Vitusapotek
Lunger og luftveier

Riktig bruk av munnbind

Munnbind kan benyttes for å redusere muligheten for å spre smitte til omgivelsene. Hvis man ønsker å bruke munnbind er det imidlertid viktig at det brukes riktig for å oppnå tiltenkt effekt. Brukes munnbindet feil, kan det virke mot sin hensikt.

Riktig bruk av munnbind
Profile Picture
Publisert: 07.04.2020
Sist oppdatert: 01.12.2022

Slik bruker du munnbind riktig

Det er viktig at munnbind sitter godt rundt nese og munn. Kirurgiske munnbind er kun til engangsbruk og under bruk skal man unngå å ta på munnbindet. Hvis det gjøres, så skal hender rengjøres.

  1. Husk alltid håndhygiene! Rengjør hendene før du tar frem munnbindet og påse at munnbindet er intakt.
  2. Dersom munnbindet er farget, skal den blå siden ut.
  3. Plasser munnbindet over nese og munn, press til den øverste kanten over neseryggen og før den nederste kanten under kjeven.
  4. Fest strikkene bak ørene. Hvis munnbindet har festebånd, så skal det øverste festebåndet festes først. Øverste snor skal gå over øret og nederste snor skal gå under øret.
  5. Press til over neseryggen og kontroller at kantene på munnbindet ligger tett mot huden i hele omkretsen.
  6. Ved fjerning: Maskene tas av ved kun å ta i strikkene/festebåndene, ikke ta i selve masken. Ved festebånd skal det nederste festebåndet løsnes først. Kast munnbindet i restavfall og vask deretter hendene. Tøymunnbind oppbevares i egen pose/beholder etter bruk og til det skal vaskes.
  7. Husk til slutt at munnbind, inkludert tøymunnbind og masker, er til engangsbruk, og skal kun benyttes én gang før kast eller vask.

Kilder: Folkehelseinstituttet

Les mer: