Vitusapotek
Kosthold og ernæring

Underernæring

Underernæring rammer bredt og berører mange. Undersøkelser viser at 10% til 60% av Norges befolkning rammes i løpet av livet. Næringsdrikker er til god hjelp ved underernæring.

Underernæring
Profile Picture
Publisert: 27.08.2018
Sist oppdatert: 06.12.2022

Underernæring kan gi store konsekvenser

Underernæring rammer mange, i tillegg til at underernæring kan øke risikoen for komplikasjoner, redusere motstand mot infeksjoner og forsinke tiden det tar å bli frisk igjen. En underernært pasient ligger også opptil tre ganger så lenge i institusjon, slik som på sykehus eller sykehjem, sammenlignet med en velernært pasient. Blant hjemmeboende eldre fører dessuten underernæring til økt behov for hjemmetjenester, flere legebesøk og hyppigere innleggelser. Se figur 1.

Figur 1: Sykdom fører til underernæring og underernæring fører til mer sykdom


Sykdom kan ofte føre til underernæring, og underernæring kan ofte føre til mer sykdom. Under sykdom øker også forbrenningen samtidig som matlysten går ned.

Næringsdrikker - gode råd ved underernæring

Nutricia har utviklet en rekke næringsmidler til spesielle medisinske formål, og underernæring, og skal brukes i samarbeid med helsepersonell.

Næringsdrikker er utviklet i flasker på både 200 ml og i kompakte 125 ml flasker. Næringsinnholdet er det samme i de store og i de små flaskene. Årsaken til at det er utviklet kompakte varianter er at det kan være vanskelig å drikke de store volumene. En fullverdig næringsdrikk inneholder alle næringsstoffer kroppen trenger og tilsvarer energimessig to brødskiver med variert (proteinrikt pålegg som ost og skinke) pålegg med melk som drikke til.

Mange som tåler vanlig melk dårlig på grunn av laktose (melkesukkeret) tåler allikevel fullverdige næringsdrikker godt. Dette er fordi laktoseinnholdet i fullverdige næringsdrikker er svært lavt.

Det er ikke bare volum som er avgjørende for om du klarer å drikke hele næringsdrikken, men også smak. Dersom du finner en smaksvariant i stor flaske kan dette være næringsdrikken for deg.

Se standardportefølje av næringsdrikker fra Nutricia.

Underernæring ved spesielle medisinske tilstander

Ved kronisk lidelse som for eksempel kreft, rehabilitering etter kritisk sykdom eller kirurgi kan du ha økt behov for protein for å hindre muskel- og funksjonstap og bedre rehabiliteringen. I slike situasjoner er de proteinberikede næringsdrikkene en god løsning.

Mage og tarmkanalen har behov for fiber for å fungere godt. Nutridrink Fiber og Nutridrink Compact fiber inneholder fiber i ulike sammensetninger basert på en multifiberløsning med flere forskjellige fiberkilder som gjenspeiler et naturlig kosthold. Fiber er med på å bremse opptak av sukker fra tarmen og fører til at du får en lavere stigning av sukkeret i blodet.

Næringsdrikker på blå resept

Husk at alle pasienter med risiko for underernæring, uansett årsak, har krav på en individuell oppfølgingsplan for ernæring. Nå har også fastlegen mulighet til å forskrive næringsdrikker på resept og du kan få refusjon av utgiften(e) dersom legen din mener at du ikke har mulighet til å dekke ditt energibehov gjennom vanlig mat grunnet din underliggende diagnose.

For mer informasjon om næringsdrikker, spør oss på nett eller i ditt nærmeste Vitusapotek.

Les mer

Kilder: Skrevet i samarbeid med Nutricia Norge AS.
Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, Helsedirektoratet, Oslo 2009.
Lombard K et al. Compliance of energy-dense, small volume oral nutritional supplements in the daily clinical practice on a geriatric ward – an observational studt. J Nutri Health Aging. 2014;18(7):649-653
Kreymann KG, Berger MM, Deutz NE, Hiesmayr M, Jolliet P, Kazandjiev G, Nitenberg G, van den Berghe G, Wernerman J, Ebner C, et al. ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Intensive care. Clin Nutr. 2006;25:210–223
Kosthåndboken- veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Helsedirektoratet. 2012
https://helsenorge.no/refusjon-og-stotteordninger/dekning-av-utgifter-til-naeringsmidler