Vitusapotek

H. Hormoner Til Syst Bruk,Ekskl Kjønnsho

H. Hormoner Til Syst Bruk,Ekskl Kjønnsho
Levaxin Tab 50 mikrog
Legg til som favoritt
Lederspan Inj væske, susp 20 mg/ml
Legg til som favoritt
Prednisolon Alternova Tab 5 mg
Legg til som favoritt
Glucagon Novo Nordisk Pulv og væske til inj væske 1 mg/sprøyte
Legg til som favoritt
Levaxin Tab 25 mikrog
Legg til som favoritt
Dexametason Abcur Tab 4 mg
Legg til som favoritt
Dexamethasone Krka Tab 4 mg
Legg til som favoritt
Cinacalcet Mylan Tab 30 mg
Legg til som favoritt
Solu-Cortef inj subst 250mg
Legg til som favoritt
Dexametason Abcur Tab 4 mg
Legg til som favoritt
Prednisolon Tab 5 mg
Legg til som favoritt
Solu-Cortef inj subst 100mg
Legg til som favoritt
Dexacur inf/inj 4mg/ml
Legg til som favoritt
Dexamethasone Krka Tab 4 mg
Legg til som favoritt
Cortison Tab 25 mg
Legg til som favoritt
Kenacort-T Inj væske, susp 40 mg/ml
Legg til som favoritt
Levaxin Tab 150 mikrog
Legg til som favoritt
Levaxin Tab 200 mikrog
Legg til som favoritt
Levaxin Tab 175 mikrog
Legg til som favoritt
Levaxin Tab 125 mikrog
Legg til som favoritt
Euthyrox tab  50mcg
Legg til som favoritt
Somavert Pulv og væske til inj væske 20 mg
Legg til som favoritt
Nocdurna Smeltetab 25 mikrog
Legg til som favoritt
Desmopressin san subtab 120mcg
Legg til som favoritt