Vitusapotek

Medlemsvilkår VI+ Kundeklubb

VI+ er Vitusapotek sin egen kundeklubb. Les mer om medlemsvilkår for VI+ Kundeklubb og vårt bonusprogram her.

Profile Picture
Publisert: 21.05.2018
Sist oppdatert: 30.01.2024

Vitusapotek

VI+ er kundeklubben for apotekkjeden Vitusapotek. Vitusapotek eies og driftes av Norsk Medisinaldepot AS (NMD), organisasjonsnr: 965 336 796.

Medlemskap

Medlemskap i Vitusapotek Kundeklubb VI+ kan gis til personer over 18 år. Medlemskap krever at du har registrert adresse i Norge.

Medlemskapet er gratis.

Medlemsfordeler i Vitusapotek Kundeklubb VI+ er kun til privat bruk.

Mobilnummer eller e-postadresse benyttes som medlemsidentifisering.

Personer med beskyttet identitet kan dessverre ikke tilbys medlemskap i Vitusapoteks Kundeklubb VI+, da administrasjonen av personopplysninger er en forutsetning for å administrere medlemsfordeler.

Bonuspoeng

Registrering av kontonummer eller bankkort er nødvendig for opptjening og registrering av bonuspoeng.

Det vil være tillatt å knytte inntil 3 forskjellige kort/bankkontonummer på VI+ medlemskapet.

Tillatte korttyper er: betalingskort, både debet og utvalgte kredittkort. For BankAxept kort (bankkort) skal kontonummeret på kortets bakside registreres. Vi aksepterer følgende kredittkort: Visa, Mastercard og American Express. Ved bruk av kredittkort må kortnummer registreres.

Et medlem opptjener bonuspoeng på alle kjøp hos Vitusapotek dersom det er gjort samtykke til dette og betalingskort er registrert korrekt og benyttes ved handel. Dette gjelder både i våre fysiske utsalgssteder (Vitusapotek) og i nettapoteket www.vitusapotek.no. Poeng gis dessverre ikke ved betaling med klokke eller mobil. 

Poengene beregnes ved at medlemmer får ett poeng for hver krone på sluttsummen av hver handel som kunden betaler for selv. I kampanje-perioder kan det gis ekstra poeng enten på sluttsummen av hver handel eller på enkeltprodukter. Medlemmer vil informeres om slike kampanjer enten via e-post eller SMS, dersom medlemmet har valgt en slik dialog.

Medlemmer kan også opptjene bonuspoeng på andre aktiviteter som for eksempel retur av gamle og ubrukte medisiner, hudpleiebehandlinger og verving av venner.

Bonussaldo oppdateres normalt innen 24 timer. Saldo og opptjening vil være tilgjengelig ved å logge på Min Profil på vitusapotek.no/login Ev. klage på ikke oppdatert bonussaldo må rettes til ett av kontaktpunktene nederst i vilkårene innen 30 dager etter kjøpet, med kopi av kvittering som oppleves feil eller ikke beregnet. Ved retur av varer trekkes eventuelle bonuspoeng som er beregnet på kjøpet av varen fra medlemmets bonussaldo.

Bonuspoeng er en premiering for lojale medlemmer. Bonuspoeng er gyldige i ett år fra de er opptjent. Dersom et medlem ikke har opptjent nye bonuspoeng i løpet av 12 måneder, nullstilles saldo.

Verdisjekker

Fire ganger i året vil medlemmers opptjente bonuspoeng gjøres om til bonustilbud i form av en verdisjekk eller utvalgte gratisprodukter. Medlemmer med bonustilbud vil motta en e-post med informasjon om status for verdisjekk for hver av de fire periodene. Periodene for utstedelse er satt til; 10. mars, 10. juni, 10. september og 10. desember, eller nærmeste virkedag. Utstedelse av verdisjekker er basert på medlemmers opptjente bonuspoeng. En verdisjekk har en gyldighet på 10 uker fra utstedelsesdato og kan kun benyttes én gang. Man må identifisere seg ved utløsning av bonus. Det er ikke mulig å bytte bonusprodukter til en annen vare eller i kontanter. Det er heller ikke mulig å kombinere bonusprodukter fra ulike nivåer.

En verdisjekk kan benyttes som full betaling eller delbetaling ved kjøp av ett produkt i Vitusapotek sine apotek i Norge eller i nettapoteket på www.vitusapotek.no. Valuta på verdisjekken er NOK. Verdisjekker er personlige og tilgjengelig i kassen i alle Vitusapotek sine apotek og på www.vitusapotek.no så fremt medlemmet oppgir sitt mobilnummer i kassen eller logger seg inn på www.vitusapotek.no.

Verdisjekker gjelder også ved kjøp av varer til redusert pris. Medlemmet velger selv ved hvilken handel en gyldig verdisjekk ønskes benyttet, men verdisjekken må da anvendes i sin helhet, og eventuell restverdi på verdisjekken betales ikke ut i kontanter. Verdisjekker kan ikke benyttes på legemidler. Den delen av betalingen som gjøres med verdisjekk gir ikke grunnlag for nye bonuspoeng.

Dersom en verdisjekk på 200 kroner ikke er benyttet innen utløpsdato, så er verdiene og poengene tapt. Dersom verdien på verdisjekken er lavere enn 200 kroner, så vil derimot ubenyttede verdisjekker ved utløp tilbakeføres til bonussaldo, inntil tre påfølgende verdisjekkutstedelser. 

Vitusapotek kan i tillegg tilby ett eller flere bonusprodukter som alternativ til verdisjekken. Bonusproduktene vil ha en høyere verdi enn verdisjekken, og det kan da – uten at det medfører økt belastning av bonuspoeng – velges ett bonusprodukt kostnadsfritt i stedet for verdisjekken.

Ved utstedelsestidspunktene (10. mars, 10. juni, 10. september, 10, desember (eller nærmeste virkedag)) konverteres følgende bonuspoeng til verdisjekker:

Bonuspoeng:                 Verdisjekk:
2.500                                kr.50
5.000                                kr.100
7.500                                kr.150
10.000                              kr. 200


Eventuelle restpoeng lagres til neste utstedelse. Bonuspoeng er gyldige i ett år fra de er opptjent. Verdisjekker utstedes ikke forskuddsvis.

Personvern

Informasjon om hvordan ditt personvern er ivaretatt ved besøk og når du handler på www.vitusapotek.no uten å være logget inn på din profil eller registrert som VI+ kunde er beskrevet i vår personvernerklæring her. Vi gjør deg oppmerksom på at innholdet i denne beskrivelsen kan endres fortløpende for å sikre at våre kunder får en riktig og oppdatert beskrivelse av hvordan dine personopplysninger behandles. Vi vil varsle deg på e-post/sms i tilfelle vesentlige endringer.

En beskrivelse av hvordan vi behandler dine personopplysninger som VI+ medlem følger her:
 

  1. Hvilke personopplysninger behandles for VI+ medlemmer?

Vitusapotek innhenter følgende personopplysninger i forbindelse med ditt medlemskap i vår kundeklubb VI+: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, kjønn og kjøpsdata, samt registrerte bankkort/bankkontonummer og kredittkort/kortnummer.

Ved å bli medlem i VI+ aksepterer du at Vitusapotek registrerer, lagrer og bruker disse opplysningene om deg. 

Dine personlige opplysninger som du gir oss når du blir medlem i VI+, deltar i aktiviteter i regi av VI+ og din kjøpshistorikk vil behandles og lagres elektronisk. Ved innmelding i VI+ kan Vitusapotek behandle personopplysninger elektronisk.

Vitusapotek benytter automatiske oppslag på ditt telefonnummer for å gjøre kunderegistreringen enklere for deg. Du er selv ansvarlig for å rette opp eventuelle feil som er lagret på ditt mobilnummer/e-postadresse.

Vitusapotek behandler deler av dine kjøpsdata for beregning av bonuspoeng. Kjøp av legemidler på resept gir bonuspoeng på bakgrunn av beløpet du selv betaler, men øvrige informasjon om resepthandel behandles ikke. Verdisjekker kan ikke benyttes til kjøp av legemidler.  

  1. Samtykker:

Medlemmers kjøpshistorikk, utenom reseptbelagte legemidler, behandles også for å tilpasse dialogen vi har med deg som medlem i form av annonser eller kommunikasjon vi sender deg. Denne behandlingen krever at du gir ditt samtykke til slik kommunikasjon. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til slik kommunikasjon.

Ved samtykke til å bli VI+ medlem, aksepterer du også at dine siste kjøp blir synlige for ansatte i Vitusapotek som ekspederer deg i apoteket, med det formål at apoteket skal kunne informere deg om relevante tilbud. Dette gjelder ikke reseptbelagte varer eller varer i særlig sensitive kategorier.

Vitusapotek bruker informasjonskapsler ("Cookies") som er en liten tekstfil som nettstedet du besøker lagrer på datamaskinen for å kunne gi tilbud og informasjon som er tilpasset deg og dine. Du kan lese mer om bruk av Cookies på vår nettside her, og dine alternativer for bruk av Cookies.

  1. Hvorfor innhenter vi personopplysninger?

Dine personopplysninger og den innsamlede informasjonen vil bli benyttet av Vitusapotek til å sende deg spesialtilpasset informasjon, tilbud og andre kundeklubbfordeler via e-post, SMS eller digital annonsering.

Ved inngåelsen av medlemsavtalen samtykker medlemmet til at Vitusapotek kan benytte elektronisk kommunikasjon overfor medlemmer (e-post, SMS), for å informere om opptjente fordeler som for eksempel verdisjekker/bonusprodukter. Annen kommunikasjon er i henhold til markedsføringsloven § 15 tredje ledd. Slikt samtykke er ikke en betingelse for å inngå medlemskap og medlemmer kan når som helst trekke samtykket til å motta markedsføringshenvendelser, uten at dette vil påvirke øvrige vilkår i medlemsavtalen. For spørsmål eller endring av samtykke, kontakt kundeklubb@vitusapotek.no. Du kan også gjøre endringer på din profil på www.vitusapotek.no.

  1. Hva brukes personopplysninger til?

Formålet med å behandle de personopplysninger vi registrerer om deg som VI+ medlem i kundeklubben, er at vi skal kunne gi deg en fullgod kundeklubb-service. Det vil si at vi kan tilpasse medlemskapet til deg og dine preferanser. Blant annet kan vi tilpasse medlemstilbud, medlemsinformasjon, nettsider, apper, digital kommunikasjon og de øvrige tjenester og fordeler som tilbys våre VI+ medlemmer.

Formålet med å innhente de persondataene som er beskrevet over er å finne tilbud og aktiviteter som er relevante for deg, beregne og gi deg bonus, samt å opprettholde en tilpasset dialog med deg. I enkelte tilfeller kan din handelshistorikk og dine personopplysninger som beskrevet over brukes anonymisert til analyse.

NMD utleverer ikke dine personopplysninger til tredjeparter, utover underleverandører som bidrar til å administrere medlemsforholdet, for å kunne tilby rabatter, fordeler, varer og tjenester til våre medlemmer.  Våre underleverandører behandler og analyserer data på våre vegne og vi benytter oss kun av databehandlere som behandler personopplysninger etter NMD sin instruks. Vår bruk av databehandlere er regulert i databehandleravtaler i henhold til personopplysningsloven og personvernforordningen. 

Vilkår og varighet

Vitusapotek tar forbehold om endringer i disse medlemsvilkårene.

Medlemskapet gjelder inntil videre og kan sies opp når som helst av deg, og du mottar da en bekreftelse på medlemskapet er avsluttet og opptjente bonuspoeng og ubenyttede verdisjekker blir slettet. Vitusapotek forbeholder seg retten til uten varsel, å endre, revidere e.l. vilkårene for VI+. Vesentlige endringer vil varsles i e-post. Et medlem vil også kunne motta opplysninger om endringer ved å henvende seg til Vitusapotek. Vitusapotek forbeholder seg retten til, med 30 dagers varsel, å avvikle eller erstatte VI+. Et medlem vil i så tilfelle ha anledning til å opptjene poeng i denne 30 dagers perioden før avvikling. Verdisjekkene vil ved avvikling ha den samme gyldigheten på 10 uker fra utstedelsesdato. Dersom Vitusapoteks Kundeklubb VI+ må avvikles grunnet et lands lovgivning, en domsavgjørelse eller grunnet forbud gitt av myndigheter, kan VI+ uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning, og opptjente poeng vil da opphøre uten erstatning til det enkelte medlem. Vitusapotek har rett til å avslutte medlemskapet med umiddelbar virkning ved mistanke om at medlemskapet misbrukes. Dersom et medlem ikke opptjener poeng i løpet av en periode på 12 måneder, vil samlede bonuspoeng slettes. Medlemskapet vil automatisk opphøre når medlemmet dør, flytter til land utenfor Norge, eller beskyttet identitet.

Force majeure

Vitusapotek er ikke ansvarlig overfor deg som medlem, hvis du ikke kan bruke ditt medlemskap og dine fordeler under spesielle omstendigheter på grunn av juridisk lovfesting, statlig inngripen, krigshandlinger, streik, blokade, boikott, lockout eller lignende.

Hvor kan man henvende seg?

Du kan når som helst logge inn på Min Profil for å se hvilken informasjon vi har registrert på deg som kunde. Dersom opplysningene er feil, ufullstendige eller irrelevante, kan du rette disse selv på Min Profil. Du kan når som helst tilbakekalle dine samtykker eller avslutte ditt VI+ medlemskap.

For informasjon og personopplysninger knyttet til kundeklubben kan du kontakte: E-post: kundeklubb@vitusapotek.no

Hvor lenge lagres dine personopplysninger?

Kjøpshistorikk lagres over 2 år. Dine opplysninger lagres bare så lenge det kreves for å utføre våre tjenester, eller så lenge som det følger av lovverket. Så lenge ditt medlemskap består, vil registrerte opplysninger ikke bli slettet. Ved utmelding av VI+ kundeklubb vil opplysninger om medlemskapet og bonusopptjeninger slettes. For å fullstendig slette din profil, må du kontakte Vitusapotek Kundeservice: kundeservice@vitusapotek.no.


Sist oppdatert: desember 2022

Les mer: