Vitusapotek
Medisin

Kortison

Kortison er en av de kraftigste betennelsesdempende stoffene vi kjenner og brukes blant annet ved astma, allergi, kraftige betennelser i muskler/ledd og som immundempende middel.

Kortison
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 05.12.2022

Hva er kortison?

Kortison er navnet på en av de kunstig fremstilte variantene av det naturlige hormonet kortisol, som lages i binyrene. Kortisol er et livsviktig hormon som regulerer en rekke oppgaver i kroppen:

  • Immunforsvaret
  • Lett oppvåkning om morgenen
  • Takling av skade og stressituasjoner
  • Kroppens vann- og saltbalanse og energistoffskifte

Ulike kunstig fremstilte varianter av kortisol har ulik potens (styrke). Kortison regnes som den minst potente. Kortikosteroider og steroider er navn som brukes om hverandre om de ulike kunstige variantene (legemidlene) av hormonet kortisol. Eksempel på andre kortikosteroider er prednisolon, flutikason og betametason. Kortikosteroider forkortes av og til som kortison, og brukes ofte på folkemunne. Vi bruker derfor begrepet "kortison" videre i teksten for "kortikosteroider".

Hva brukes kortison til?

Som legemiddel utnytter man kortison sin evne til å dempe immunforsvaret. De kan derfor virke kraftig betennelsesdempende, stoppe frisetting av allergimediatoren histamin og dempe feber og smerte. Disse egenskapene gjør at kortison egner seg i behandlingen av en rekke tilstander:

Kortisonkrem og salve til bruk på huden

Kortisonholdige kremer og salver brukes ved eksem, utslett, stikk, soleksem, solbrenthet og allergiske hudreaksjoner. Da får man en lokal effekt hvor hevelse, rødhet og kløe blir dempet. Det finnes milde reseptfrie kortisonkremer og salver man kan forsøke i korte perioder hvis man ønsker en av disse effektene. Ved langtidsbruk eller ved behov for sterkere kremer må man kontakte lege. Spør oss om råd i Vitusapotek!    

Kortisontabletter

Kortisontabletter brukes når man trenger en immundempende eller betennelsesdempende effekt i hele kroppen. Som regel brukes kortisontabletter enten i høye doser over en kort periode eller i lavere doser over lengre tid. Kortisontabletter forskrives av lege. 

Kortisonsprøyter

Kortisonsprøyter kan være aktuelt å forsøke i tilfeller hvor betennelsestilstander og smerte er lokalisert i et ledd (for eksempel ved leddgikt eller artrose), i en bestemt muskel eller ved senebetennelse. Da vil legen kunne sette en kortisonsprøyte direkte inn der hvor smerten befinner seg.

En kortisonsprøyte består som regel av kortison (kortikosteroid) som reduserer betennelsen, og et bedøvelsesmiddel som demper smerten. En kortisonsprøyte vil kunne redusere betennelse og gi smertelindring i opptil flere uker og måneder.

Kortisonsprøyter er som regel ikke førstevalget ved valg av behandlingsalternativer. Som oftest er det ønskelig å forsøke andre alternativer, slik som smertestillende- og betennelsesdempende tabletter, også kalt NSAIDs, først.  

Inhalasjonsmedisin

Astma og kols er tilstander som ofte behandles med inhalasjonsmedisin med kortison. Hos astmapasienter vil kortison forebygge og behandle sykdommen. Når kortison inhaleres får man en lokal immundempende og betennelsesdempende effekt i lungene uten at man trenger å behandle resten av kroppen. Dette anses som lokal effekt. Inhalasjonsmedisin med kortison forskrives av lege.

Hvis du har resept på kortisonmedisiner, eller andre medisiner, kan du bestille disse her.

Bivirkninger av kortison

Det er en utbredt feiloppfatning at all kortisonbruk er forbundet med kraftige og alvorlige bivirkninger. De fleste alvorlige bivirkningene er knyttet til systemisk (dvs. behandling i hele kroppen i motsetning til lokal behandling) langtidsbruk og relativt store doser. Kortison i korte perioder er som regel forbundet med få eller ingen/milde bivirkninger. I tillegg vil eventuelle bivirkninger være avhengig av hva slags type kortisonpreparat man bruker. Lokal kortisonbehandling er som regel forbundet med få eller ingen/milde bivirkninger.

Bivirkninger ved langvarig og jevnlig bruk av kortisonkrem

Vanlige bivirkninger er lokale hudproblemer, fortynning av huden (atrofi) og tørr hud. Disse bivirkningene kan man redusere ved å kombinere bruk av kortisonkrem med bruk av en nøytral fuktighetskrem ca 10 minutter etter påføring av kortisonkremen. Fuktighetskrem bør også brukes selv når man ikke har behov for kortisonkrem for å styrke huden. Dette kan øke varigheten av de friske periodene. Apoteket har et stort utvalg av fuktighetsprodukter for sensitiv hud.

Bivirkninger ved bruk av kortisontabletter

Bivirkninger av kortisontabletter er avhengig av dosering og behandlingstid. Alvorlige/plagsomme bivirkninger sees som regel bare ved langtidsbruk. Alvorlige bivirkninger er beinskjørhet, fortynning av huden, nedsatt sårheling, muskelsvinn, veksthemming (hos barn) og redusert infeksjonsforsvar. Tilskudd av kalsiumtabletter kan hindre utvikling av beinskjørhet og god fuktighetskrem styrker huden.

Bivirkninger ved bruk av inhalasjonsmedisin med kortison

Omtrent ingenting passerer fra lungene og ut i kroppen, så bivirkningene er færre og mindre alvorlige. Den vanligste bivirkningen er soppinfeksjon i munnhulen, som kan oppstå hvis det blir liggende ”kortisonrester” i munnen etter bruk. Dette kan enkelt forebygges ved munnskyll etter inhalering av kortison. 


Kilder: Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell og Norsk helseinformatikk for helsepersonell.