Vitusapotek
Hudsykdommer og utslett

Mollusker barn

Mollusker rammer barn oftere enn voksne. Utslettet er vanligvis lite plagsomt, og helt ufarlig. Les mer om mollusker hos barn her.

Mollusker barn
Profile Picture
Publisert: 27.10.2021
farmasøyt
Rebecca Solomon Hansen er provisorfarmasøyt og har vært ansatt hos Vitusapotek siden 2015. Hun er faglig veldig dyktig og fast skribent for vårt faglige innhold.
Sist oppdatert: 13.12.2023

Hvorfor får barn mollusker?

Barn er mer utsatt for å få mollusker enn voksne. Mollusker skyldes infeksjon med en type poxvirus (molloscum contagiosum) i huden. Sykdommen er smittsom, og kan smitte hud mot hud. Eventuelt kan det smitte indirekte, via håndklær eller klær. Ved normal kontakt smitter mollusker sjeldent. Utslettet slår ut to til åtte uker etter barnet har blitt smittet.

Barn mellom to og syv år er mest utsatt for å få mollusker. Det er sjeldent at barn yngre enn ett år får hudsykdommen. Til enhver tid har ti prosent av alle barn mollusker. Barn med atopisk eksem kan få mollusker i større omfang, og det kan ta lengre tid før de forsvinner. Barn med atopisk eksem har også noe større risiko for å få mollusker.

Hvordan vet man at barn har fått mollusker?

Mollusker viser seg gjerne som glatte utvekster i huden. Molluskene er mellom en til fem mm i størrelse, og karakteristisk kuppelformede med fordypning i midten. Noen mollusker inneholder også en osteaktig masse som viser seg hvis man klemmer på dem. Det er sjeldent at utslettet klør, og det er heller ikke smertefullt.

Man får ikke mollusker på håndflater og fotsåler, men de kan dukke opp alle andre steder på kroppen. Mollusker hos barn viser seg oftest i ansiktet. Molluskene ligger vanligvis i rekker eller grupper med blemmer. Legen kan ofte diagnostisere molluskene kun ved å se på dem.

Hvordan behandler man mollusker hos barn?

Mollusker går over av seg selv, men det kan ta tid. Alt fra måneder og opp til to år. Grunnet kosmetiske hensyn, eventuelt ønske om å ikke smitte videre, kan man fjerne molluskene. Behandling regnes likevel som unødvendig i de fleste tilfeller.

Mollusker er hverken farlig eller veldig plagsomt. Noen kan dog få bakteriell infeksjon i molluskene, som videre kan føre til kløe og eksem. Ved kløende eksem kan man behandle med hydrokortisonkrem. Barn med mollusker kan gå i barnehagen og på skolen som normalt.

Det finnes dessverre ingen god dokumentasjon for behandling av mollusker. Man kan forsøke frysing, eller eventuelt å skrape dem bort hos legen. Det finnes også midler man kan påføre molluskene, som kaliumhydroksid eller salisyloppløsning, men en eventuell behandling anbefales alltid å gjennomføres i samråd med lege.

Behandling av mollusker kan være smertefullt, og midler med kaliumhydroksid virker etsende. Derfor er det ofte anbefalt å la sykdommen gå over av seg selv fremfor å behandle. Man bør være tilbakeholden med å bruke etsende midler til små barn. Spesielt siden det mangler god dokumentasjon på effekt, og at man ser at det gjerne kommer nye mollusker etter man har fjernet de gamle.

Gode råd

  • Man kan forhindre at molluskene smitter ved å dekke dem til med klær eller eventuelt tørre kompresser.
  • Barn bør unngå å pirke for mye på molluskene da det kan føre til bakteriell infeksjon, eller eventuelt videre smitte til andre områder av kroppen.
  • Mollusker kan smitte ved at virus kommer på objekter som håndklær og lignende. Derfor kan det være lurt at barn med mollusker bruker egne håndklær, og ikke deler med andre barn.

Når bør man kontakte lege ved mollusker hos barn?

Hvis molluskene virker betente, eller er av veldig stort omfang, bør man kontakte lege. Man bør også kontakte lege hvis barnet virker veldig plaget, har redusert allmenntilstand, eller generelt hvis man er usikker og bekymret for barnet.

 

Kilder: Folkehelseinstituttet, UpToDate, Relis, Legevakthåndboka, Gode råd-brosjyrer, Store norske leksikon, Legemiddelhåndboken, HelseNorge, Felleskatalogen, Norsk helseinformatikk.

Les mer: