Vitusapotek
Medisinstart

Medisinstart hos Vitusapotek

Har du nylig startet opp med en hjertemedisin? Medisinstart er en apotektjeneste for deg som skal starte opp med ny hjertemedisin, og består av to samtaler med farmasøyt under full diskresjon. Målet med samtalene er å løse opp i eventuelle bekymringer og problemer.

Medisinstart hos Vitusapotek
Profile Picture
Publisert: 26.10.2018
Sist oppdatert: 03.06.2024

Hva er medisinstart?

Medisinstart består av to samtaler med en farmasøyt under full diskresjon. Samtalene gjennomføres 1-2 uker og 3-5 uker etter at medisinen er hentet på apoteket første gang. Samtalene kan foregå i apotekets informasjonsrom eller per telefon.

Formålet med samtalen er å fremme riktig legemiddelbruk. Hver samtale tar inntil 15 minutter, der dere snakker om:

  • Gode medisinvaner.
  • Kunnskap om og forståelse for behandlingen din.
  • Praktiske problemer og vanskelige situasjoner.

Tjenesten er offentlig finansiert og gratis for deg.

Avtal din Medisinstart på apoteket i dag - finn ditt nærmeste Vitusapotek med tilhørende kontaktinformasjon her.

Hvem kan ha nytte av tjenesten?

Medisinstart er for deg som nylig har startet med en av disse medisinene:

  • Blodtrykkssenkende
  • Blodfortynnende (gjelder ikke legemidler til injeksjon)
  • Kolesterolsenkende legemidler (statiner)

Du kan motta tjenesten inntil 3 måneder etter at du har startet med den nye medisinen. Tjenesten kan du be om selv, eller du kan be legen din skrive en henvisning. Du må ha norsk fødselsnummer eller D-nummer.

Hvordan foregår det?

Henvend deg til apoteket for å avtale tid til din medisinstartsamtale. Tjenesten foregår enten på apoteket eller over telefon og tar ca 15 minutter. På apoteket vil samtalen foregå inne på et informasjonsrom slik at din diskresjon ivaretas. Tjenesten er offentlig finansiert og helt gratis for deg!

Flere spørsmål og svar om Medisinstart finner du her.

 

Les mer: