Utslett

Mollusker

Mollusker er en virusinfeksjon som gir et blemmelignende hudutslett. Mollusker går som regel over av seg selv, men det kan ta lang tid. Det finnes ulike behandlingsalternativer ved mollusker.

Mollusker

Hva er mollusker?

Mollusker er en virusinfeksjon som gir et blemmelignende hudutslett. Utslettet kan komme hvor som helst på kroppen, men er vanligst på overkroppen, ansiktet, armer, bein og i og rundt kjønnsorganer. Mollusker kjennetegnes ved at blemmene ofte har et lite søkk i midten. Mollusker er vanligst hos barn, men kan også forekomme hos voksne.

Hva forårsaker mollusker?

Mollusker skyldes et poxvirus kalt molloscum contagiosum. Poxvirus er en stor gruppe med flere ulike virus. Noen grupper er mer utsatt for mollusker:

 • Barn som er mye i svømmebasseng. 
 • Personer med redusert immunforsvar, for eksempel HIV-smittede eller de som bruker medisiner som demper immunforsvaret.

Er mollusker smittsomt?

Mollusker er smittsomt, men det er lav smitterisiko ved normal kontakt. Mollusker smitter ved direkte kontakt. Hos voksne kan mollusker overføres seksuelt. Mollusker kan spre seg rundt på kroppen til personer som har det, ved at man klorer seg opp og deretter berører andre områder. Barn med mollusker kan gå i barnehage eller skole.

Symptomer på mollusker

Mollusker gir et veldig typisk utslett:

 • Små blemmer/knopper på huden, med en "nedsenkning" i midten. De har ofte samme farge som huden.
 • Som regel rundt 3-5 mm i størrelse.
 • Vanligvis får man under 30 stykker totalt.
 • Kløe, ømhet og smerte kan forekomme på angrepne områder.
 • Et slags "riskorn" finnes inni blemmen.
   

Personer med HIV kan få veldig atypiske mollusker både i størrelse, form, antall og lokasjon.

Behandling av mollusker

Mollusker forsvinner som regel av seg selv etter seks til ni måneder. I visse tilfeller kan det ta opptil to år før de forsvinner. Som regel er det ikke nødvendig med noen form for behandling.

Uavhengig av hvilken behandling som velges kan det komme nye mollusker på andre steder på kroppen. Nye mollusker kan komme helt til kroppen selv klarer å lage en immunreaksjon mot poxviruset. Mollusker kan etterlate seg små arr.

 • Legen kan skrape eller fryse vekk mollusker.
 • Det finnes kremer og linimenter som kan forsøkes på mollusker. Disse må forskrives av lege.

Blir man immun mot mollusker?

Man blir immun mot mollusker etter at man har hatt det. Men det tar tid for kroppen å utvikle immuniteten, opp til flere år. Derfor kan man i noen år etter smitte få nye utbrudd med mollusker. Men når kroppen har bygget opp immuniteten vil man ikke få sykdommen igjen.

Når bør du kontakte lege?

 • Dersom du ønsker behandling av mollusker må dette gjøres i samråd med lege.
 • Dersom du tror du har mollusker bør du gå til legen for å få bekreftet dette.
 • Ved hudutslett du ikke kjenner årsaken til.
   

Kilder: Norsk elektronisk legehåndbok, Norsk helseinformatikk, RELIS, Store norske leksikon, Svenske Smittskyddsinstitutet og Folkehelseinstituttet.

Sist oppdatert: desember 2019

Les mer: