Vitusapotek
Vitaminer og mineraler

Kalium

Kalium er et livsviktig mineral for kroppen vår. Kalium skilles ut i urinen via nyrene, og utskillelsen reguleres nøye for at kaliumnivået skal holdes tilnærmet konstant. Store mengder lakris kan føre til for lite kalium i kroppen.

Kalium
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 04.10.2023

Hva er kalium?

 • Kalium (K) er et mineral vi får tilført kroppen via kosten.
 • Kalium skilles ut via nyrene.
 • Normalt kosthold sikrer som regel tilstrekkelig kaliuminntak.

Hva gjør kalium for kroppen?

 • Kalium vedlikeholder syre- og basebalansen i kroppen (sammen med klor og natrium).
 • Regulerer væskebalansen.
 • Kalium er viktig for normalt blodtrykk.
 • Kalium befinner seg i hovedsak inne i cellene våre og sikrer at en rekke cellesignaler, for eksempel nerve- og muskelimpulser fungerer normalt.

Kilder til kalium i kosten

Kalium finnes i de fleste matvarer. Gode kilder er grønnsaker, frukt (særlig banan), bær, juice, bønner, linsker, nøtter og frø.

Anbefalt daglig inntak av kalium

 • Barn under 10 år: 1,4 - 2,0 g.
 • Jenter 10-13 år: 2,9 g.
 • Kvinner over 14 år: 3,1 g.
 • Gutter 10-13 år: 3,3 g.
 • Menn over 14 år: 3,5 g.
 • Gravide: 3,1 g.
 • Ammende 3,1 g.

Anbefalingene for daglig inntak av kalium varierer med alderen for barn under 10 år..

Morsmelk inneholder de nødvendige mineraler barnet trenger, så for barn under 6 måneder er ikke tilskudd anbefalt så sant ikke lege eller helsesøster sier annet.

Hva skjer ved mangel på kalium?

Kaliummangel kan oppstå ved langvarig diaré og oppkast, bruk av visse typer vanndrivende medisiner, ved langvarig bruk av kortisontabletter, ved ubehandlet diabetes, og ved nyresykdommer. Stort inntak av kaffe, alkohol, sukker og lakrisrot kan også føre til kaliummangel.

Symptomer på kaliummangel kan være tretthet, muskelsvakhet, kramper, høyt blodtrykk, og hjerterytmeforstyrrelser.

Hva skjer ved for høyt inntak av kalium?

Kaliumforgiftning er relativt sjeldent, men kan forekomme for eksempel ved nyrefeil, ved overdrevent inntak av kalium, ved binyresvikt eller ved bruk av visse medisiner. Symptomer på kaliumforgiftning er kramper, hjerterytmeforstyrrelser, diaré og kvalme.

Ved overdosering kan man ringe Giftinformasjonens døgnåpne telefon på 22 59 13 00.

Råd og veiledning om bruk av tilskudd med kalium

 • Kaliumtilskudd får du på resept av legen din, og bruk av kaliumtilskudd bør alltid gjøres i samråd med lege, da det er uvanlig å ha kaliummangel.
 • Eldre og personer med nedsatt nyrefunksjon bør være forsiktig med å ta for mye kalium.

 

Kilder: Store norske leksikon, Helsedirektoratet, Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, og Lovdata.

Les mer: