Granon Brusetab 600 mg

10 stykk  Brusetablett , Rør av plast
Målgruppe: Kunder med slimhoste. En enkel brusetablett som smaker godt av frisk sitron. Granon løser opp slim ved å gjøre det mer tyntflytende, og dermed lettere å hoste opp. Hjelper de med langvarige plager.
 • Se større bilde
Din pris 159,90
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10+
Tilgjengelig på nett (99+) Sjekk tilgjengelighet i ditt Vitusapotek
Om produktet
Til korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene.
Granon er en reseptfri brusetablett med sitronsmak som kan brukes til korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene. Den løser opp slim ved å gjøre det mer tyntflytende, og dermed lettere å hoste opp.
Merknad

Er du yngre enn 18 år må produktet hentes i apotek.

Ikke bruk Granon hvis du er allergisk overfor acetylcystein eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.

Dersom du hoster opp blodfarget slim bør du snakke med lege før du bruker Granon.

OBS Dette er et legemiddel
Hvordan bruke produktet: Korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene (reseptfri bruk):  Voksne >18 år:1 brusetablett à 200 mg 2-3 ganger daglig. Alt. 1 brusetablett à 600 mg 1 gang daglig.  Barn ≥6 år: 1 brusetablett à 200 mg 2 ganger daglig. Administrering: Oppløses i 1/2-1 glass vann og drikkes. Kan tas med eller uten mat. Brusetabletter 600 mg: Kan deles i like doser (delestrek).
Navn: Granon Brusetab 600 mg
Formulering: Brusetablett
Varenummer: 520518
Leverandør: Takeda As
Pakningsvedlegg: Felleskatalogen
Advarsel:

Vis forsiktighet ved bruk av Granon dersom du tidligere har hatt magesår, eller dersom du har astma eller har hatt kramper i luftveiene. 

Hostedempende medisiner undertrykker hosterefleksen og kan føre til at du ikke får hostet opp slim. Bruk derfor ikke hostedempende medisiner sammen med Granon uten at det er avtalt med lege.

 

Dersom du får behandling med antibiotika (f.eks. cefaleksin) for en infeksjon, bør antibiotika og Granon tas med 1-2 timers mellomrom. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du er i tvil.

Det er viktig å lese pakningsvedlegget nøye før bruk.

Nyttig informasjon om hoste finner du her.

Alvorlige hudreaksjoner som Stevens-Johnsons syndrom og Lyells syndrom er rapportert svært sjeldent. Ved nye endringer i hud eller slimhinner bør lege kontaktes umiddelbart og behandlingen seponeres. Forsiktighet bør utvises ved bronkial astma og ved ulcus i anamnesen. Forsiktighet må utvises ved histaminintoleranse. Langtidsbehandling bør unngås hos disse pasientene da acetylcystein påvirker histaminmetabolismen og kan gi symptomer på intoleranse. Acetylcystein gir sannsynligvis frisetting av histamin og bivirkninger pga. dette, og særlig hos histaminfølsomme personer kan mindre hudutslett, kløe og urticaria forekomme, i sjeldne tilfeller også bronkospasmer. Spesiell forsiktighet må utvises hos pasienter som er særlig følsomme overfor histamin, f.eks. atopikere eller astmatikere, og langtidsbehandling bør unngås. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder sorbitol og bør ikke brukes ved hereditær fruktoseintoleranse. Inneholder 99 mg (200 mg) og 139 mg (600 mg) natrium, dette bør/skal vurderes ved kontrollert natriumdiett.
Virkestoff: Acetylcystein, Acetylcysteine

1 brusetablett inneholder 600 mg acetylcystein.

Andre innholdsstoffer er askorbinsyre, vannfri sitronsyre, vannfri laktose, natriumhydrogenkarbonat, vannfri natriumkarbonat, natriumsitrat, mannitol (E421), natriumcyklamat (E952), sakkarinnatrium (E954). Sitronaroma: sorbitol (E420), mannitol (E421), maltodekstrin, glukonolakton, kolloidal vannfri silika og sitrusoljer.

Granon Brusetab 600 mg
Apotek Tilgjengelighet Adresse Åpningstider