Vitusapotek
Skjelett, muskler & ledd

Leddsmerter

Leddsmerter kan oppstå akutt som følge av skade, eller være kroniske grunnet underliggende lidelser som revmatiske sykdommer. Knær, rygg, hofter og fingerledd er typiske områder hvor leddsmerter kan oppstå. Leddsmerter kan dempes med smertestillende og betennelsesdempende legemidler.

Leddsmerter
Profile Picture
Publisert: 23.08.2018
farmasøyt
Sist oppdatert: 17.03.2024 av Madeleine Nygård Stokvik

Hva er leddsmerter?

Leddsmerter kan opptre mange forskjellige steder på kroppen, og kan ramme flere ledd samtidig. Typiske områder for leddsmerter er i knær, hofter, fingerledd og rygg. Smertene kommer som oftest ved belastning eller bevegelse av leddet.

Smertene kan være forbigående eller kroniske. Ved kroniske leddsmerter er sannsynligheten høy for at det er en underliggende revmatisk sykdom. Leddplager kan ramme alle aldersgrupper, men de eldre utgjør den største pasientgruppen. Flere kvinner enn menn er plaget av de vanligste revmatiske sykdommene.

Årsaker til leddsmerter

Det er flere årsaker til leddsmerter. I de fleste tilfeller er smerten i ledd forårsaket av skade eller underliggende revmatisk sykdom. Revmatisk sykdom brukes som samlebetegnelse for ulike muskel- og skjelettsykdommer som rammer ben, ledd, sener og muskler, og som ikke er forårsaket av en ytre skade. Revmatisk sykdommer kan ha forskjellige symptomer og arte seg ulikt fra pasient til pasient, og det eksisterer over 200 revmatiske diagnoser. Økt levealder, endret livsstil, vekt og inaktivitet kan være noen av forklaringene på at ledd- og muskelplager totalt sett har økt i omfang.

 • Skade: Skader fra idrett eller andre fysiske påkjenninger kan føre til midlertidig hevelse eller smerte i ledd. Hvis smerte eller hevelse ikke går over bør lege kontaktes.
 • Leddgikt: Leddgikt (revmatoid artritt) er en kronisk betennelse i ledd hvor immunforsvaret angriper leddhinnen. Betennelsen forårsakes av kroppens eget immunforsvar ved revmatisk artritt og psoriasis artritt. Dette fører til kroniske smerter, hevelse og redusert bevegelighet i leddene som er rammet. 
 • Psoriasisleddgikt: På lik linje med leddgikt er psoriasisleddgikt en kronisk betennelsestilstand hvor ledd blir angrepet av eget immunforsvar. Psoriasisleddgikt rammer derimot hovedsakelig de som allerede har psoriasis. I forhold til leddgikt gir som oftest psoriasisleddgikt mildere smerter og rammer færre ledd. I de fleste tilfeller er det føtter og fingre som rammes. 
 • Osteoporose: Osteoporose (beinskjørhet) er en tilstand hvor beinene i kroppen blir svakere og brekker lettere enn normalt fordi beinmassen er redusert. Dette kan føre til brudd og økt krumming i ryggen som igjen kan føre til leddsmerter. 
 • Artrose: Slitasjegikt, eller artrose, er slitasje av brusk og belastning i ledd. Dette kan fører til leddsmerter og mindre bevegelighet i leddet. Artrose rammer typisk eldre, overvektige og de med annen leddsykdom. 
 • Urinsyregikt: Kronisk betennelse som forårsakes av urinsyrekrystaller som felles ut av blodet og over i ledd, noe som skaper en betennelsesreaksjon i leddet. Urinsyregikt rammer som oftest leddet i stortåen, men andre ledd som fingre, håndledd, albuer, knær og ankler kan også rammes.
 • Fibromyalgi: Fibromyalgi er en tilstand med kroniske smerter i muskler og ledd. Smertene kan variere fra dag til dag, og man kan ha gode og dårlig perioder. Tilstanden kan også medføre utmattelse og dårlig søvn. Fibromyalgi er en muskelsykdom, men smertene i musklene kan oppfattes som leddsmerter.

Symptomer ved leddsmerter

Leddsmerter kan være akutte og gå over i løpet av få dager, eller de kan være kroniske. Symptomene på en leddbetennelse vil være hevelse, smerte, stivhet og noen ganger varme. Ut ifra symptomene kan det være vanskelig å slå fast hva som skylder smerten eller betennelsen i leddet. Symptomene vil også variere ut ifra hva årsaken er bak leddsmertene.

Sykdomsforløp ved leddsmerter

Symptomene på revmatiske sykdommer kommer ofte gradvis, og sykdomsbilde utvikler seg over tid. Mange opplever at plagene varierer over tid, og at perioder med mye plager avløses av perioder med få plager. Det finnes ingen medisiner som fullstendig kurerer revmatiske sykdommer eller kroniske ledd- og muskelsykdommer. Men med riktig behandling kan symptomer og ubehag reduseres betraktelig.

Gode råd ved leddsmerter

Ved akutt betennelse med hevelse i ledd bør ikke leddet belastes før undersøkelse av lege.

For de med revmatisk sykdom eller kroniske ledd- og muskelsmerter, er det viktig å tilegne seg kunnskap om sykdommen, om behandlingsmuligheter og hva en selv bør gjøre når en må forholde seg til en kronisk sykdom. Man vet mye i dag om hvordan man kan oppnå god helse og allmenntilstand selv om man må leve med en revmatisk sykdom eller andre kroniske leddsmerter. De fleste kan ha et aktivt liv selv om de har leddplager.

Fysisk aktiv og normalisering av vekten dersom man er overvektig, er et viktig utgangspunkt for å oppnå best mulig helse ved kronisk sykdom. Trening er ofte en effektiv måte å lindre smertene på. Samtidig kan normal fysisk aktivitet og trening ha gunstige tilleggseffekter og forebyggende virkning. Å bruke støtteprodukter og innleggssåler kan gjøre det lettere å være fysisk aktiv.

 

Behandling av leddsmerter

Egenbehandling av kortvarige leddsmerter

Om du har milde til moderate smerter i ledd forårsaket av skade eller belastning, kan du forsøke reseptfrie legemidler i en kort periode.

 • Betennelsesdempende: NSAIDs er smertestillende og betennelsesdempende legemidler som vil kunne redusere hevelsen på leddet og samtidig som de virker smertestillende. Les pakningsvedlegg og doseringsanvisning før bruk. Hvis du har magesår, astma, bruker blodfortynnende medisin, har nyresvikt eller er gravid skal du ikke bruke NSAIDs. Les mer om NSAIDs og betennelsesdempende medisin her.
 • Smertestillende: Legemidler med paracetamol virker smertestillende og febernedsettende, og kan være et alternativ dersom du ikke kan bruke NSAIDs.

Ved lokal leddsmerter i områder som kne, rygg og nakke, kan en smertestillende og betennelsesdempende gel forsøkes først.

Voltarol Forte gel er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet diclofenac, og kan brukes ved leddsmerter forårsaket av forstuing eller forstrekning. Gelen kan også brukes ved artrosesmerter i fingre og knær.  Voltarol Forte tilhører legemiddelgruppen NSAIDs, og har smertestillende og betennelsesdempende effekt. I tillegg demper den hevelse.

Dersom lokalbehandling ikke er hensiktsmessig, kan smertestillende og betennelsesdempende legemidler i tablettform være et alternativ.

Smertestillende og betennelsesdempende legemidler skal ikke kombineres med alkohol. Les mer om smertestillende og febernedsettende medisin.

Behandling av kroniske leddsmerter

For revmatiske leddsykdommer er det i tillegg sykdomsmodifiserende behandling som bremser nedbrytningen av ledd. Behandling med sykdomsmodifiserende legemidler kan kun startes av spesialister innen revmatisk sykdom. De sykdomsmodifiserende legemidlene brukes gjerne i kombinasjon med symptomlindrende legemidler som betennelsesdempende- og smertestillende legemidler.

Når bør du kontakte lege ved leddsmerter?

 • Hvis man har smerter i ett eller flere ledd over en periode bør man kontakte lege.
 • Har du akutt hevelse med smerter i ett eller flere ledd er det grunn til å kontakte lege.
 • Dersom du ikke har effekt av reseptfrie medisiner etter noen dagers bruk. 
 • Dersom du mistenker brudd.


Kilder Norsk Helseinformatikk, Norsk Revmatikerforbund, Felleskatalogen, Norsk Legemiddelhåndbok

Les mer: