Sykdom og plager

Hånd-, fot- og munnsykdom

Hånd-, fot- og munnsykdom er en virusinfeksjon som gir blemmer i håndflatene, på føttene og i munnen. Sykdommen smitter lett og er vanligst på våren og høsten.

Hånd-, fot- og munnsykdom

Hva er hånd-, fot- og munnsykdom?

Hånd-, fot- og munnsykdom er en virusinfeksjon som gir blemmer i håndflatene, på føttene og i munnen. Sykdommen rammer oftest barn, men også voksne kan smittes. Hånd-, fot- og munnsykdom opptrer ofte som epidemer, for eksempel i barnehager eller på skoler.

Sykdommen må skilles fra munn- og klovsyke, som rammer tamme og ville kløvdyr og svært sjelden mennesker. Denne sykdommen skyldes et annet virus.

Behandling av hånd, fot- og munnsykdom

Som ved de fleste virusinfeksjoner finnes det ingen spesifikk behandling, og sykdommen vil gå over av seg selv.

 • Det viktigste er å få i barnet nok drikke og følge med på allmenntilstanden.
 • Medisiner med paracetamol har smertestillende og febernedsettende effekt og kan gis ved behov.
 • På grunn av blemmene i munnen er det ofte vondt og vanskelig å spise hard mat. Gode tips er kald drikke, is, yoghurt eller lunka mat som suppe og annen most mat.

Hva forårsaker hånd-, fot- og munnsykdom?

Hånd-, fot- og munnsykdom forårsakes av to virus som tilhører virusfamilien Picornadaviridae.

 • Coxsackieviruset, gir et mildt og ufarlig sykdomsforløp og forårsaker de fleste tilfellene av sykdom i Norge.
 • Enterovirus 71, kan gi alvorlig sykdomsforløp og er en vanlig årsak til hånd-, fot- og munnsykdom i u-land. Det finnes en vaksine mot dette viruset, men siden viruset er svært uvanlig i Norge er det ikke aktuelt med denne vaksinen her.

Hvordan smitter hånd-, fot- og munnsykdom?

Hånd-, fot- og munnsykdom er smittsom og spres fra person til person via avføring, ved dråpesmitte og ved direkte berøring, særlig via hendene. Man er mest smittsom helt i starten når man er smittet, altså før man vet at man har sykdommen. Derfor er det vanskelig å hindre spredning av hånd-, fot- og munnsykdom. Tiden det tar fra man blir smittet til sykdommen bryter ut er cirka 1 uke.

Symptomer på hånd-, fot- og munnsykdom

 • Lett feber
 • Nedsatt allmenntilstand
 • Nedsatt matlyst
 • Smerter i halsen
 • Blemmer i munnen, vanligvis på tungen og munnslimhinnen mot kinnene
 • Blemmer på hender og føtter

Blemmene er røde flekker som raskt utvikler seg til små, ovale blemmer med en rød ring rundt. Etter hvert sprekker blemmene og kan gi små overflatiskesår.

Det karakteristiske med denne sykdommen er at blemmene stort sett bare finnes i munnen, i håndflatene og under føttene. Man kan også finne røde flekker på overkroppen, lårene og stumpen, men disse utvikler seg sjelden til blemmer. Det tar ca. 1 uke fra blemmene har oppstått til de forsvinner. 

Diarè kan også forekomme, men dette er vanligst ved smitte av enterovirus 71.

Hvor lenge varer hånd-, fot- og munnsykdom?

Hånd-, fot- og munnsykdom varer vanligvis 7-10 dager, men vanligvis føler man seg bedre bare etter et par dager. Blemmene/sårene forsvinner i løpet av 1-2 uker.

Forebygging av hånd-, fot- og munnsykdom

Ved utbrudd i barnehager og skoler anbefales hygieniske tiltak som god håndhygiene og vask av stellebord, leker og liknende. Det finnes ingen vaksine mot viruset som gir hånd-, fot- og munnsykdom i Norge.

Kan barnet gå i barnehagen eller på skolen med hånd-, fot- og munnsykdom?

Sykdommen er smittsom så lenge det er blemmer eller væskende sår, og smittefaren er størst i starten ved sykdomsutbruddet. Barnet kan likevel gå i barnehage eller på skole selv om det har utslett, så fremst allmenntilstanden er god og man er feberfri. Det er uansett sjelden at man har blemmer eller væskende sår mer enn noen få dager.

Når bør du kontakte lege ved hånd-, fot- og munnsykdom?

 • Ved økende redusert allmenntilstand
 • Hvis barnet har vansker med å ta til seg væske og blir dehydrert

Kilder:
Norsk elektronisk legehåndbok, Norsk helseinformatikk, Legevakthåndboka og Folkehelseinstituttet.