Vitusapotek
Vaksiner

Reisevaksiner

Reisevaksine er anbefalt før man reiser til en rekke land. Du bør starte vaksineringen minst 8 uker før avreise for å rekke å få effekt. Les mer om ulike reisevaksiner her, eller bestill og få satt reisevaksinene i et Vitusapotek.

Reisevaksiner

Reisevaksinasjon i apotek?

Vaksiner skal ofte settes i god tid før avreise. Sjekk derfor minst 8 uker før avreise om det er anbefalt å vaksinere seg ved reiser til ditt reisemål. Du kan bestille dine vaksiner gjennom en av våre samarbeidspartnere; Maja.noevaksine.no eller Nettlegevakt, og sette de i et av våre mange Vitusapotek. Les mer om vaksinasjon i apoteket. Finn mer informasjon om hvilke vaksiner som anbefales til ulike reisemål på folkehelseinstituttet. 

Vi følger til en hver tid gjeldene krav og råd om smittevern gitt av helsemyndighetene. Les mer om smittevern ved vaksinasjon i apoteket her

Reisevaksiner

Difteri, stivkrampe, kikhoste og polio: Folkehelseinstituttet anbefaler alle å ta påfyllingsdose av difteri, stivkrampe, polio og kikhoste hvert 10. år, uavhengig av reisemål.

Gulfeber: Gulfebervaksine anbefales ved reise til land hvor det er risiko for gulfebersmitte. Noen land krever internasjonalt sertifikat for vaksinasjon mot gulfeber ved innreise i landet når man kommer fra land med risiko for gulfebersmitte (kan også gjelde ved mellomlanding).

Hepatitt A: Hepatitt A-vaksine anbefales ved reise til områder hvor hepatitt A er en vanlig sykdom.

Hepatitt B: Hepatitt B-vaksine anbefales til personer som risikerer smitte under opphold i land karakterisert som moderat til høy risikoområde.

Meningokokk A+C+W+Y: Meningokokkvaksine kan være aktuelt ved reiser der sykdommen er utbredt, som ved reiser til "meningokokkbeltet" i Afrika. Ved pilgrimsreiser til Saudia-Arabia (Mekka) er det påbudt med meningokokkvaksine.

Tyfoidfeber: Tyfoidfebervaksine anbefales til personer som skal reise til strøk hvor tyfoidfeber er utbredt. Risikoen for smitte øker ved nær kontakt med lokalbefolkningen og med økende lengde på oppholdet.

Japansk encefalitt: Japansk encefalittvaksine anbefales til personer som skal oppholde seg utenfor storby i 30 dager eller mer i områder hvor sykdommen er vanlig. Under spesielle forhold med økt risiko for smitte anbefales vaksinen også ved kortere opphold.

Meslinger, kusma og røde hunder: Personer som ikke tidligere er vaksinert mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine), kan vurdere å gjøre dette ved reise til land hvor sykdommene er vanligere enn i Norge. 

Rabies: Rabiesvaksine er aktuelt for reisende som skal bo eller reise i områder med rabies hvor medisinsk behandling ikke er raskt tilgjengelig eller som skal arbeide med dyr.

Rotavirus: Rotavirusvaksine er særlig aktuelt for små barn ved langvarig opphold i land med høyere forekomst av diarésykdommer. Vaksinene kan gis til spedbarn fra 6-ukersalder og vaksinasjon må være fullført innen 7 måneders alder. Vaksinen skal ikke gis til eldre barn.

Skogflåttencefalitt (TBE): Skogflåttencefalittvaksine (TBE) / flåttvaksine er aktuelt for reisende som skal oppholde seg i skogområder der smitte forekommer. Les mer om TBE-vaksine mot skogflåttencefalitt her.

Tuberkulose: Tuberkulosevaksine (BCG) er aktuelt for barn og voksne som ikke er vaksinert og som skal oppholde seg mer enn tre måneder i områder med høy forekomst av tuberkulose og som skal ha nær kontakt med lokalbefolkningen.

 

Sist oppdatert: september 2021