Vitusapotek
Lunger og luftveier

RS-virus

RS-virus er en vanlig årsak til nedre luftveisinfeksjoner hos spedbarn og små barn. Det er viktig med god håndhygiene for å redusere risikoen for RS-virus. Behandling mot RS-virus foksueres mot å lindre symptomene. Infeksjon med RS-virus er en viktig grunn til sykehusinnleggelse hos små barn. 

RS-virus
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 29.01.2024

Hva betyr RS-virus?

RS-virus betyr Respiratorisk Syncytialt Virus, og er en vanlig årsak til nedre luftveisinfeksjon hos spedbarn og små barn. Voksne og eldre barn kan også bli smittet av viruset, men får som regel bare symptomer på vanlig forkjølelse. Hos de minste barna, særlig spedbarn, og hos eldre personer over 60 år, kan viruset gi alvorligere sykdom. Underliggende sykdom øker også risikoen for et mer alvorlig forløp.

Hver vinter kommer det utbrudd med RS-virus, og RS-virussesongen er omtrent fra november til mai. I u-land er RS-virus en viktig grunn til barnedødelighet. I Norge er en RS-infeksjon svært sjelden livstruende, men krever i noen tilfeller sykehusinnleggelse. De aller fleste barn har hatt en infeksjon med RS-virus før de blir fem år.

De siste årene er det registrert en større økning i forekomst av RS-virus enn tidligere år. Økningen i antall tilfeller ser også ut til å inntreffe tidligere i sesongen enn normalt. Les mer på Folkehelseinstituttets sider her

Hvordan smitter RS-virus?

RS-viruset smitter via dråper i luften fra personer som hoster/nyser og ved direkte kontakt (for eksempel med snørr). RS-virus er svært smittsomt, og man er mest smittsom tidlig i sykdommen.

Det tar vanligvis mellom 3 til 6 dager fra en person smittes med RS-virus, til første tegn på sykdom oppstår.

Hvor smittsomt er RS-virus?

Smittede personer er mest smittsome tidlig i sykdomsforløpet, men barn smittet med RS-virus kan spre smitte i opptil 1-2 uker etter sykdomsdebut og føste tegn på sykdom.  

Symptomer på RS-virus

En RS-infeksjon starter ofte som en vanlig forkjølelse hvor barnet blir snørrete, hoster, har lett feber og sår hals. Viruset kan etter hvert spres til nedre luftveier (luftrør og lunger) og gi:

 • Slimhoste og problemer med å hoste opp slim
 • Pustevansker (kan ligne på astmaanfall)  
 • Høy feber
 • Slapphet og utmattelse

Hvordan unngå RS-virus?

 • God håndhygiene er det viktigste tiltaket for å unngå smitte. Bruk gjerne desinfiserende middel dersom du ikke har tilgang på vask.
 • Barn under seks måneder bør holdes unna forkjølede. Vær ekstra oppmerksom på dette i vintermånedene.
 • Amming kan ha en viss forebyggende effekt mot RS-virus.
 • Unngå passiv røyking

Det finnes forebyggende behandling mot RS-virus som kan gis til spesielt utsatte barn, det kan for eksempel være for tidlig fødte barn eller barn med alvorlig sykdom.

Vaksine for voksne

I 2023 ble to vaksiner mot RS-virus for voksne tilgjengelige i Norge, og begge disse settes som en enkeltdose.

I følge FHI, kan vaksinen blant annet vurderes til eldre over 60 år med underliggende sykdommer, og dermed større risiko for å utvikle alvorlig sykdom.

Les mer om RSV-vaksinen og hvem som anbefales å ta denne på FHIs nettsider.

Kan jeg bli smittet med RS-virus flere ganger?

Ja! Reinfeksjon og gjensmitte er vanlig, og du kan derfor oppleve å bli smittet av RS-virus flere ganger. 

Behandling

Avhengig av hvor alvorlig rammet man er behandles RS-virusinfeksjon enten hjemme eller på sykehus. Små barn som blir rammet så kraftig at de har behov for sykehusinnleggelse kan for eksempel få oksygen, medisin for å lette pustingen og væske intravenøst hvis det er behov for det.

Saltvannsdråper og nesesuger er egnet ved tett nese. Slimhinneavsvellende midler skal ikke brukes til barn under to år uten etter avtale med lege. Saltvannsdråper hjelper med å «tynne ut» snørret og gjør det enklere å fjerne med en nesesuger for eksempel.

Barn over tre måneder kan få febernedsettende medisin hvis de har ubehag i forbindelse med feber. Barn under tre måneder kan også få febernedsettende medisin, men det bør gis i samråd med en lege. Medisin som inneholder paracetamol er anbefalt som førstevalg ved feber. Styrke, form og dosering velges ut fra barnets vekt og alder.

Sørg for å heve hodet til barnet så mye som mulig når det sover. Rikelig med væske for å unngå uttørking er også viktig.

Når skal du kontakte lege ved RS-virus?

 • Kontakt lege hvis du tror barnet ditt har RS-virusinfeksjon.
 • Hvis barnet har høy feber og/eller nedsatt allmenntilstand.
 • Hvis barnet har pustevansker, anstrengt eller tung pust.
 • Hvis barnet hoster og er under 3 måneder gammelt.
 • Hvis barnet hoster mer enn 1-2 uker.

Kontakt alltid lege dersom du er bekymret for barnet ditt!
 

Kilder: Norsk Elektronisk Legehåndbok, Norsk helseinformatikk, Norsk legemiddelhåndbok og Helsenorge.no.

Les mer: