Vitusapotek
Vitaminer og mineraler

Jodtabletter ved atomulykke

Jodtabletter er et viktig og beskyttende tiltak for enkelte grupper av befolkningen dersom en atomulykke inntreffer. Myndighetene oppfordrer derfor alle under 40 år, de som har hjemmeboende barn, samt gravide og ammende, til å ha høydose jodtabletter i beredskap og lett tilgjengelig i hjemmet.

Jodtabletter ved atomulykke
Profile Picture
Publisert: 25.10.2018
farmasøyt
Provisorfarmasøyt med bred erfaring og har jobbet mange år som farmasøyt i Vitusapotek.
Sist oppdatert: 17.11.2023

Hvorfor beredskap ved atomulykke?

Ved en eventuell atomulykke, kan radioaktivt jod spres med luften og videre tas opp i kroppen når det pustes inn gjennom forurenset luft eller inntas fra mat og drikke forurenset med radioaktivt jod.

Det er flere grunner til at norske myndigheter nå går aktivt ut og anbefaler beredskap mot eventuelle atomulykker. En stadig endring i verdens trusselbilde, foreldelse av Europas kjernekraftverk og en økende ferdsel med reaktordrevne fartøy langs norskekysten, er alle faktorer som er avgjørende for myndighetenes anbefalinger.  

Ved utslipp av radioaktivt jod, er inntak av tabletter inneholdende naturlig jod et anbefalt og beskyttende tiltak.


NB! Det er kun Jodix 130 mg jodtabletter som er anbefalt ved atomulykke. Kosttilskudd inneholdende jod er ikke anbefalt. 

Hvilke jodtabletter skal jeg ha?

Det er kun høydose jodtabletter som kan virke forebyggende på radioaktivt jod ved en atomulykke. Jodix 130 mg jodtabletter inneholder 130 milligram (mg) jod, og er det eneste produktet som kan brukes for dette formålet. Jodix er et reseptfritt legemiddel som kan kjøpes på apoteket for beredskap.

Jod kosttilskudd inneholder en mye mindre mengde jod, og er ikke egnet for bruk ved atomulykke. Se nøye etter mengde jod på pakningen, eller spør oss i apoteket om råd!

Hvem skal ta jod ved atomulykke?

Myndighetene anbefaler alle under 18 år, samt gravide og ammende, å innta høydose jod så raskt som mulig ved en atomulykke. Dette fordi disse befolkningsgruppene er mest utsatt for å få kreft i skjoldbruskkjertelen ved kontakt med radioaktivt jod. I spesielle tilfeller kan også personer mellom 18-40 år bli anbefalt tilskudd med jod. Voksne med hjemmeboende barn må også ha jod i beredskap hjemme.

Personer over 40 år trenger ikke høydose jodtabletter

Personer over 40 år trenger ikke å innta Jodix høydose jodtabletter ved atomulykke, da risikoen for å få seneffekter av radioaktivt jod er svært liten.

Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger heller ikke å ta jod-tilskudd. 

Ved endringer i anbefalinger om hvilke befolkningsgrupper som må innta jodtabletter ved eventuelle atomuhell, vil myndighetene gi nærmere beskjed og råd om dette.

Holdbarhet på Jodix jodtabletter

Jodix jodtabletter kan benyttes selv om de har gått ut på dato. 

Jodtabletter er svært stabile og beholder sin kvaliteten etter utløpsdato. Nye retningslinjer fra myndighetene tilsier derfor at tablettene kan brukes etter utløpsdatoen påstemplet pakningen. 

Tablettene skal oppbevares tørt og i romtemperatur. 

Når og hvordan skal jodtabletter inntas?

Inntak av høydose jodtabletter som beskyttende tiltak mot radioaktivt jod, skal kun inntas etter anbefaling fra myndighetene ved en eventuell atomulykke. Råd og veiledning vil bli gitt av myndighetene i ulike medier, på www.dsa.no og www.helsenorge.no.   

Hos Vitusapotek får du kjøpt Jodix 130 mg tabletter reseptfritt, i alle apotek og på nett, for beredskap. Jodtablettene foreligger i pakninger på 10 tabletter.  Sammen med jodtablettene vil det bli levert ut et viktig informasjonsskriv, «Jodtabletter ved atomulykker». Oppbevar alltid dette informasjonsskrivet sammen med tablettene.


Det er viktig å følge de til en hver tid gjeldende anbefalingene gitt av myndighetene rundt dosering og bruk av jodtabletter ved atomulykke. I tillegg er det viktig å følge doseringen oppgitt på pakningen og i medfølgende pakningsvedlegg.

Jodtabletter skal kun tas én gang ved utslipp av radioaktivt jod. Det skal ikke inntas flere doser uten at dette er informert om fra myndighetenes side. I sjeldne tilfeller kan det være aktuelt med ny dose etter en gitt tid, men det vil da bli gitt tydelig beskjed og informasjon om dette. Nyfødte, gravide og ammende skal likevel aldri ha mer enn én dose.  

Hvorfor jodtabletter ved atomulykke?

Ved en atomulykke kan store mengder radioaktivt jod slippes ut og videre spres i luften vi puster inn og til mat og drikke vi inntar. Radioaktivt jod tas opp i skjoldbruskkjertelen og kan her gi skadelige seneffekter, slik som blant annet kreft.   

Tilskudd av Jodix jod i tablettform vil blokkere opptaket av det radioaktive jodet i skjoldbruskkjertelen, og dermed begrense skadene som radioaktivt jod kan medføre.

Råd om å innta høydose jod i tablettform ved en eventuell atomulykke vil bli opplyst om av myndighetene. Det vil i tillegg bli gitt informasjon om å oppholde seg innendørs i inntil 2 døgn. Det er derfor viktig at utsatte grupper av befolkningen, som myndighetene anbefaler skal innta jod ved atomuhell og utslipp av radioaktivt jod, oppbevarer jodtabletter lett tilgjengelig i hjemmet.  

Dosering av Jodix jodtilskudd

Informasjonsskriv om doseringen av Jodix skal alltid følges, og oppbevares sammen med pakningen. Viktig informasjon finnes også på www.dsa.no og www.helsenorge.no.

Doseringen er også gjengitt under:

Alle over 12 år, gravide og ammende: 1 tablett (130mg) svelges med vann eller annen drikke. 

Barn 3-12 år: 1/2 tablett (65mg). Tabletten deles i to, og den ene halvdelen gis med rikelig drikke. Den kan også tygges eller knuses, og blandes ut i vann. Gi da rikelig væske etterpå. 

Barn 1 måned-3 år: 1/4 tablett (32,5mg). Del tabletten i fire. Den ene 1/4 tygges eller knuses og gis på en skje med myk mat (yoghurt, syltetøy eller liknende), eller blandes ut i vann. Hvis 1/4 tablett blandes ut i vann, skal man røre i 2 minutter og barnet skal deretter drikke dosen. Gi rikelig med væske etterpå. 

Barn under 1 måned: 1/8 tablett (16,25 mg) oppløses i drikke

  1. Del Jodix-tabletten i fire.
  2. Legg den ene ¼-delen i et glass.
  3. Tilsett 5 ml vann i glasset. Bruk sprøyte til å måle opp. Hvis du ikke har sprøyte, tilsett 2 teskjeer med vann. Rør rundt i ca. 2 minutter. Det gjør ikke noe om tabletten ikke løser seg helt opp. 
  4. Barnet skal kun ha halvparten av 5 ml: Trekk ut 2,5 ml av løsningen med sprøyte, eller 1 teskje hvis du ikke har sprøyte. Gi dette til barnet, og kast resten av løsningen etterpå. Gi deretter rikelig med drikke. 

Egen doseringssprøyte fra apoteket benyttes, eventuelt en teskje. 

Barn får samme dose uavhengig av amming. Er du i tvil om barnets helsetilstand skal fastlege oppsøkes. 

Høydose jodtabletter (Jodix) skal ikke brukes ved:

  • Allergi ovenfor kaliumjodid eller andre innholdsstoffer i legemiddelet.
  • Betennelse i skjoldbruskkjertelen eller forstyrrelser i skjoldbruskkjertelens funksjon.
  • Duhrings Sykdom (dermatitis herpetiformis)
  • Behov for daglig tilskudd av jod. I slike tilfellene skal kosttilskudd inneholdende jod i mye mindre mengder benyttes. Jod kosttilskudd virker ikke forebyggende ved atomulykke. 

Lurer du på noe?

Dersom du har spørsmål, vil informasjon være tilgjengelig på www.helsenorge.no og www.dsa.no.
 

Kilder: Statens strålevern, Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk

Les mer: