Vitusapotek
Kundeservice

Hva er gyldig legitimasjon på apoteket?

Fra 1.november 2023 ble digitalt førerkort gyldig som legitimasjon på apoteket, på samme måte som med fysisk førerkort, pass, ID-kort og bankkort med bilde.

Hva er gyldig legitimasjon på apoteket?
Profile Picture
Publisert: 20.11.2023
Sist oppdatert: 20.11.2023

Hvorfor spør apoteket om legitimasjon?

Dersom du skal hente ut varer på resept eller ønsker å få oppgitt informasjon om dine resepter, må du fremvise legitimasjon på apoteket. Dette for å sikre at varene utleveres til rett person og for å ivareta ditt personvern. Selv om du er fast kunde på et apotek og kjenner apotekpersonalet, er det sikrere og mer diskré når de kan benytte legitimasjonen din ved søk i reseptregisteret.  Det minsker faren for feilsøk og du slipper å si personnummeret ditt høyt. Vi ber derfor både nye og faste kunder om å vise legitimasjon uoppfordret, for en sikker og effektiv ekspedisjon. Dersom du skal hente ut reseptvarer eller reseptinformasjon på vegne av andre, må du i tillegg til egen legitimasjon fremvise fullmakt fra personen reseptene gjelder.

Gyldig legitimasjon i apotek

Følgende dokumenter regnes som gyldig legitimasjon på apoteket:

  • Førerkort- fysisk og digitalt
  • Pass- men ikke nødpass
  • Nasjonalt ID-kort
  • Bankkort med bilde
  • Asylsøkerbevis
  • Norsk reisebevis for flyktninger

Digitalt førerkort

Før 1.november 2023 var det ikke mulig å benytte digitalt førerkort som legitimasjon på apoteket. Etter oppfordring fra Apotekforeningen har Helsedirektoratet revurdert tidligere avgjørelser om hva som kan benyttes som gyldig legitimasjon i apotek, og digitalt førerkort er nå godkjent som legitimasjon på lik linje med fysisk førerkort.

For å få tilgang til ditt digitalt førerkort, må du først laste ned appen Førerkort:

Deretter må du logge deg inn med BankID for å se og vise det digitale førerkortet.

Kilder:

Apotekforeningen, Statens Vegvesen