Vitusapotek
Infeksjoner

Hiv og Aids

Hiv infeksjon er en livslang virussykdom, som etter flere år kan utvikle seg til Aids. Hiv angriper celler i immunforsvaret og reduserer kroppens evne til å bekjempe infeksjoner. Hiv smitter seksuelt, ved blodsmitte og fra mor til barn.

Hiv og Aids
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 30.11.2022

Hva er Hiv?

Hiv er en forkortelse for human immunodeficiency virus eller humant immunsviktvirus. Hiv er et retorvirus som angriper bestemte celler i immunforsvaret, såkalte T-celler. Hiv formerer seg inne i T-cellene og spres deretter videre til nye celler. Jo mer virus man har i kroppen, desto mer svekkes immunforsvaret.

Hva er Aids?

Aids er en forkortelse for aquired immunodeficiency syndrome eller ervervet immunsviktsyndrom. En hivinfeksjon har utviklet seg til aids når kroppens immunforsvar er så nedbrutt at det ikke lenger klarer å bekjempe infeksjoner og sykdommer.

Hvordan smitter hiv?

Hiv smitter ved direkte kontakt (seksuelt eller via blod). Alle med Hiv er smittebærere resten av livet, selv om de bruker medisiner. Smitterisikoen varierer med virusmengden man har i kroppen, men ingen med hiv regnes som smittefrie. Allerede 1-2 uker etter hivsmitte er man smittsom selv og kan videreføre viruset.

På verdensbasis smittes cirka 2,5 millioner mennesker med Hiv hvert år.

Hiv smittemåter:

 • Ubeskyttet sex med en hivpositiv (gjelder også oralsex og analsex).
 • Via rifter eller sår dersom blodet er hivinfisert.
 • Fra mor til barn under svangerskapet, fødselen eller ved amming.
 • Via sprøyter og sprøytespisser forurenset med hiv.
 • Ved blodoverføring dersom blodet er hivinfisert.

Hiv smitter ikke:

 • Ved vanlig sosial omgang (kroppskontakt, kyssing eller klemming).
 • Ved nysing eller hoste.
 • Gjennom svette, snørr eller tårer.
 • Via toalettseter og badebasseng.
 • Via spisebestikk og servise.
 • Ved å drikke av samme flaske/glass.

Hvordan forebyggende Hivsmitte?

Hivsmitte forebygges ved å bruke kondom ved alle former for samleie. Bruk av antivirale legemidler rett etter at man har vært smitteutsatt kan redusere risikoen for å bli smittet.

Hivtest

Hivsmitte påvises enkelt med en hivtest (blodprøve). Hivtesten påviser antistoffer som man har i blodet hvis man er smittet med hiv. Antistoffene lages cirka tre måneder etter at man ble smittet. Testen er veldig sikker og tilbys overalt i Norge. Les mer på www.hivnorge.no.  

Symptomer på Hiv og Aids

Etter Hivsmitte starter viruset å formere seg. Symptomene varierer avhengig av hvor mye virus man har i kroppen, og hvor stor del av immunforsvaret som er infisert. Ved aids er immunforsvaret så ødelagt av hiv at det ikke lengre fungerer. Hivpositive har økt risiko for å få en rekke andre sykdommer som hjerte- og karsykdommer, kreft og diabetes.

Symptomer ved de ulike fasene etter hivsmitte
Rett etter smitte Hiv Aids
Feber og vond hals Vekttap og diaré Alvorlig bakterieinfeksjon
Verkende muskler og ledd Feberplager Alvorlig soppinfeksjoner
Hovne og ømme lymfekjertler Nattsvette og tretthet Alvorlige virusinfeksjoner
Hodepine Ofte soppinfeksjon i munn Tuberkulose
  Hyppige herpesutbrudd Andre sjeldne infeksjoner


Behandling av Hiv og Aids 

Det finnes ingen medisiner som kan kurerer hiv eller aids, men det finnes effektive medisiner som bremser sykdomsutviklingen og reduserer mengden virus i kroppen. Behandling av Hiv og Aids er livslang, og hvis den avsluttes vil viruset spre seg igjen. Medisinene som brukes ved hiv og aids kalles antivirale legemidler, og de angriper nydannelse av virus på ulike måter. Vanligvis bruker man minst tre antivirale legemidler samtidig ved Hiv og Aids. 

Hiv formerer seg raskt og kan bli resistent mot medisiner. Den vanligste grunnen til slik resistensutvikling er at legemidlene ikke tas som de skal, for eksempel at man hopper over en dose eller tar en pause i behandlingen. Derfor er det svært viktig å ta legemidler mot hiv og aids nøyaktig slik legen har bestemt.

Ved langtkommet hiv eller aids må man som regel behandles for andre alvorlige infeksjoner i tillegg til behandlingen man får mot selve viruset.

Refusjon av medisiner mot Hiv og Aids

Medisiner mot Hiv og Aids er gratis for alle som oppholder seg i Norge. Legen har anledning til å skrive ut medisinene til seg selv, dersom du ønsker å være anonym. Dersom man har resept på slike medisiner, kan man bestille medisiner trygt og enkelt hos oss ved å logge seg inn med bankID her.

Når bør du kontakte lege ved Hiv og Aids?

 • Ved mistanke om Hiv/Aids.
 • Hvis du har vært utsatt for hivsmitte.
 • Hvis du har flere av symptomene på hiv/aids og ikke vet hva de skyldes.


Kilder: Folkehelseinstituttet, Norsk elektronisk legehåndbok, Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv.

Les mer: