Vitusapotek
Gravid

Svangerskapskontroll

Alle gravide blir tilbudt åtte svangerskapskontroller som en del av svangerskapsomsorgen i Norge. Dette er inkludert ordinær ultralyd.

Svangerskapskontroll
Profile Picture
Publisert: 21.12.2018
farmasøyt
Rebecca Solomon Hansen er provisorfarmasøyt og har vært ansatt hos Vitusapotek siden 2015. Hun er faglig veldig dyktig og fast skribent for vårt faglige innhold.
Sist oppdatert: 07.05.2024

Hva er svangerskapskontroll?

Svangerskapskontroll er kontroll av gravide og fostrene deres underveis i svangerskapet. Dette er en del av svangerskapsomsorgen i Norge. Basisprogrammet i svangerskapsomsorgen består av åtte svangerskapskontroller, inkludert ordinær ultralyd. De kvinnene som har behov for nærmere oppfølging får tilbud om dette.

Hvorfor har man svangerskapskontroll?

Svangerskapskontroller skal fremme mestring og helse, samt identifisere gravide som har behov for støtte, hjelp og behandling. Systematiske kontroller av gravide er en av årsakene til at det er lavere forekomst av fosterskade og fosterdød nå enn tidligere.

De fleste friske gravide ender opp med normalt utfall av graviditeten. Det er likevel noen som opplever komplikasjoner og uhell under svangerskapet. Derfor er også hensikten til svangerskapskontrollene å oppdage unormale hendelser slik at skade og sykdom kan forebygges.

Når er første svangerskapskontroll?

Første svangerskapskontroll er ofte mellom sjette og tolvte graviditetsuke. I de nye retningslinjene for svangerskapsomsorgen fra 2018, anbefales det at første kontroll finner sted innen en uke etter kvinnen har tatt kontakt med helsestasjon eller lege. Dette er for å gi svangerskapet en god start, og etablere gode levevaner tidlig.

Hva skjer på svangerskapskontroll?

Første kontroll går ut på å samle inn relevant informasjon om den gravide kvinnen, samt ha en samtale om gode levevaner og andre ting den gravide eventuelt ønsker å snakke om. Kroppsmasseindeks og blodprosent sjekkes. I tillegg vil det sendes en henvisning til ultralyd.

Dette sjekkes på hver svangerskapskontroll:

 • Urinprøve. På hver kontroll tar man med urinprøve. Dette er for å sjekke urinen for proteiner eller bakterier. Proteiner kan være tegn på svangerskapsforgiftning, og bakterier tegn på urinveisinfeksjon.
 • Blodtrykk. Høyt blodtrykk under svangerskapet kan være et tegn på svangerskapsforgiftning. Derfor kontrolleres dette hver gang.
 • Vekt.
 • Vekst av foster og livmor (fra og med uke 24).
 • Fosterets hjertelyd (fra og med uke 24).

Temaer som det kan gis råd og veiledning om på svangerskapskontroll:

 • Kosthold og fysisk aktivitet.
 • Bruk av tobakk, alkohol eller andre rusmidler.
 • Svangerskapsplager og kroppslige endringer.
 • Vold i nære relasjoner.
 • Psykisk helse.
 • Fødsel.
 • Amming.

Informasjon om kvinnen noteres på hennes helsekort. Dette brukes som journal under svangerskapet, og kvinnen må ha det med på hver kontroll. Kvinnen får utdelt helsekortet på hennes første svangerskapskontroll.

Det tas blodprøver for å undersøke hvilken blodtype den gravide har, og om hun har ulike uoppdagede sykdommer eller risikofaktorer for sykdom. HIV, hepatitt B, diabetes, og syfilis er ulike sykdommer som det tilbys å testes for.

Ting det testes for ved behov:

På den sjette svangerskapskontrollen rundt graviditetsuke 36, sjekkes også fosterleie. Det vil si om fosteret ligger med hode ned (hodeleie), eller i seteleie (med stumpen ned).

Hvis kvinnen ikke har født innen uke 41, henvises hun til overtidskontroll på fødeavdelingen på sykehuset. Der vil det vurderes om man eventuelt skal sette i gang fødselen.

Hva er ikke en del av svangerskapskontrollene?

 • Bekreftelse av svangerskapet. Den første svangerskapskontrollen har ikke som hensikt å bekrefte graviditet. Dette er ikke nødvendig da graviditetstestene man får kjøpt på apoteket er like sikre som å sjekke hos legen.
 • Gynekologisk undersøkelse. I utgangspunktet er ikke gynekologisk undersøkelse del av svangerskapskontrollene, men ved behov, som for test av klamydia eller celleprøve, kan det likevel være aktuelt.
 • Tidlig ultralyd og 3D-ultralyd. Mange kvinner ønsker ekstra ultralyder for å forsikre seg om at barnet er friskt, og også for å se fosteret eller få bilder. Med mindre det er en medisinsk årsak til det, er det kun ordinær ultralyd mellom uke 17 og 19 som er inkludert i svangerskapsomsorgen. Derfor må gravide som ønsker ekstra ultralyder betale for dette selv.

Rettigheter i forbindelse med svangerskapskontroll

 • Gratis og tilgjengelige kontroller for alle. Svangerskapskontroller er en del av svangerskapsomsorgen i Norge. Dette er derfor helt gratis for kvinnen, og noe alle gravide i Norge har rett på.
 • Valg av jordmor eller lege. Det er opp til den gravide kvinnen hvor hun ønsker å gå til svangerskapskontroll. Hun kan enten gå til fastlegen sin, eller så kan hun gå til jordmor på helsestasjonen hun tilhører. Noen kvinner velger å bytte på lege og jordmor.
 • Svangerskapskontroller i arbeidstiden. I følge arbeidsmiljøloven, har man som gravid rett til lønnet fri fra jobb for å gå på svangerskapskontroll. Dette gjelder så lenge svangerskapskontrollen ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstiden.

 

Kilder: Arbeidsmiljøloven, HelseNorge, Norsk Helseinformatikk, Retningslinje for svangerskapsomsorgen.
 

Les mer: