Livsstil

Jodtabletter ved atomulykke

Jodtabletter er et viktig og beskyttende tiltak for enkelte grupper av befolkningen dersom en atomulykke inntreffer. Myndighetene oppfordrer derfor alle under 40 år, samt gravide og ammende, til å ha jodtabletter i beredskap og lett tilgjengelig i hjemmet.

Jodtabletter ved atomulykke

Hvorfor beredskap ved atomulykke?

Ved en eventuell atomulykke, kan radioaktivt jod spres med luften og videre tas opp i kroppen når det pustes inn gjennom forurenset luft eller inntas fra mat og drikke forurenset med radioaktivt jod.

Det er flere grunner til at norske myndigheter nå går aktivt ut og anbefaler beredskap mot eventuelle atomulykker. En stadig endring i verdens trusselbilde, foreldelse av Europas kjernekraftverk og en økende ferdsel med reaktordrevne fartøy langs norskekysten, er alle faktorer som er avgjørende for myndighetenes anbefalinger.  

Ved utslipp av radioaktivt jod, er inntak av tabletter inneholdende naturlig jod et anbefalt og beskyttende tiltak.

Hvorfor jodtabletter ved atomulykke?

Ved en atomulykke kan store mengder radioaktivt jod slippes ut og videre spres i luften vi puster inn og til mat og drikke vi inntar. Radioaktivt jod tas opp i skjoldbruskkjertelen og kan her gi skadelige seneffekter, slik som blant annet kreft.   

Tilskudd av jod i tablettform vil blokkere opptaket av det radioaktive jodet i skjoldbruskkjertelen, og dermed begrense skadene som radioaktivt jod kan medføre.

Råd om å innta jod i tablettform ved en eventuell atomulykke vil bli opplyst om av myndighetene. Det vil i tillegg bli gitt informasjon om å oppholde seg innendørs i inntil 2 døgn. Det er derfor viktig at utsatte grupper av befolkningen, som myndighetene anbefaler skal innta jod ved atomuhell og utslipp av radioaktivt jod, oppbevarer jodtabletter lett tilgjengelig i hjemmet.  

Hvem skal ta jod ved atomulykke?

Myndighetene anbefaler alle voksne og barn under 40 år, samt gravide og ammende, å innta jod så raskt som mulig ved en atomulykke. Dette fordi disse befolkningsgruppene er mest utsatt for å få kreft i skjoldbruskkjertelen ved kontakt med radioaktivt jod. Voksne med hjemmeboende barn må også ha jod i beredskap hjemme.

Personer over 40 år trenger ikke å innta jodtabletter, da risikoen for å få seneffekter av radioaktivt jod er svært liten.

Ved endringer i anbefalinger om hvilke befolkningsgrupper som må innta jodtabletter ved eventuelle atomuhell, vil myndighetene gi nærmere beskjed og råd om dette.

Når og hvordan skal jodtabletter inntas?

Inntak av jodtabletter som beskyttende tiltak mot radioaktivt jod, skal kun inntas etter anbefaling fra myndighetene ved en eventuell atomulykke. Råd og veiledning vil bli gitt av myndighetene i ulike medier, på www.dsa.no og www.helsenorge.no.       

Hos Vitusapotek får du kjøpt Jodix 130 mg tabletter reseptfritt, i alle apotek og på nett. Jodtablettene foreligger i pakninger på 10 og 100 tabletter. En pakning bestående av 10 tabletter vil være tilstrekkelig som behandling for en familie på inntil 5 personer. Sammen med jodtablettene vil det bli levert ut et viktig informasjonsskriv, «Jodtabletter ved atomulykker». Oppbevar alltid dette informasjonsskrivet sammen med tablettene.

Det er viktig å følge de til en hver tid gjeldende anbefalingene gitt av myndighetene rundt dosering og bruk av jodtabletter ved atomulykke. I tillegg er det viktig å følge doseringen oppgitt på pakningen og i medfølgende pakningsvedlegg.

Jodtabletter skal kun tas én gang ved utslipp av radioaktivt jod. Det skal ikke inntas flere doser uten at dette er informert om fra myndighetenes side. I sjeldne tilfeller kan det være aktuelt med ny dose etter en gitt tid, men det vil da bli gitt tydelig beskjed og informasjon om dette. Nyfødte, gravide og ammende skal likevel aldri ha mer enn én dose.  

Jodtabletter til barn under 3 år

For små barn under 3 år er det ekstra viktig at riktig dosering av jod gis. Dosering av jodtabletter til barn under 3 år er ikke oppført på, eller i, selve pakningen med Jodix jodtabletter.

Dersom Jodix jodtabletter skal gis til barn under 3 år, må derfor anbefalt dosering oppgitt i eget informasjonsskriv som alltid utgis og medfølger jodtablettene, til en hver tid følges.

Informasjon om dosering til barn under 3 år er også gjengitt i tabellen under, samt på www.dsa.no og www.helsenorge.no.

Egen doseringssprøyte fra apoteket må benyttes ved dosering til barn under 3 år.

Nyfødte som får jod eller som ammes av mor som har inntatt jod, må følges opp av fastlege i etterkant av inntaket.


Dosering til barn under 3 år:
 

Trinn

Beskrivelse

1.

Legg en jodtablett i et drikkeglass.

2.

Tilsett 20 ml vann eller melk i glasset.
Bruk alltid egen doseringssprøyte til å måle opp væsken.
Rør rundt til tabletten har løst seg opp.

Barn under 1 måned: Trekk ut 2,5 ml av løsningen med doseringssprøyten og gi til barnet. Denne doseringen tilsvarer 1/8 tablett = 16,25 mg.

Barn 1 måned – 3 år: Trekk ut 5 ml av løsningen med doseringssprøyten og gi til barnet. Denne doseringen tilsvarer ¼ tablett = 32,5 mg.

3.

For å sikre at barnet får i seg hele dosen med legemiddel, bør doseringssprøyten skylles med nytt vann eller melk i etterkant. Vannet eller melken brukt til skylling, gis så til barnet.   

4.

Gi barnet rikelig med drikke etterpå.

Jodtabletter skal ikke brukes ved:

  • Allergi ovenfor kaliumjodid eller andre innholdsstoffer i legemiddelet.
  • Betennelse i skjoldbruskkjertelen eller forstyrrelser i skjoldbruskkjertelens funksjon.
  • Duhrings Sykdom (dermatitis herpetiformis)

Lurer du på noe?

Dersom du har spørsmål, kan Helsenorge kontaktes på tlf. 815 55 015.

Informasjon vil også være tilgjengelig på www.helsenorge.no og www.dsa.no.
 

Kilder: Statens strålevern, Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk

Sist oppdatert: februar 2019