Vitusapotek
Medisin

Homeopati

Homeopati er en alternativ behandlingsform i Norge. Homeopatisk medisin er klassifisert som legemiddel, og alle apotek har lovfestet leveringsplikt på disse midlene. Homeopati er en behandlingsform som ikke samsvarer med skolemedisin. Det er ikke dokumentert at homeopatiske midler har effekt. 

Homeopati
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 05.12.2022

Hva er homeopati?

Homeopati er blant annet basert på prinsippet at likt kurerer likt, dvs. man gir den syke en svært fortynnet dose av et preparat som i store doser ville gitt en frisk person samme symptomer som den syke har. Tanken er at den fortynnede dosen skal da stimulere immunsystemet til aktivitet og på den måten fjerne symptomene den syke har.

Homeopatiske midler

Homeopatisk midler er som regel laget med utganspunkt i planter, mineraler eller dyr. Homeopatiske midler finnes i en rekke ulike fortynninger. Jo mer fortynnet preparatet er, jo kraftigere eller mer potent regnes preparatet for å være etter homeopatiske prinsipper.

All homeopatisk medisin er merket med "den medisinske virkning av dette preparatet er ikke vurdert". Det finnes ikke solid sikkerhetsdokumentasjon for effekten av homeopatiske midler, men det er ikke rapportert om alvorlige bivirkninger. Har du laktoseintoleranse, vær oppmerksom på at mange av tablettene er basert på laktose (melkesukker).

Fortynningsprinsippet til homeopatien

Homeopatisk medisin har utgangspunkt i en stamløsning som vanligvis stammer fra naturlige substanser som for eksempel mineraler, planter eller dyr. Denne fortynnes så til ønsket nivå. Det er hovedsakelig to fortynningsserier som brukes: C-serien og D-serien. C-serien har utgangspunkt i en fortynning i graden 1:100, mens D-serien fortynner 1:10. Hver serie har ulike nummer etter bokstaven. C1 vil si at den opprinnelige løsningen er fortynnet 1:100, mens C6 vil bety at den opprinnelige løsningen fortynnes 1:100 seks ganger.

Andre homeopatiske prinsipper

I tillegg til likhets- og fortynningsprinsippet bygger homeopatien på andre prinsipper. For det første er det vanlig at homeopatiske midler gis ett av gangen, for å unngå at ulike stoffer kan påvirke hverandre, og for å kunne finjustere valg av preparat og dosering. Videre følger homeopatien holismeprinsippet, som sier at sykdommen viser seg både i den sykes personlighet og som fysiske og psykiske symptomer. Derfor kan to pasienter med samme diagnose behandles forskjellig dersom symptomene og personlighetene er ulike. Til sist følger homeopatien også retningsprinsippet, som går ut på at når sykdomstilstanden bedres så flytter symptomene seg fra innsiden til utsiden av kroppen.

Hvem kan kalle seg homeopat?

Vær oppmerksom på at homeopat ikke er en beskyttet tittel, dvs. at i utgangspunktet kan hvem som helst kalle seg en homeopat og ta syke i behandling. 

Hvor kan jeg få kjøpt homeopatisk medisin?

I Norge er homeopatiske midler registrert som legemidler, og fås kun på apotek. Alle apotek er derfor pliktige i å skaffe homeopatiske medisiner. Noen homeopatiske midler er reseptbelagte, og du må ha resept fra lege for å få de, homeopat kan altså ikke skrive ut reseptpliktige homeopatiske legemidler. Det er ikke så mange apotek i Norge med store lager av homeopatiske midler, men alle apotek kan altså skaffe homeopatiske midler.

 

Kilder: Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling, Helsenorge.no og Lovdata