Vitusapotek
Reise

Rabies

Rabies (hundegalskap) er en alvorlig virussykdom som påvirker nervesystemet hos både dyr og mennesker. Rabies finnes i store deler av verden og er vanligst hos dyr som hund, flaggermus og rev.

Rabies
Profile Picture
Publisert: 14.03.2022
Sist oppdatert: 07.05.2024

Hva er rabies?

Rabies, også kalt hundegalskap, er en alvorlig virussykdom som påvirker nervesystemet hos både dyr og mennesker. Sykdommen er forårsaket av rabiesvirus, og gir mer konkret en betennelse i hjernen (encefalitt).

Det finnes to ulike former for rabies:

  • Klassisk rabies
  • Flaggermusrabies

Hvordan smitter rabies?

Rabies smitter mellom dyr, og fra dyr til mennesker. Viruset spres hovedsakelig via spytt fra dyret som er smittet, og kommer i kontakt med slimhinner eller skadet hud hos andre dyr og mennesker via for eksempel bitt, kloring og slikking.

Det tar normalt mellom 1 – 3 måneder og opp til 1 år fra et menneske blir smittet med rabies og til symptomer på sykdom oppstår. Denne inkubasjonstiden varierer noe ut ifra bittsted og mengde virus som har blitt overført fra dyret. Avstand fra bittstedet og til sentralnervesystemet har også betydning. Dype bitt i hode, hals og hender er det farligste.

Inkubasjonstiden er normalt noe kortere hos barn enn voksne.  

Et dyr med rabies er smittsomt og skiller ut virus i spyttet noen dager før det viser tegn på sykdom og helt frem til dyret dør av rabies. Et dyr vil normalt dø i løpet av et par dager med symptomer på sykdom.

Årsaker til rabies?

Rabies er forårsaket av rabiesvirus som sprer seg til nervesystemet og gir hjernebetennelse (encefalitt).

Årsaken til at rabiesvirus spres, er smitte fra infisert dyr til andre dyr, eller fra infisert dyr til mennesker. I 99 prosent av alle smittetilfeller hos mennesker, har den smittede vært i kontakt med en rabiessmittet hund.

Hvilke land har rabies?

Rabies finnes i over 150 land og i alle deler av verden, bortsett fra i Antarktisk. I den vestlige verden ses sykdommen i all hovedsak kun hos ville dyr, for eksempel hos rev og flaggermus. I Europa er rødrev og mårhund ansett som de største smittespredende rovdyrene. I andre deler av verden er rabies først og fremst utbredt hos hunder.  

For oversikt over land i verden hvor rabiessmitte ikke er ansatte som en risiko, se tabell fra FHI her.  

Symptomer på rabies

Rabies er en svært alvorlig sykdom med et raskt sykdomsforløp. Første symptomer på rabiessmitte er generell sykdomsfølelse og ubehag/smerte i og rundt bittstedet. Videre følger en rekke mer dramatiske og alvorlige symptomer, slik som uro, depresjon, angstanfall, aggresjon, hyperventilering, hyperaktivitet, krampeanfall og økt spyttsekresjon, som til slutt ender i lammelser og koma.

Ubehandlet rabiessmitte har som regel en dødelig utgang.

Behandling og vaksinering

Behandling ved mulig smitte av rabies består av umiddelbar og langvarig sårrens og rengjøring av sår fra bitt og klor, etterfulgt av vaksinering og eventuelt eksponering med antistoffer mot rabies.

Behandling igangsettes dersom det er mistanke om mulig smitte med rabies, for eksempel ved;

  • Bitt, slikk eller klor på skadet hud eller slimhinner fra et mistenkt, smitteførende pattedyr i områder hvor det er forekomst av rabies.
  • Bitt, slikk eller klor på skadet hud eller slimhinner fra flaggermus. Dette gjelder ved eksponering i alle land, også i Norge.


Det finnes også vaksine som kan tas som forebyggende behandling,  før eksponering for smitte. Les mer om Vaksiner ved reise hos Vitusapotek her, samt på Folkehelseinstituttets sider her.

Når bør du kontakte lege ved rabies?

  • Mulig og mistenkt rabiessmitte er ansett som en nødsituasjon, og lege eller annet lokalt helsevesen må kontaktes umiddelbart og så raskt som mulig etter mulig eksponering for smitte.
  • Er du tvil om du kan være smittet etter bitt, klor ellers slikk fra dyr som kan være smittet med rabies, så kontakt alltid lege.


Kilder: Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet

Les mer: