Vitusapotek
Lunger og luftveier

Long covid

Long covid kan i utgangspunktet ramme alle som har gjennomgått en infeksjon med koronavirus, og de vanligste symptomene er utmattelse, tretthet, hodepine og kognitive utfordringer. Selv etter den akutte fasen av covid-19 er over, kan du oppleve langvarige symptomer som påvirker dagliglivet. Dersom symptomene vedvarer i mer enn 2 måneder omtales dette som «senfølger av covid-19», også kalt «post covid» eller «long covid».

Utmattet dame med øyemaske ligger på sofa
Profile Picture
Publisert: 17.10.2023
farmasøyt
Madeleine Nygård Stokvik har jobbet som farmasøyt siden 2009 og har mange års erfaring med kundeveiledning i apotek. Hun er nå en av våre faste skribenter, og brenner for å gi våre kunder gode råd og tips på nett. 
Sist oppdatert: 22.02.2024

 

Hva er long covid?

Covid-19 er en virusinfeksjon forårsaket av koronavirus, og gir for de fleste milde symptomer som går over i løpet av få uker uten behandling. For noen kan imidlertid symptomene vedvare i lang tid etter at sykdommens akutte fase er over, og om symptomene varer i mer enn 2 måneder og går utover funksjonen i dagliglivet, kalles dette «long covid», «post covid» eller «senfølger etter covid-19». Enkelte ser ut til å ha høyere risiko for å utvikle long covid, blant annet de som har vært alvorlig syke eller har fått intensivbehandling på grunn av covid-19. Allikevel er det de som har gjennomgått mild til moderat sykdom, også barn, som rapporterer om langvarige symptomer. Nyere studier viser også at de som har tatt koronavaksine, har mindre senfølger enn de som ikke er vaksinerte. De som har vært smittet med omikron-varianter av viruset ser også ut til å ha mindre risiko for senfølger sammenlignet med de som ble smittet med tidligere varianter.

Long covid symptomer

Symptomene ved long covid kan ligne noen av symptomene man opplever ved covid-19 og andre virusinfeksjoner. De kan komme fra de fleste organer og variere i grad og styrke. Selv om de akutte symptomene som for eksempel høy feber ikke lenger er til stede, er det flere som melder om at de opplever at følgende symptomer varer lenge etter at den akutte fasen er forbi:

 • Tretthet og utmattelse
 • «Hjernetåke», nedsatt tankevirksomhet og evne til å konsentrere seg
 • Hukommelsessvikt
 • Hodepine
 • Tung pust
 • Endret smak- og luktesans
 • Hoste
 • Svimmelhet
 • Lys- og lydskyhet
 • Muskelsmerter
 • Angst og depresjon

Long covid er ikke smittsomt. Symptomene som fortsetter etter en gjennomgått infeksjon med covid-19, er grunnet kroppens respons på viruset som vedvarer lenger enn den akutte fasen.

Når bør du kontakte lege?

Det er normalt å føle seg sliten og slapp en stund etter gjennomgått virusinfeksjon, men om du opplever at symptomene vedvarer i mer enn 4 uker etter at den akutte sykdomsfasen er over, bør lege kontaktes.

Du bør også kontakte lege dersom du:

 • Opplever forverring av symptomene
 • Utvikler nye symptomer
 • Har så store plager at hverdagslige aktiviteter er vanskelig å gjennomføre

Diagnose, behandling og rehabilitering

Diagnosen «senfølger etter covid-19» kan settes dersom man har hatt symptomer i over 2 måneder som går utover funksjonen i dagliglivet. Normalt vil det utføres tester og undersøkelser for å utelukke at symptomene har andre årsaker enn long covid, såkalt differensialdiagnostisering. Dette fordi symptomene på long covid kan ligne på symptomer på andre tilstander.

Behandling av long covid tilpasses de symptomene man har, og kan består av legemidler som reduserer konkrete symptomer som hoste eller smerte, rådgivning, fysioterapi, ergoterapi eller rehabilitering. Om man har hatt ett alvorlig forløp, og for eksempel vært innlagt på intensivavdeling på sykehuset grunnet koronasykdom, har man ofte et større behov for rehabilitering i etterkant. Fastlegen din kan henvise deg til spesialist eller rehabilitering dersom det vurderes som nødvendig.

Verdens helseorganisasjon, WHO, har utarbeidet brosjyrer og videoer med tips og råd til deg som opplever senfølger etter covid-19. Kort fortalt blir man her presentert for øvelser man selv kan gjøre for å trene smak- og luktesans, bedre pusten og komme i gang med daglige aktiviteter. Man får også nyttige råd ved problemer med konsentrasjon og hukommelse etter covid-19.

 

 

Kilder: Folkehelseinstituttet, Helsenorge.no , NHI.no, WHO

 

Les mer: