Vitusapotek
Skipsmedisin

Skipsmedisin

I tilfelle ulykker er det viktig at alle fartøy og redningsmidler har komplette og oppdaterte legemiddel- og utstyrslister, og at ansvarlig personell om bord har de nødvendige kunnskapene om bruken av det. Vitusapotek kan tilby informasjon, kontroll og leveranse av skipsmedisin til alle typer fartøy.

Skipsmedisin
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 05.06.2024

Forskrift om skipsmedisin

Forskrift om skipsmedisin har til formål å sikre at det om bord på skip finnes skipsmedisin som er nødvendig for å ivareta arbeidstakernes og passasjerenes helse og sikkerhet. Forskriften skal bidra til forsvarlig anskaffelse, oppbevaring, utlevering og kontroll av skipsmedisin. Det er skipsførerens ansvar at fartøyet er utstyrt i henhold til gjeldende forskrift.

Krav til ettersyn (Forskrift om skipsmedisin, § 22)

Skipsmedisin skal underlegges sakkyndig ettersyn minst en gang i året. Utført ettersyn skal dokumenteres. Med sakkyndig ettersyn menes ettersyn av farmasøyt eller lege.

For skip med sikkerhetsstyringssertifikat, kan sakkyndig ettersyn foretas hvert tredje år, forutsatt at skipsfører eller den han gir fullmakt, jf. § 5, foretar tilsvarende ettersyn av legemidler og medisinsk utstyr minst en gang hvert år.

Gode råd for fartøy og redningsmidler

 • Husk å føre oversikt over alt forbruk av legemidler
 • Oppbevar narkotika innelåst, men på et sentralt sted slik at det er lett tilgjengelig i nødssituasjoner
 • Ansvarshavende for medisiner må være kjent med hvilke legemidler og utstyr som er om bord og hvordan dette brukes
 • Sørg for god orden og renhold der legemidler og førstehjelpsutstyr oppbevares
 • Kast ikke legemidler i vanlig søppel. Lever disse på apoteket for destruksjon
 • Les bruksanvisningene på legemiddelpakningene nøye. Vær sikker på at den som skal bruke en medisin vet hvordan det skal tas
 • Ikke bruk legemidler der holdbarhetsdatoen er passert. Lever disse på apoteket for destruksjon
 • Vær alltid oppmerksom på eventuelle bivirkninger av legemidler
 • Kontakt fagpersonell (lege eller farmasøyt) ved spørsmål om legemidler og bruken av dem

Hva kan Vitusapotek tilby?

 • Leveranse av legemidler og utstyr til alle typer fartøy
 • Kontroll av legemidler og utstyr – på apoteket eller om bord i fartøyet
 • Komplettering av eksisterende enheter
 • Komplette leveranser til nye fartøy
 • Informasjon og opplæring
 • Riktig klassifisering av fartøyet

For mer informasjon, kontakt:

NMD Servicekontor, sentralbord: 24 05 30 00

 

Kilder: Lovdata.no.