Vitusapotek

Lønn og overenskomst | Vitusapotek

Vitusapotek endret overenskomsten våren 2022 for å være konkurransedyktige, både for å beholde og tiltrekke oss dyktige farmasøyter. Lurer du på noe i forhold til lønn, kan du finne mer informasjon her.

Lønn og overenskomst | Vitusapotek

Sist oppdatert: 15.09.2022

Lønn og overenskomst i Vitusapotek

Sammen med våre hovedtillitsvalgte tok vi en felles beslutning om å endre overenskomsten våren 2022, og mener dette er en riktig retning for fremtiden, for å være konkurransedyktige, både for å beholde og tiltrekke oss dyktige farmasøyter.

Farmasøytene i Vitusapotek har i snitt jobbet mindre enn farmasøytene hos konkurrerende kjeder, da overenskomstene har vært ulike. Alle våre farmasøyter og nyansatte vil gå over på den nye overenskomsten som nå er tilpasset det som konkurrentene har. Dette fordi verdien av våre ulempesatser, før endringen, ikke har vært synlig på lønnsslippen, og vi opplevde ikke at den i vesentlig grad bidro til å fremstille Vitusapotek som en annerledes og mer attraktiv apotekkjede.

I samarbeid med våre hovedtillitsvalgte mener vi at vi fremover vil bli mer konkurransedyktige på lønn, mer attraktive når vi skal rekruttere, både farmasøyter med erfaring og avgangsstudenter. Vår nye overenskomst har noe bedre ulempesatser enn den de har hos konkurrentene, samt at vi da får flere farmasøyttimer tilgjengelig i en tid med farmasøytmangel.

Endringene består av følgende

  • Arbeidstiden reduseres fra 39 til 37,5 timer per uke inkl. matpause.
  • Ulempetillegget skal utbetales, ikke medføre redusert ukentlig arbeidstid (avspasering).
  • Ulempesatsene og innslagspunkter endres. Vi kommer fortsatt til å skille oss noe fra konkurrentene. Vi og de hovedtillitsvalgte mener at våre nye satser er mer i tråd med det som faktisk oppleves å være en «ulempe».

Se nedenfor for de nye ulempesatsene.

Det er definert unntak for noen spesielle apotek når det kommer til utbetaling av ulempetillegg, etter følgende 3 kriterier som alle må være oppfylt:

Fast åpningstid hverdager etter kl. 21, lørdager etter kl. 18 og fra og med 3 timer eller mer på søn.- og helligdager. Dette gjelder per tid 5 apotek (Vitusapotek Jernbanetorget, Vitusapotek Solsiden, Vitusapotek Nordstjernen Bergen, Vitusapotek Løven Stavanger og Vitusapotek Sandvika). Her skal farmasøytene som hovedregel fortsette å redusere sin ukentlige arbeidstid med verdien av ulempen på 100 % tidspunkter. Dette gjelder kun på de ovennevnte apotekene. Det er imidlertid mulig å inngå avtale om utbetaling av ulempetillegg, hvis apoteker og farmasøyt blir enige om det, også på disse apotekene.

Utdrag fra ny overenskomst

Ulempetillegg       

Ulempetillegg gjelder i henhold til arbeidstidens plassering, og utbetales som et prosentillegg på timelønn etter følgende satser:


Mandag – fredag:

Kl. 00 – 08             100%

Kl. 18 – 21             50%

Kl. 21 – 24             100%


Lørdag:

Kl. 00 – 08             100%

Kl. 15 – 18             50%

Kl. 18 – 24             100%


Søndag, hellig-, høytidsdager, påskeaften, pinseaften, julaften og nyttårsaften:

Kl. 00 – 24             100%

 

Les mer: