Vitusapotek

Orkla Health og deres arbeid med bærekraft

Bærekraft er viktig for Orkla Health, et stort nordisk selskap innen mat og helse, som ønsker å ta ansvar og bidra til å løse globale helse- og bærekraftsutfordringer i sitt arbeid og for sine produkter. Les mer om Orkla Health sin bærekraftstrategi her.

Orkla Health og deres arbeid med bærekraft
Profile Picture
Publisert: 02.08.2021
Sist oppdatert: 17.11.2023

Bærekraft hos Orkla Health

Orkla Health har valgt å dele sitt arbeid med bærekraft opp i tre pilarer, som er de tre områdene der effekten av deres innsats vil være størst.

«Å ta vare på havet»

Den første pilaren «Å ta vare på havet» er spesielt relevant for merkevaren Möller`s. Her jobber Orkla Health for et bærekraftig fiske, blant annet ved å bruke MSC-sertifisert råvare. Orkla Health forsker også på og utvikler omega-3 fra bærekraftige og ikke-animalske kilder, som for eksempel omega-3 fra alger.

«Sunn Livsstil»

Den andre pilaren «Sunn Livsstil» handler om å inspirere til en sunn livsstil.

Nutrilett med sin portefølje av vektkontrollprodukter har en viktig rolle i bekjempelse av overvekt, som er en av vår tids største helseutfordringer. Nutrilett skal ikke bare tilby produkter, men også veiledning, for eksempel gjennom den lukkede Facebook-gruppen «Willpower».  

Maxim, med sine sportsprodukter, har også en viktig rolle for å inspirere til en aktiv livsstil, blant annet via SoMe, samt sponsing av idrettsarrangementer og idrettsutøvere.

Orkla Health jobber også med å utvikle spesialtilpassede løsninger for en stadig eldre befolkning, slik at man skal kunne opprettholde en aktiv livsstil med høy livskvalitet lenger. For eksempel lanserte Orkla Health Gevita SHE i 2020, en egen serie produkter utviklet for kvinner i overgangsalderen. Ved bruk av humor i reklamen for denne serien ønsker man å redusere alle tabuene som dessverre eksisterer rundt overgangsalder i dag.

Vitaminbjørner skal spre glede, og når du kjøpet et produkt vil 1 krone gå direkte til Sykehusklovnene. Kjøper du Möller`s Pharma Tran, vil 1 krone gå til Hjernerådet, en organisasjon som jobber med hjernehelse.

«Grønn innovasjon»

Sist, men ikke minst, har Orkla Health definert pilaren «Grønn innovasjon», som handler om å bruke bærekraft som kilde til innovasjon i hele verdikjeden.

Som et stort selskap har Orkla et ansvar for å bidra til å sikre mer bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. Det handler om bærekraftige råvarer, utvikling av mer miljøvennlig emballasje, redusere matavfall, ressursbruk og eget klimaavtrykk gjennom hele verdikjeden.

Et konkret eksempel under denne siste, men viktige delen av Orkla Health sin bærekraftstrategi, er et emballasjeprosjekt de gjennomførte på sin fabrikk i Danmark, der de produserer vitaminer og mineraler. 

Det er utviklet en spesialdesignet boks i fem størrelser av resirkulert plast (rPET), som nå brukes på tvers av 7 land, 21 merkevarer og 189 varelinjer, tilsvarende ca. 7 millioner produkter i året. Slik erstatter de 330 tonn jomfruelig plastikk og 225 tonn glass med resirkulert plast, og bidrar dermed til en sirkulær økonomi ved å øke etterspørselen etter rPET. Boksen er firkantet, for å øke fyllingsgraden i kartong og på pall, slik at det fraktes mindre luft.

Kilde: Orkla Health

Sist oppdatert: august 2021

Les mer: