Vitusapotek
Medisin

Inhalasjonsmedisin

Inhalasjonsmedisiner brukes først og fremst ved luftveissykdommene astma og kols. Riktig inhalasjonsteknikk er viktig for å sikre effekt av medisinen og kontroll av sykdommen. Farmasøyter ved Vitusapotek kan gi deg veiledning for å sikre riktig bruk av inhalasjonsmedisiner. Under kan du lese og se filmer om riktig inhalasjonsteknikk. 

Inhalasjonsmedisin
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 13.12.2023

Hvordan bruke inhalasjonspreparater

Alle norske apotek tilbyr veiledning i riktig bruk av inhalasjonsmedisin. Du betaler ingenting for dette. Veiledningen kan utføres når som helst i apotekets åpningstid og du trenger ikke bestille time. Besøk oss i Vitusapotek om du ønsker inhalasjonsveiledning.

Les mer her om inhalasjonsveiledning i apotek og hvordan dette fungerer.


Se video for hvordan du bruker ulike inhalasjonspreparater her.


Nedenfor følger skriftlige beskrivelser for de ulike hovedtypene av inhalatorer.

Sprayinhalator/inhalsjonsaerosol

 1. Ta hetten av munnstykket og rist inhalatoren godt.
 2. Hold inhalatoren loddrett.
 3. Hold inhalatoren vekk fra munnen og pust rolig ut.
 4. Lukk leppene godt rundt munnstykket på inhalatoren.
 5. Bøy hodet litt bakover.
 6. Trekk pusten godt og rolig inn mens du samtidig trykker øverst på sprayen for å utløse en dose. Fortsett å puste inn så dypt som mulig. NB! Bruker du autohaler utløses dosen automatisk ved inhalasjon.
 7. Fjern inhalatoren fra munnen.
 8. Hold pusten så lenge det er behagelig, men helst i ca. 10 sekunder før du puster rolig ut.
 9. Gjenta prosedyren fra punkt 2-8 dersom legen din har forskrevet mer enn 1 dose av gangen.
 10. Sett hetten på munnstykket.

Diskus

 1. Legg tommelen i tommelgrepet og skyv det fra deg så langt det kommer og du hører et klikk.
 2. Skyv den lille hendelen til side så langt det kommer og du hører et nytt klikk. Du har nå frigjort en dose.
 3. Hold diskusen vekk fra munnen og pust godt og rolig ut slik at du tømmer lungene mest mulig for luft. (NB! Pass på at du ikke puster inn i diskusen, da pulveret kan klumpe seg og du kan få feil dosering av legemiddelet).
 4. Lukk leppene godt rundt munnstykket.
 5. Bøy hodet litt bakover.
 6. Trekk pusten godt og kraftig inn.
 7. Fjern inhalatoren fra munnen.
 8. Hold pusten så lenge det er behagelig, men helst i ca. 10 sekunder før du puster rolig ut.
 9. Gjenta prosedyren fra punkt 2-8 dersom legen din har forskrevet mer enn 1 dose av gangen.
 10. Skyv tommelgrepet tilbake til utgangsposisjon

Turbuhaler

 1. Skru av beskyttelseshetten.
 2. Hold inhalatoren loddrett.
 3. Vri dreieskiven først i en retning så langt det går og deretter tilbake igjen til du hører et klikk. Du har nå frigjort en dose.
 4. Hold turbuhaleren vekk fra munnen og pust godt og rolig ut slik at du tømmer lungene mest mulig for luft. (NB! Pass på at du ikke puster inn i turbuhaleren, da pulveret kan klumpe seg og du kan få feil dosering av legemiddelet).
 5. Lukk leppene godt rundt munnstykket.
 6. Bøy hodet litt bakover.
 7. Trekk pusten godt og kraftig inn.
 8. Fjern inhalatoren fra munnen.
 9. Hold pusten så lenge det er behagelig, men helst i ca. 10 sekunder før du puster rolig ut.
 10. Gjenta prosedyren fra punkt 2-8 dersom legen din har forskrevet mer enn 1 dose av gangen.
 11. Skru på beskyttelseshetten etter bruk.

Easyhaler

 1. Hold inhalatoren loddrett og ryst inhalatoren godt.
 2. Ta hetten av munnstykket.
 3. Hold inhalatoren vekk fra munnen og pust rolig ut.
 4. Lukk leppene godt rundt munnstykket på inhalatoren.
 5. Bøy hodet litt bakover.
 6. Trekk pusten godt og rolig inn mens du samtidig trykker øverst på sprayen for å utløse en dose. Fortsett å puste inn så dypt som mulig.
 7. Fjern inhalatoren fra munnen.
 8. Hold pusten så lenge det er behagelig, men helst i ca. 10 sekunder, før du puster rolig ut.
 9. Gjenta prosedyren fra 2-8 dersom legen din har forskrevet mer enn 1 dose av gangen.
 10. Sett hetten på munnstykket.

Handihaler

 1. Trykk den grønne knappen helt inn og åpne beskyttelseshetten ved å trekke det forsiktig oppover.
 2. Trekk munnstykket oppover for å åpne det.
 3. Ta en kapsel ut av blisterpakningen og legg den i kapselrommet. Det spiller ingen rolle hvilken ende av kapselen som vender ned i kapselrommet.
 4. Lukk munnstykket godt igjen så du hører et klikk.
 5. Hold inhalatoren loddrett.
 6. Trykk den grønne knappen helt inn 1 gang. Det er nå stukket hull i kapselen slik at pulveret kan inhaleres.
 7. Hold inhalatoren vekk fra munnen og pust rolig ut
 8. Lukk leppene godt rundt munnstykket på inhalatoren.
 9. Pust inn langsomt og dypt. Du skal høre kapselen snurre rundt i kapselrommet.
 10. Fjern inhalatoren fra munnen.
 11. Hold pusten så lenge det er behagelig, men helst i ca. 10 sekunder, før du puster rolig ut.
 12. Åpne inhalatoren.
 13. Gjenta prosedyren fra 4-12 dersom det er pulver igjen i kapselen
 14. Fjern den tomme kapselen og kast den.
 15. Dersom legen din har forskrevet mer enn en kapsel etter hverandre, gjenta prosedyren fra 2-14.
 16. Sett på beskyttelseshetten.

Breezhaler

 1. Ta hetten av munnstykket.
 2. Hold i nederste del av inhalatoren og vipp munnstykket så inhalatoren åpnes.
 3. Ta en kapsel ut av blisterpakningen og legg den i kapselrommet.
 4. Lukk inhalatoren til du hører et klikk.
 5. Hold inhalatoren loddrett.
 6. Stikk hull på kapselen ved å trykke hardt på knappene på begge sidene av inhalatoren samtidig.
 7. Hold inhalatoren vekk fra munnen og pust rolig ut.
 8. Lukk leppene godt rundt munnstykket på inhalatoren.
 9. Pust inn hurtig og så dypt du kan. Du skal høre kapselen snurre rundt i kapselrommet.
 10. Fjern inhalatoren fra munnen.
 11. Hold pusten så lenge det er behagelig, men helst i ca. 10 sekunder før du puster rolig ut.
 12. Åpne inhalatoren.
 13. Gjenta prosedyren fra 4-12 dersom det er pulver igjen i kapselen.
 14. Fjern den tomme kapselen og kast den.
 15. Dersom legen din har forskrevet mer enn en kapsel etter hverandre, gjenta prosedyren fra 2-14.
 16. Sett hetten på munnstykket.

Respimat

Klargjøring

 1. Trykk sikkerhetslåsen inn og trekk av det gjennomsiktige endestykket.
 2. Ta patronen ut av beholderen.
 3. Skyv den smale enden av patronen inn i inhalatoren til det høres et klikk.
 4. Press patronen forsiktig mot et fast underlag for å sikre at den er kommet helt inn.
 5. Sett det gjennomsiktige endestykket på plass.
 6. Hold inhalatoren loddrett.
 7. Drei endestykket i samme retningen som de røde pilene på etiketten til det høres et klikk.
 8. Åpne den grønne beskyttelseshetten slik at den er bøyd helt til siden.
 9. Vend inhalatoren så den peker nedover.
 10. Trykk på doseringsknappen.
 11. Lukk beskyttelseshetten igjen.
 12. Gjenta trinn 6-12 inntil 4 doser er utløst.
 13. Lukk beskyttelseshetten. Inhalatoren er nå klar til bruk.

Bruk

 1. Hold inhalatoren loddrett.
 2. Drei endestykket i samme retningen som de røde pilene på etiketten til det høres et klikk.
 3. Åpne den grønne beskyttelseshetten slik at den er bøyd helt til siden.
 4. Hold inhalatoren vekk fra munnen og pust rolig ut.
 5. Lukk leppene godt rundt munnstykket på inhalatoren.
 6. Vend inhalatoren så den peker mot svelget.
 7. Mens du trekker pusten langsomt og dypt inn gjennom munnen trykk på doseringsknappen. Fortsett og trekke pusten så lenge du kan.
 8. Fjern inhalatoren fra munnen.
 9. Hold pusten så lenge det er behagelig, men helst i ca. 10 sekunder, før du puster rolig ut.
 10. Lukk beskyttelseshetten igjen.
 11. Gjenta trinn 1-10 for å ta den andre dosen.
 12. Lukk beskyttelseshetten.

Autohaler

Klargjøring

 1. Ta hetten av munnstykket.
 2. Hev hendelen på toppen så den peker rett opp.
 3. Hold inhalatoren fra deg og utløs et puff ved å skyve utløseren i bunnen av inhalatoren i pilens retning.
 4. Slipp hendelen på toppen ned igjen.
 5. Gjenta trinn 2-4 inntil 4 puff er utløst.
 6. Sett hetten på munnstykket. Inhalatoren er nå klar til bruk.

Bruk

 1. Ta hetten av munnstykket.
 2. Hev hendelen på toppen så den peker rett opp.
 3. Hold inhalatoren vekk fra munnen og pust rolig ut.
 4. Lukk leppene godt rundt munnstykket på inhalatoren. Pass på å ikke dekke til lufteventilen i bunnen av inhalatoren.
 5. Pust rolig inn og fortsett etter at du har hørt et klikk og du kjenner sprayen i munnen. Fortsett å puste inn til du har fylt lungene.
 6. Fjern inhalatoren fra munnen.
 7. Hold pusten så lenge det er behagelig, men helst i ca. 10 sekunder, før du puster rolig ut.
 8. Slipp hendelen på toppen av inhalatoren ned igjen.
 9. Gjenta prosedyren fra 2-8 dersom legen din har forskrevet mer enn 1 dose av gangen.
 10. Sett hetten på munnstykket.

 

Kilder: Statens Legemiddelverk og Felleskatalogen. 

Les mer: