Forkjølelse og influensa

Smertestillende og febernedsettende medisin

Reseptfrie legemidler mot feber og smerte må brukes riktig for å sikre god effekt og for å unngå uheldige bivirkninger. Det finnes flere typer reseptfrie smertestillende og febernedsettende medisiner, både til barn og voksne. Vi hjelper deg med å velge riktig medisin til ditt behov.

Smertestillende og febernedsettende medisin

Reseptfrie smertestillende og febernedsettende legemider

Reseptfrie smertestillende og febernedsettende legemidler kan grovt sett deles inn i to hovedgrupper.

Reseptfrie smertestillende og febernedsettende legemidler kan grovt sett deles inn i to hovedgrupper. - See more at: http://www.vitusapotek.no/Sykdom-og-plager/Smerte/Reseptfrie-smertestillende-medisiner/#sthash.Xnp8y6Io.dpuf

Paracetamol-preparater: Førstevalget ved behov for febernedsettende og smertestillende medisin. Innenfor anbefalt dosering tolereres paracetamol godt av de fleste og har få bivirkninger.

NSAIDs: NSAIDs er forkortelse for ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler, og er en gruppe virkestoffer (ibuprofen, naproksen, diklofenak og acetylsalisylsyre er de som fås uten resept) som virker betennelsesdempende i tillegg til å være febernedsettende og smertestillende. Det er flere bivirkninger og forsiktighetsregler forbundet med NSAIDs enn for paracetamol.

 

Svært godt egnetVelegnetFinnes bedre alternativ

 

Virkestoff og produkter

Hodepine

Tannverk

Menssmerter

Lette muskel- 
og
leddsmerter

Feber

Symptomlindring ved lett til moderat artrose

Forstuing / forstrekning

Paracetamol:  ParacetPinex, Panodil Zapp og Therimin (tabletter, brusetabletter, smeltetabletter, granulat, stikkpiller og pulver i doseposer)

 

 

 

 

 

 

 

Paracetamol + koffeinParacetduo (tabletter)

 

 

 

 

 

 

 

Ibuprofen (NSAID): IbuxIbumetin og Nurofen (tabletter, kapsler og mikstur) 

 

 

 

 

 

 

 

Naproksen (NSAID): Naproxen  og Proxan (tabletter)

 

 

 

 

 

 

 

Acetylsalisylsyre (NSAID): Aspirin (tabletter) 

 

 

 

 

 

 

 

Diklofenak (NSAID): Voltarol (tabletter og kapsler)*

 

 

 

 

 

 

 

Fenazon + koffeinFanalgin  og Fenazon-koffein (tabletter)

 

 

 

 

 

 

 

GlukosaminSamin og Glucosamin (tabletter)

 

 

 

 

 

 

 

Paracetamol+ acetylsalisylsyre+ koffein: Paralen (tabletter)

 

 

 

 

 

 

 

Ibuprofen og diklofenak: Voltarol, Voltarol Forte, Ibumetin, Ibux og Ibux med mentol (gel** og medisinert plaster) 

 

  

 

 

 

 

 

* Tabletter og kapsler som inneholder diklofenak anbefales ikke til pasienter med risiko for hjerte- og karsykdom.

** Voltarol gel selges reseptfritt til kortidsbehandling av milde til moderate artrosesmerter i fingre og knær og milde til moderate smerter ved forstuelse eller forstrekning.

Husk at du alltid må lese paknigsvedlegget nøye før bruk. Følg alltid den anbefalte doseringen og spør om råd på apoteket eller hos lege før du kombinerer ulike medisiner. 

Velg den medisinformen og styrken som er best for ditt behov

Mange virkestoffer finnes i ulike legemiddelformer. Velg en legemiddelform som passer ditt behov. Er smaken viktigst, eller er rask effekt det viktigste?

 

Medisinform Produkter Fordeler Ulemper Kommentarer
Tabletter Alle Lite smak. Lite egnet ved svelgeprodblemer eller til små barn
Hurtig-oppløsende tabletter Paracetamol 500 mg (Panodil Zapp) Virker raskere enn vanlige tabletter. Høyt innhold av natrium*. 
Lite egnet ved svelgeproblemer eller til små barn

Må ta to tabletter for å få den raskt innsettende effekten

Kapsler med flytende innhold Ibuprofen 400 mg (Ibux) og diklofenak 12,5 mg (Voltarol) Rask igangsettende effekt. Lite egnet ved svelgeproblemer eller til små barn. Kan ikke deles og må svelges hele. Bør tas med et glass vann
Mikstur Paracetamol 24 mg/ml (Pinex og Paracet) og ibuprofen 20 mg/ml (Ibux)

Rask igangsettende effekt.

Unngår eventuelle problemer med å svelge kapsler/tabletter.

Smaken på miksturen.
Bruse-
tabletter
Paracetamol 500 mg (Pinex og Paracet)

Rask igangsettende effekt.

Unngår eventuelle problemer med å svelge kapsler/tabletter.

Høyt innhold av natrium* Avhengig av å like smaken.
Smelte-tabletter Paracetamol 250 mg og 500 mg (Paracet og Pinex)

Rask igangsettende effekt.

Tas uten vann.

Avhengig av å like smaken. Smeltetabletter  kan gis på skje oppløst i litt vann.
Granulat (små kort i doseposer) Paracetamol 250 mg (Pinex) og 500 mg (Pinex)

Rask igangsettende effekt.

Tas uten vann.

Avhengig av å like smaken. Bør ikke tas rett etter et måltid. 
    
Stikkpiller Paracetamol 60 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg, 1 g (Pinex og Paracet Velegnet til små barn.

Noen synes det er ubehagelig å ta stikkpiller.

Variabel og uforutsigbar absorpsjon av legemiddelet.

Egner seg dårlig til behandling av akutte smerter.

 
Gel Ibuprofen 5 % (Ibux og Ibumetin) og Diklofenak 11,6 % og 23,2 % (Voltarol og Voltarol Forte) Påsmøres lokale områder der smertene er. Bør ikke sole hud som er påsmørt gel. OBS! Les forsiktighetsregler nedenfor.
Plaster Diklofenak 140 mg (Voltarol) Påsettes det lokale området der smertene er.

Må ikke brukes på skadet hud.

Ved smerter på flere områder kan kun ett område behandles av gangen.

Bør ikke sole hud der plasteret har vært påført rett etter fjerning av plasteret.

Plasteret må brukes helt og kan ikke deles.

Inneholder mye natrium (salt) og bør derfor ikke brukes over lang tid. Personer som skal være forsiktig med saltinntaket bør unngå disse. Forsiktighet skal utvises av personer med høyt blodtrykk, nedsatt hjerte- og/eller nyrefunksjon.   

Forsiktighetsregler og utsatte grupper

Det er knyttet forsiktighetsregler til mange legemidler. Les derfor alltid gjennom pakningsvedlegget før du tar i bruk en medisin. Under finner du enkelte grupper som bør utvise ekstra forsiktighet ved bruk av reseptfrie smertestillende og febernedsettende medisiner.

Gravid
Gravide bør alltid rådføre seg med apotek eller lege før bruk av medisiner. Husk at det også gjelder ved bruk av legemiddelformer som nesespray, kremer og øyedråper. Er du gravid og har behov for smertestillende eller febernedsettende er paracetamol førstevalget. Behandlingen bør være så kort som mulig og i laveste effektive dose. Har du behov for behandling mer enn 1 uke bør lege kontaktes. Gravide skal ikke bruke NSAIDs.

Planlegger graviditet
NSAIDs kan nedsette sannsynligheten for å bli gravid, spesielt ved regelmessig bruk over tid. Du bør derfor ikke bruke NSAIDs dersom du planlegger å bli gravid. Bruker du allerede NSAIDs fast etter avtale med lege, bør du ta dette opp med legen din dersom du planlegger å bli gravid.

Ammende
Det er lite sannsynlig at paracetamol, ibuprofen, naproksen og acetylsalisylsyre påvirker barn som blir ammet. Fenazon+koffein og paracetamol+koffein bør ikke brukes under amming.

Astma
NSAIDs kan utløse astmaanfall, og er derfor ikke anbefalt dersom du har astma. Medisiner med paracetamol kan benyttes.

Magesår
NSAIDs bør ikke brukes dersom du har magesår.

Blodfortynnende medisiner 
Bruk av NSAIDs sammen med Marevan øker faren for blødninger, og bør derfor ikke kombineres. Paracetamol kan brukes for en kort periode, men ved høye doser eller langvarig bruk kan også paracetamol påvirke blødningstendensen/INR.

Bruk av NSAIDs sammen med det blodfortynnende legemiddelet Albyl-E (acetlysalisylsyre) kan gi økt risiko for magesår og blødning. Kombinasjonen bør unngås. Paracetamol kan trygt brukes i kombinasjon med Albyl-E.

Nyresvikt eller leversvikt 
Ved nyresvikt eller leversvikt bør du ikke bruke reseptfrie medisiner mot feber og smerte. Kontakt lege dersom du har behov for slik type medisin.

Hjertesvikt 
NSAIDs bør ikke brukes ved hjertesvikt. Medisiner med paracetamol kan vanligvis brukes i stedet.

Risiko for hjerte- og karsykdom
Tabletter og kapsler med diklofenak bør ikke brukes av personer med risiko for hjerte- og karsykdommer (f.eks. personer med høyt blodtrykk, høyt kolesterol, diabetes og personer som røyker). Les mer om diklofenak og hjerte- og karsykdommer her.

Alkohol 
Reseptfrie medisiner mot feber og smerte bør ikke kombineres med alkohol.

Fedmeoppererte 
Bør ikke bruke NSAIDs da slik bruk er forbundet med økt risiko for magesår.

Når bør du kontakte lege?

  • Ved kraftige smerter
  • Ved feber over 40 °C eller ved feber i mer enn 3-5 dager
  • Ved feberkramper eller feber hos barn under 3 måneder
  • Ved mistanke om hjernehinnebetennelse
  • Ved svært svekket allmenntilstand
  • Dersom du har behov for medisiner mot smerte/feber over lengre tid


Kilder: Apotekforeningen, Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Felleskatalogen, RELIS og Statens legemiddelverk.