Vitusapotek
Barn

Inhalasjonsmedisin til barn

Medisin som skal virke i lungene kan gis som inhalasjonsmedisin. Inhalasjonsmedisin finnes i væske, pulver og sprayform. Små barn bruker ofte inhalasjonsmedisinen sprayinhalator i kombinasjon med et inhalasjonskammer, mens større barn kan ofte bruke inhalasjonsmedisin på lik linje som voksne.

Inhalasjonsmedisin til barn
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 24.11.2022

Hvordan virker inhalasjonsmedisin?

Inhalasjonsmedisin muliggjør en veldig høy konsentrasjon av virkestoff i lungene (der hvor medisinen skal virke), samtidig som man får veldig lite virkestoff i blodet og resten av kroppen. 

Det finnes mange ulike typer inhalasjonsmedisin, du kan lese mer om de ulike her.

Inhalasjonsmedisin «leveres» til lungene via luftveiene. Det er egen pust (innånding) i kombinasjon med utløsing av en dose som fører virkestoffet via luftveiene og ned i lungene. Når medisinen kommer til lungene kan den utøve sin effekt som for eksempel å utvide luftveiene, eller dempe betennelse.

Inhalasjonskammer for å sikre riktig bruk av inhalasjonsmedisin til små barn

I en inhalator er det drivgasser som bidrar til at den utløste dosen fra inhalatoren oppnår stor hastighet. For voksne er ikke dette noe problem, men hos små barn kan det være nødvendig med et inhalasjonskammer som settes mellom barnets munn og inhalatoren for å "bremse" den utløste dosen. Dette forhindrer at den utløste dosen kolliderer bak i svelget på barnet, og kan pustes inn rolig og kontrollert og bli med luftstrømmen ned i lungene.

Et inhalasjonskammer fungerer også som et reservoar for medisinen etter at dosen er utløst. På den måten slipper barnet å koordinere utløsning av dosen med samtidig innpust (som er veldig vanskelig for små barn).

Tips når små barn skal ta inhalasjonsmedisin

Det finnes ulike inhalasjonskamre med eller uten masker tilpasset ulike aldersgrupper. Husk å lese bruksanvisningen i pakken før bruk.

 • Det er ofte enklest å gi barn astmamedisin når barnet sitter på fanget med ryggen mot deg.
 • Fjern beskyttelseslokket på sprayen. Dersom sprayen er ny, spray et par doser ut i luften for å sjekke at inhalatoren fungerer.
 • Fest sprayen til kammeret.
 • Rist kammeret og inhalasjonssprayen kraftig 4-5 ganger mens du holder delene sammen. Ved bruk av babyhaler bør sprayen ristes rett før du fester den til kammeret.
 • Plasser masken tett over barnets nese og munn. Dersom barnet gaper mer enn masken dekker bør du skifte til et kammer med større maske.
 • Utløs dosen ved å trykke på inhalatoren. Gi kun 1 dose av gangen.
 • Barnet puster så normalt gjennom munnen ca. 5-6 ganger.
 • Vent litt mellom hver dose, dersom barnet skal ha flere doser.
 • Forebyggende medisin inneholder ofte steroider som kan gi soppinfeksjon i munnen. Etter bruk av en steroidspray er det derfor viktig å gi barnet litt vann å drikke eller å ta tannpussen rett etter dersom det er mulig.


Se video for hvordan du bruker de ulike inhalasjonskamrene:

Rengjøring av inhalasjonskammer

Inhalasjonskammeret skal vaskes før førstegangsbruk og videre hver uke. Inhalasjonskamrene bør byttes ut 1-2 ganger i året avhengig av hvor ofte det brukes.

 • Alle delene, unntatt masken på Aerochamber, kobles fra hverandre.
 • Delene, også ventilene på Babyhaleren, legges i lunket vann med litt oppvaskmiddel i ca. 15 minutter. Delene tåler ikke oppvaskmaskin.
 • Rist av vannet og la delene lufttørke i loddrett stilling. Kamrene skal ikke settes sammen før alle delene er helt tørre.


Kilder: Sykepleien.no, sykehusapotekene.no, Felleskatalogen

Les mer: