Vitusapotek
Bedriftsvaksinering

Influensavaksinering for bedrift

Dersom du ønsker å tilrettelegge for vaksinering på din arbeidsplass, kan vi i Vitusapotek hjelpe deg med å vaksinere din bedrift. Mange bedrifter velger å tilby vaksine til sine ansatte. Om du vil vite mer om hvorfor, og hvilke fordeler dette kan gi både deg og din bedrift, kan du lese om dette her.

Vaksine trekkes opp fra hetteglass
Profile Picture
Publisert: 29.09.2023
farmasøyt
Rebecca Solomon Hansen er provisorfarmasøyt og har vært ansatt hos Vitusapotek siden 2015. Hun er faglig veldig dyktig og fast skribent for vårt faglige innhold.
Sist oppdatert: 09.07.2024

Tilbyr din bedrift vaksinering til ansatte?

Undersøkelser viser at mange bedrifter velger å tilby vaksine til sine ansatte som selv ønsker å bli vaksinert. 

Vitusapotek ønsker å tilby din bedrift den beste løsningen.
Helsepersonell fra Vitusapotek har over flere år vaksinert ute i bedrift. Velg mellom vaksinering på arbeidsplassen eller ute i apotek.   

Farmasøyter i apotek kan skrive ut resept på influensavaksinen. Vi kan dermed tilby bedriftsvaksinasjon som inkluderer farmasøytrekvirering av influensavaksine, vaksine og administrativt arbeid. 

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud på bedriftsvaksinering@vitusapotek.no.

Ønsker dere å tilby en annen vaksine enn vaksine mot influensasykdom må ansatte få resept fra lege. 

Hvorfor bedriftsvaksinering?      

Mange arbeidsgivere ønsker å tilby gratis vaksine på sin arbeidsplass blant annet fordi vaksine kan redusere sykdom og smitte på arbeidsplassen og med det redusere mange dager med sykefravær. Gjennomsnittlig sykefravær er 7-10 dager. Mange bedrifter velger derfor å se på vaksinering som en god investering. 

Vitusapotek kan vaksinere din bedrift

Kvalifisert helsepersonell fra Vitusapotek har over flere årlige influensasesonger vaksinert ute i bedrift. Dette fordi mange bedrifter opplever apotekets tilbud som tidsbesparende, trygt, svært fleksibelt og økonomisk lønnsomt.

Noen bedrifter foretrekker imidlertid vaksinering i apotekets lokaler. Dere bestemmer! 

Pris

Farmasøyter i apotek kan skrive resept på influensavaksinen.
Vi kan tilby følgende pris for bedriftsvaksinasjon som inkluderer resept, vaksine, vaksinering og administrativt arbeid:

Færre enn 100 personer

kr 429,- per vaksinering

Mer enn 100 personer

Kr 379, -per vaksinering

Prisen for vaksinasjon med andre vaksiner vil være summen av prisen på den enkelte vaksine og en administrasjonskostnad på 200 kr per vaksinasjon. Ønsker dere å tilby andre vaksiner enn influensavaksine må deres ansatte få resept fra en lege, fastlege eller nettlege i forkant av vaksinasjonsdagen.  

Vaksinering i bedrift er trygt

Vitusapotek har god erfaring med å vaksinere og har blant annet bistått flere kommuner med å vaksinere den norske befolkningen mot korona under pandemien. Alle våre vaksinatører er kvalifisert helsepersonell som har fått opplæring i å sette vaksiner. Vi tar både pasientsikkerheten og smittevernhensyn på alvor! 

Vaksinering er generelt trygt og gir lite bivirkninger. Alvorlige bivirkninger etter vaksinering er svært sjeldent, men av sikkerhetshensyn skal alle som blir vaksinert observeres av helsepersonell i 20 minutter etter vaksinering. 

Noen få personer bør vaksineres hos legen og i andre tilfeller bør vaksineringen utsettes. Før vaksinering undersøker vi derfor om vi kan sette vaksinen ved å stille noen spørsmål. Dersom alt er i orden, blir vaksinen satt av kvalifisert helsepersonell. 

 

Vaksinasjon bør planlegges!

Det er store variasjoner i hvor ofte man bør ta ulike typer vaksiner. Noen gir lang effekt og tas sjeldent, mens andre bør tas hvert år. Influensavaksine bør tas årlig og vaksinasjon foretas fortrinnsvis i oktober/november for å sikre god beskyttelse i god tid før influensatoppene erfaringsmessig kommer.

Andre vaksiner, for eksempel vaksiner som anbefales før utenlandsreiser, må også tas til riktig tid. Les mer på Folkehelseinstituttets sider her for å finne ut når og hvor ofte det anbefales å ta ulike vaksiner. 

Ta kontakt med oss og spør oss om råd dersom din bedrift ønsker vaksinering, slik at vaksinene blir satt til anbefalt tid. 

Ønsker du å benytte deg av Vitusapotek bedriftsvaksinasjon?

Kontakt oss på bedriftsvaksinering@vitusapotek.no

Du kan også lese mer på våre egne vaksinesider om influensavaksine og generelt om vaksinering, eller på Helsenorge.no. 

Les mer: