Vitusapotek

Lunger og luftveier

Sykdommer som rammer luftveiene, kan være akutte eller kroniske. Bronkitt, COVID-19 og RS-virus er eksempler på akutte tilstander som rammer luftveiene. Akutte luftveissykdommer skyldes som regel infeksjon med virus eller bakterier, mens kroniske sykdommer som astma og KOLS skyldes betennelsestilstander i luftveiene. Les mer om lunge- og luftveissykdommer her.