Vitusapotek

C01BC Antiarytmika, Klasse Ic

Flecainid Sandoz Tab 100 mg
Legg til som favoritt
Tambocor Inj væske 10 mg/ml
Legg til som favoritt
Tambocor Tab 100 mg
Legg til som favoritt
Tambocor Tab 100 mg
Legg til som favoritt
Tambocor Retard DEPOTkaps 200 mg
Legg til som favoritt
C01BC Antiarytmika, Klasse Ic
C01BC Antiarytmika, Klasse Ic