Gravid

Gravid symptomer

Når man er gravid går kroppen gjennom en rekke fysiologiske endringer. Som resultat av dette kan man oppleve ulike symptomer og plager.

Gravid symptomer

Tidlige tegn

Det første tegnet på en graviditet er gjerne fravær av menstruasjon. Hos fruktbare kvinner som er seksuelt aktive bør dette gi mistanke om en mulig graviditet. Dette gjelder selv om man bruker prevensjon siden ingen prevensjonsmetoder er 100 prosent sikre.

Selv om ikke menstruasjonen har kommet som den skal, så betyr det likevel ikke at man er gravid. Det kan være vanskelig å merke seg utelatte menstruasjoner siden noen opplever at syklusen er uregelmessig. Det er også verdt å nevne at man i et normalt svangerskap kan få tidlige småblødninger som feilaktig kan tolkes som menstruasjonsblødninger.

Vanlige tegn tidlig i en graviditet:

Man kan i tillegg oppleve:

              

Hvorfor opplever man symptomer?

Mange av forandringene og symptomene som skjer i kroppen når man blir gravid skyldes hormonelle endringer. Noen hormoner har man bare i kroppen når man er gravid. Dette gjelder for eksempel hormonet hCG (humant koriogonadotropin). Andre hormoner finnes hos alle, men de vil ha et endret konsentrasjonsnivå hos gravide. Eksempler på dette er hormoner som progesteron og østrogen.  

Når opplever man de første symptomene?

Man regner at en graviditet starter fra første dag i siste menstruasjon. Det vil si at når man er fire uker på vei, så sammenfaller dette med tidspunktet for forventet menstruasjon. Noen kan oppleve symptomer så tidlig som etter fem til seks uker, mens de fleste har opplevd symptomer etter åtte uker. Symptomene oppstår gjerne plutselig og er til stede daglig. Det er også noen kvinner som ikke har symptomer i det hele tatt.

              

Når kan man påvise en graviditet?

Graviditetstester virker ved at de måler nivået av et hormon i urinen kalt hCG (humant koriogonadotropin). HCG finnes kun i kroppen når man er gravid, og det skilles ut etter at det befruktede egget har festet seg til slimhinnen i livmoren. Dette skjer seks til tolv dager etter eggløsning, og det er det tidligste tidspunktet man kan påvise en graviditet.

Det finnes graviditetstester ment for hjemmebruk som kan påvise graviditet så tidlig som seks dager før en uteblitt menstruasjon. Dette tilsvarer vanligvis ti dager etter eggløsning. Ved testing fra dagen for forventet menstruasjon vil disse testene kunne være over 99 prosent nøyaktige.

Når bør du kontakte lege?

Dersom du får en positiv graviditetstest bør du kontakte lege eller helsestasjon. Dette er for at du skal ta del i svangerskapsomsorgens program så fort som mulig. Da får du råd og veiledning fra helsepersonell om blant annet gode levevaner i svangerskapet. På denne måten kan du sikre at du og barnet ditt får den beste starten, og de beste forutsetningene for svangerskapet.


Kilder: UpToDate, HelseNorge, Lommelegen, Clearblue.

Sist oppdatert: Oktober 2018

              

Les mer: