Vitusapotek
Vaksiner

Koronavaksine og vaksinering

Endelig er koronavaksine tilgjengelig og vaksineringen er godt i gang. Vaksinen er et viktig steg på veien til en mer normal hverdag for oss alle. Les alt du trenger å vite om koronavaksinen og vaksinering her.

Koronavaksine og vaksinering

Covid-19-vaksinering

Covid-19-vaksinering er i gang for fult, og flere og flere av norges befolking har nå fått en eller begge doser av koronavaksine. 

Hvor og når blir man vaksinert?

Kommunene er ansvarlig for å tilby koronavaksine til personer som bor i kommunen. Hvem som vaksinerer og hvor det vil skje kan variere. Du kan finne mer informasjon om dette på kommunens nettside. Et kart med lenker til alle kommuners nettside om korona finner du her. Når det blir din tur for vaksinasjon, vil du få beskjed fra kommunen eller fastlegen.

Covid-19-vaksinering i apotek

I noen tilfeller kan kommunen gjøre avtaler slik at koronavaksinasjon kan foregå i apotek. Blant kommunene som har gjort avtaler med Apotekforeningen om vaksinering i apotek, er Oslo Kommune.

Apotek i Oslo skal bidra med vaksinering av Oslos innbyggere. Alle apotek som er vaksineapotek for koronavaksine, har kvalifiserte vaksinatører tilgjengelig for vaksinasjon i apoteket, samt gjenomgått obligatorisk opplæring.  

Språk i apoteket

I våre apotek i Oslo, snakker vi mange ulike språk, og kan kommunisere med de aller fleste av våre kunder.

Se oversikt over hvilke språk vi snakker i våre Vitusapotek i Oslo her.

Hvem får tilbud om koronavaksine?

Koronavaksine vil i første omgang bli tilbudt eldre, spesielle risikogrupper og helsepersonell. Etter hvert som tilgangen på vaksinen øker, vil andre grupper få tilbud. Barn under 18 år anbefales ikke vaksinen i første omgang. Det skyldes dels at den ikke er testet på barn og unge, og dels at denne gruppen sjelden blir alvorlig syke av korona.

Vaksinasjonen er frivillig og gratis for alle som den tilbys til, også utenlandske statsborgere som oppholder seg i Norge.

Hvordan foregår vaksinasjonen?

Koronavaksinen gis i form av en sprøyte i overarmen. En ny dose gis vanligvis noen uker etter første dose, men dette kan endres. Det kan bli aktuelt å få en ekstra dose på et senere tidspunkt dersom det viser seg å være nødvendig for fullgod effekt. Etter vaksinasjonen må du vente minst 20 minutter for å observere om du skulle får en allergisk reaksjon.

Hvorfor koronavaksine?

Det finnes per i dag ingen effektiv behandling av sykdom forårsaket av koronaviruset SARS-CoV-2. Vaksiner er derfor viktig for å kunne forhindre alvorlig sykdom og død av covid-19.

Hvilke koronavaksiner finnes?

Per mars 2021 finnes det to godkjente vaksiner på markedet, men flere forventes om kort tid.                                                                                                                                     

Vaksine

Produsent

Dager før ny dose

Comirnaty

BioNTech/Pfizer

6 eller 12 uker*

COVID-19 Vaccine Moderna

Moderna

6 eller 12 uker*

*Tiden mellom første og andre dose er nå utvidet, fra tidligere 3-4 uker til nå 6 eller 12 uker. 
- Alle over 65 år og de med underliggende sykdom, får andre dose etter 6 uker. 
- Alle under 65 år og uten underliggende sykdommer, får andre dose etter 12 uker.

Les mer om de ulike vaksinene og vaksinering her.

I tillegg finnes Covid-19 Vaccine AstraZeneca, som foreløpig har en betinget (midlertidig) godkjenning for bruk hos personer fra 18 år. Legemiddelfirmaet bak vaksinen, AstraZeneca, har til nå gjennomført fire studier. Det har den siste tiden vært mye snakk om denne vaksinen i media og mulige bivirkninger. Du kan lese mer om vaksinen her

Er du bekymret for blodpropp? Les mer om blodpropp her og hvilke symptomer du skal være ekstra oppmerksom på. 

Hvordan virker en koronavaksine?

De godkjente koronavaksinene og de som ventes snarlig virker på samme måte. Når kroppen utsettes for vaksinen, lærer immunforsvaret å gjenkjenne deler av viruset. Dermed blir kroppen i stand til å forsvare seg mot viruset dersom man skulle bli smittet. Hvor lenge beskyttelsen varer vet vi foreløpig ikke. Koronavaksine inneholder ikke levende virus, så du kan være trygg på at den ikke gir deg koronasykdom.

Effekt av vaksinen

Vi vet at vaksinen beskytter mot koronasykdom enten ved å forhindre at du blir syk, eller gjøre sykdomsforløpet mildere. Ennå vet vi ikke om vaksinen hindrer smittespredning. Derfor må også de som har fått vaksine følge gjeldende smittevernregler.

Bivirkninger av koronavaksine

Alle vaksiner, også koronavaksinen, kan ha bivirkninger, men de fleste er milde og forbigående.

Vanlige bivirkninger er:

  • Smerte på stikkstedet
  • Trøtthet
  • Hodepine
  • Vondt i kroppen
  • Frysninger og feber

Koronavaksinen er grundig testet, men man kan dessverre aldri sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Siden det er få som får slike sjeldne bivirkninger er det først når vaksinen tas i bruk i stor skala at disse dukker opp. Myndighetene følger nøye med på rapporterte bivirkninger av koronavaksine.

Kan gravide og ammende ta koronavaksine?

Gravide

Det foreligger ingen generell anbefaling om koronavaksine til gravide. Dette først og fremst fordi det, enn så lenge, er lite erfaring med vaksinasjon av gravide i befolkningen. Er du gravid og i tillegg i en av risikogruppene for Covid-19, bør du snakke med legen din om dette. Anbefalingen om koronavaksine til gravide kan endre seg i takt med viruset, og du som gravid vil da få beskjed om dette.

Ammende

Kvinner som ammer kan ta koronavaksine som alle andre. Det er etter medisinske vurderinger kommet frem til at det ikke er sannsynlig at en slik vaksine til mor vil kunne utgjøre en risiko for barnet i magen. En ammende kvinne som er vaksinert, skal ikke avbryte ammingen etter vaksinering. Er du usikker eller har spørsmål rundt amming og kronavaksine, anbefaler vi å snakke med legen din om dette.

Mutasjon av koronavirus og koronavaksine

Selv om vaksinasjonen med koronavaksine er i gang, oppdages det stadig nye varianter av koronaviruset og SARS-CoV-2. Når nye varianter av et virus dannes, endrer viruset karakter, og vi kaller det en mutasjon. Flere studier den siste tiden har vist at koronaviruset muterer og utvikler seg etter hvert som det tilpasser seg mennesket. Endringene i viruset kan være i større eller mindre grad, og de nye variantene kan ha flere endringer, noen med for eksempel betydning for smittsomhet.

Det er spesielt fire nye virusvarianter som har fått mye oppmerksomhet, etterhvert som de har spredt seg rundt om i verden; varianten først oppdaget i Storbritannia og Sørøst-England (Alfa), i Sør-Afrika (Beta), i Brasil (Gamma) og tilslutt den siste virusvarianten, Delta.

Det er anslått at disse nye virusvariantene av SARS-CoV-2 kan ha en økt smittsomhet på opp mot 70 %, sammenlignet med den opprinnelige varianten av viruset. Det ser også ut til at virusene muligens kan føre til at flere blir syke og flere sykehusinnleggelser. 
(Vi understreker at dette er informasjon som ikke er basert på store studier, men en antagelse fra smittevernsoverleger og fra myndighetenes side, ut i fra smittetrender i samfunnet).  

Produsentene av koronavaksine som foreløpig er godkjent, melder at deres vaksine skal ha effekt mot de mest kjente virusmutasjonene, og det er per nå ingen informasjon som tilsier at vaksinene ikke skal gi nok beskyttelse. Det er likevel ingen sikker garanti for full beskyttelse ved vaksinering, og det kan heller ikke utelukkes at nye og foreløpig ukjente mutasjoner kommer til, som kan være mer motstandsdyktige mot en koronavaksine.

Det er fortsatt mye usikkerhet rundt dette, og de ulike mutasjonene av koronaviruset. Situasjonen følges nøye av Folkehelseinstituttet, både i Norge og i andre land. Se Folkehelseinstituttets sider for mer informasjon her.  Siden oppdateres fortløpende.

Sist oppdatert: 4. august 2021

Kilder: Folkehelseinstituttet, Helsenorge, Norske Helseinformatikk AS, Statens legemiddelverk

Les mer:

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

https://www.fhi.no/nyheter/2020/ny-variant-av-koronavirus-oppdaget-i-storbritannia/

Statens legemiddelverk: https://legemiddelverket.no/andre-temaer/covid-19-og-legemidler

Helsenorge: https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/


Les mer på vitusapotek.no: