Vitusapotek
Baby

Krybbedød

Krybbedød, også kalt plutselig spedbarnsdød, er når tilsynelatende friske spedbarn eller småbarn plutselig dør, uten at man finner noen sikker dødsårsak. For litt over 20 år siden døde mer enn 100 barn i året av dette i Norge. Men etter at man begynte å anbefale at barna skal sove på ryggen, har dette tallet sunket betydelig.

Krybbedød
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 24.11.2022

Hva er krybbedød?

Krybbedød er når tilsynelatende friske spedbarn eller småbarn dør helt uventet, og man ikke klarer å finne noen sikker dødsårsak. Det kan heller ikke forutses at barnet skulle dø, selv om barnet gjennomgår en grundig legeundersøkelse dagen før eller til og med samme dag som dødsfallet.

De fleste av dødsfallene skjer i 2-4 måneders alderen, men kan forekomme helt opp til 2-3 års alder. 90 % av tilfellene skjer før fylte 6 måneder. Gutter rammes oftere enn jenter, og krybbedød sees oftere i vinterhalvåret.

Årsaker til krybbedød

På tross av at det forskes på dette over hele verden har man ikke klart å finne en fullgod forklaring på hvorfor dette skjer. Både genetiske og miljømessige faktorer er antatt å spille en rolle.

Faktorer som kan øke risikoen for krybbedød:

 • Barn som sover på magen. Dette antas å være den største risikoen.
 • Røyking under svangerskapet.
 • Røyking i hjemmet.
 • Mors alder under 20 år.
 • Lav fødselsvekt.
 • Tvillinger.
 • Søsken av krybbedøde barn.
 • Barn som sover i samme seng som foreldrene.
 • Arv/gener.

Hva kan man gjøre for å redusere risikoen for krybbedød?

 • La barnet sove på ryggen! Ikke legg barnet på siden, da kan det lettere rulle over på magen.
 • La barnet sove på et fast underlag.
 • Barnet skal helst sove i egen seng, gjerne på samme rom som foreldrene det første halve året. Dersom barnet skal sove i samme seng som foreldrene, sørg for forsvarlig samsoving.
 • Ikke ha løse og myke gjenstander i barnets seng, som kosebamser, suttekluter, puter og lignende.
 • Ikke røyk eller drikk alkohol under svangerskapet eller mens du ammer.
 • Ikke røyk i hjemmet eller i umiddelbar nærhet av barnet.
 • Ikke ha for høy temperatur på soverommet til barnet, omtrent 18 grader er fint, og ikke pakk barnet inn i for mye klær og dyner.
 • Barnet skal likevel ikke fryse eller utsettes for trekk.
 • Morsmelk kan ha beskyttende egenskaper.
 • Å bruke smokk etter en måneds alder kan være lønnsomt.

Hjelp til foreldre som har mistet et barn i krybbedød

Å miste et barn er en av de tyngste påkjenninger et menneske kan utsettes for, og kan føre til blant annet depresjon, angst og andre psykiske lidelser. Slike reaksjoner er en naturlig ettervirkning, og det finnes god hjelp fra fagfolk man kan benytte seg av. Målet er at man til slutt skal kunne klare å gå tilbake til en ny type hverdag.

Alle tilfeller av krybbedød blir etterforsket av politiet, selv om de ikke mistenker straffbare forhold.

Organisasjoner pårørende kan benytte seg av

Alle de nevnte tilbyr hjelp uavhengig av livssyn, religion, alder og sorgtilstand.


Kilder: Landsforeningen for uventet barnedød, Norsk helseinformatikk, Kunnskapssenteret, forskning.no, Helsebiblioteket, Norsk elektronisk legehåndbok og Folkehelseinstituttet.