Vitusapotek
Lunger og luftveier

Koronavaksine og vaksinering

Vitusapotek bistår enkelte kommuner med koronavaksinering. Les mer om koronavaksinen og vaksinering her.

Koronavaksine og vaksinering
Profile Picture
Publisert: 26.01.2021
Sist oppdatert: 23.03.2024

Covid-19-vaksinering

Hvor og når blir man vaksinert?

Kommunene er ansvarlig for å tilby koronavaksine til personer som bor i kommunen. Hvem som vaksinerer og hvor det vil skje kan variere. Vitusapotek bistår enkelte kommuner med vaksineringen. Du kan finne mer informasjon om dette på kommunens nettside.

Flere steder er det i tillegg tilbud om drop-in, og ikke nødvendig med avtale på forhånd. Følg med på din kommunes nettside for detaljer.

Koronavaksine og vaksinering er gratis for alle. Vaksinering er også frivillig. 

Hvem får tilbud om koronavaksine?

Folkehelseinstituttet har kommet med anbefalinger om hvem som bør ta en oppfriskningsdose i forkant av høst/vintersesongen 2023/2024.

Dette er:

  • Personer som er over 65 år, samt sykehjemsbeboere uavhengig av alder.
  • Personer i alderen 18-64 år som er i risikogruppe.
  • Ungdom i alderen 12-17 år som har alvorlig grunnsykdom.
  • Barn i alderen 5-11 år med alvorlig grunnsykdom etter vurdering fra lege.
  • Gravide som er i 2. eller 3. trimester.

Hvordan foregår vaksinasjonen?

Koronavaksinen gis i form av en sprøyte i overarmen. Etter vaksinasjonen må du vente minst 20 minutter for å observere om du skulle får en allergisk reaksjon.

Hvilke koronavaksiner finnes?

Det utvikles stadig nye koronavaksiner, og flere vaksiner vurderes jevnlig for godkjenning i EU/EØS av Det europeiske legemiddelverket (EMA).

Les mer om de ulike vaksinene og hvilke som til enhver tid er godkjent for koronavaksinering i Norge her. 

Koronavaksine til barn og ungdom

Barn og ungdom i alderen 12 til 18 år med alvorlig grunnsykdom, anbefales oppfriskningsdose av koronavaksine i forkant av høst/vintersesongen 2023/2024. Barn i alderen 5 til 11 år med alvorlig grunnsykdom kan få oppfriskningsdose etter anbefaling fra lege.

Les mer på Folkehelseinstituttets sider her.   

Hvordan virker en koronavaksine?

Når kroppen utsettes for vaksinen, lærer immunforsvaret å gjenkjenne deler av viruset. Dermed blir kroppen i stand til å forsvare seg mot viruset dersom man skulle bli smittet. Hvor lenge beskyttelsen varer vet vi foreløpig ikke. Koronavaksine inneholder ikke levende virus, så du kan være trygg på at den ikke gir deg koronasykdom.

Effekt av vaksinen

Vi vet at vaksinen beskytter mot koronasykdom enten ved å forhindre at du blir syk, eller gjøre sykdomsforløpet mildere.

Bivirkninger av koronavaksine

Alle vaksiner, også koronavaksinen, kan ha bivirkninger, men de fleste er milde og forbigående.

Vanlige bivirkninger er:

  • Smerte på stikkstedet
  • Trøtthet
  • Hodepine
  • Vondt i kroppen
  • Frysninger og feber

Koronavaksinen er grundig testet, men man kan dessverre aldri sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Helsepersonell har plikt til å melde om alvorlige eller uventede hendelser ved vaksinasjon. Du kan også melde bivirkninger selv på Helsenorge.no. Myndighetene følger nøye med på rapporterte bivirkninger av koronavaksine.

Kan gravide og ammende ta koronavaksine?

Gravide

Vaksinering med koronavaksine er nå anbefalt til gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinering i 1. trimester kan også vurderes, dersom det er behov for det, for eksempel ved høy smitterisiko.

Er du gravid og uvaksinert, bør du snakke med legen din om dette. Gravide kvinner har en høyere risiko for et alvorlig sykdomsforløp av Covid-19 enn ikke-gravide kvinner. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at alle gravide er fullvaksinerte mot Covid-19. Les mer på Folkehelseinstituttets sider her.

Ammende

Kvinner som ammer kan ta koronavaksine som alle andre. Det er etter medisinske vurderinger kommet frem til at det ikke er sannsynlig at en slik vaksine til mor vil kunne utgjøre en risiko for barnet som ammes. En ammende kvinne som er vaksinert, skal ikke avbryte ammingen etter vaksinering. Er du usikker eller har spørsmål rundt amming og koronavaksine, anbefaler vi å snakke med legen din om dette.

Mutasjoner og nye varianter av koronavirus og koronavaksine

Selv om vaksinasjonen med koronavaksine er pågående, oppdages det stadig nye varianter av koronaviruset og SARS-CoV-2. Når nye varianter av et virus dannes, endrer viruset karakter, og vi kaller det en mutasjon. Flere studier den siste tiden har vist at koronaviruset muterer og utvikler seg etter hvert som det tilpasser seg mennesket. Endringene i viruset kan være i større eller mindre grad, og de nye variantene kan ha flere endringer, noen med for eksempel betydning for smittsomhet.

Noen av de "nye" virusvarianter har fått mye oppmerksomhet, etter hvert som de har spredt seg rundt om i verden, blant annet varianten først oppdaget i Storbritannia og Sørøst-England (Alfa), i Sør-Afrika (Beta), i Brasil (Gamma), virusvarianten Delta og variantene Omikron og Deltakron.

Produsentene av koronavaksine som foreløpig er godkjent, melder at deres vaksine skal ha effekt mot de mest kjente virusmutasjonene, og det er per nå ingen informasjon som tilsier at vaksinene ikke skal gi nok beskyttelse. Det er likevel ingen sikker garanti for full beskyttelse ved vaksinering, og det kan heller ikke utelukkes at nye og foreløpig ukjente mutasjoner kommer til, som kan være mer motstandsdyktige mot en koronavaksine. Du finner en oversikt over godkjente vaksiner på Direktoratet for medisinske produkters nettside.

Situasjonen følges nøye av Folkehelseinstituttet, både i Norge og i andre land. Se Folkehelseinstituttets sider for mer informasjon her.  


 


Kilder: Folkehelseinstituttet, Helsenorge, Norske Helseinformatikk AS, Direktoratet for medisinske produkter

Les mer:

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

Direktoratet for medisinske produkter: Oversikt over godkjente koronavaksiner - Direktoratet for medisinske produkter (dmp.no)

Helsenorge: https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/


Les mer på vitusapotek.no: