)

En oppfriskningsdose (dose 3 eller 4) kan settes minimum 20 uker etter dose 2 eller 3. Les mer om de ulike vaksinene og vaksinering her.

Koronavaksine til barn og ungdom

Barn og ungdom i alderen 12 til 18 år med alvorlig grunnsykdom, anbefales oppfriskningsdose av koronavaksine i forkant av høst/vintersesongen 2023/2024. Barn i alderen 5 til 11 år med alvorlig grunnsykdom kan få oppfriskningsdose etter anbefaling fra lege.

Les mer på Folkehelseinstituttets sider her.   

Hvordan virker en koronavaksine?

Når kroppen utsettes for vaksinen, lærer immunforsvaret å gjenkjenne deler av viruset. Dermed blir kroppen i stand til å forsvare seg mot viruset dersom man skulle bli smittet. Hvor lenge beskyttelsen varer vet vi foreløpig ikke. Koronavaksine inneholder ikke levende virus, så du kan være trygg på at den ikke gir deg koronasykdom.

Effekt av vaksinen

Vi vet at vaksinen beskytter mot koronasykdom enten ved å forhindre at du blir syk, eller gjøre sykdomsforløpet mildere. Ennå vet vi ikke om vaksinen hindrer smittespredning. Derfor må også de som har fått vaksine følge gjeldende smittevernregler.

Bivirkninger av koronavaksine

Alle vaksiner, også koronavaksinen, kan ha bivirkninger, men de fleste er milde og forbigående.

Vanlige bivirkninger er:

  • Smerte på stikkstedet
  • Trøtthet
  • Hodepine
  • Vondt i kroppen
  • Frysninger og feber

Koronavaksinen er grundig testet, men man kan dessverre aldri sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Siden det er få som får slike sjeldne bivirkninger er det først når vaksinen tas i bruk i stor skala at disse dukker opp. Myndighetene følger nøye med på rapporterte bivirkninger av koronavaksine.

Kan gravide og ammende ta koronavaksine?

Gravide

Vaksinering med koronavaksine er nå anbefalt til gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinering i 1. trimester kan også vurderes, dersom det er behov for det, for eksempel ved høy smitterisiko.

Er du gravid og uvaksinert, bør du snakke med legen din om dette. Gravide kvinner har en høyere risiko for et alvorlig sykdomsforløp av Covid-19 enn ikke-gravide kvinner. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at alle gravide er fullvaksinerte mot Covid-19. Les mer på Folkehelseinstituttets sider her.  

Ammende

Kvinner som ammer kan ta koronavaksine som alle andre. Det er etter medisinske vurderinger kommet frem til at det ikke er sannsynlig at en slik vaksine til mor vil kunne utgjøre en risiko for barnet som ammes. En ammende kvinne som er vaksinert, skal ikke avbryte ammingen etter vaksinering. Er du usikker eller har spørsmål rundt amming og kronavaksine, anbefaler vi å snakke med legen din om dette.

Mutasjoner og nye varianter av koronavirus og koronavaksine

Selv om vaksinasjonen med koronavaksine er i gang, oppdages det stadig nye varianter av koronaviruset og SARS-CoV-2. Når nye varianter av et virus dannes, endrer viruset karakter, og vi kaller det en mutasjon. Flere studier den siste tiden har vist at koronaviruset muterer og utvikler seg etter hvert som det tilpasser seg mennesket. Endringene i viruset kan være i større eller mindre grad, og de nye variantene kan ha flere endringer, noen med for eksempel betydning for smittsomhet.

Noen av de "nye" virusvarianter har fått mye oppmerksomhet, etterhvert som de har spredt seg rundt om i verden, blant annet varianten først oppdaget i Storbritannia og Sørøst-England (Alfa), i Sør-Afrika (Beta), i Brasil (Gamma), virusvarianten Delta og variantene Omikron og Deltakron.

Det ble anslått at disse nye virusvariantene av SARS-CoV-2 kunne ha en økt smittsomhet på opp mot 70 %, sammenlignet med den opprinnelige varianten av viruset. Det så også ut til at virusene muligens kunne føre til at flere blir syke og flere sykehusinnleggelser. 

Omikron-varianten anstas å være mer smittsom enn enkelte tidligere varianter, men den gir trolig ikke mer alvorlig sykdom.

(Vi understreker at dette er informasjon som ikke er basert på store studier, men en antagelse fra smittevernsoverleger og fra myndighetenes side, ut i fra smittetrender i samfunnet).  

Produsentene av koronavaksine som foreløpig er godkjent, melder at deres vaksine skal ha effekt mot de mest kjente virusmutasjonene, og det er per nå ingen informasjon som tilsier at vaksinene ikke skal gi nok beskyttelse. Det er likevel ingen sikker garanti for full beskyttelse ved vaksinering, og det kan heller ikke utelukkes at nye og foreløpig ukjente mutasjoner kommer til, som kan være mer motstandsdyktige mot en koronavaksine.

Det er fortsatt mye usikkerhet rundt dette, og de ulike mutasjonene av koronaviruset. Situasjonen følges nøye av Folkehelseinstituttet, både i Norge og i andre land. Se Folkehelseinstituttets sider for mer informasjon her.  
Siden oppdateres fortløpende.


Kilder: Folkehelseinstituttet, Helsenorge, Norske Helseinformatikk AS, Statens legemiddelverk

Les mer:

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

https://www.fhi.no/nyheter/2020/ny-variant-av-koronavirus-oppdaget-i-storbritannia/

Statens legemiddelverk: https://legemiddelverket.no/andre-temaer/covid-19-og-legemidler

Helsenorge: https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/


Les mer på vitusapotek.no: