Vitusapotek

Mikstur

Mikstur er legemiddel i flytende form, og er et fint alternativ dersom det er vanskelig å svelge tabletter og kapsler. Hos Vitusapotek får du ulike typer miksturer til bruk ved ulike typer smerter og aldersgrupper. Mikstur inneholdende virkestoffet paracetamol (Paracet og Pinex) er anbefalt til bruk ved milde til moderate smerter og feber hos barn over 3 kilo (kg). Mikstur bestående av ibuprofen (Nurofen) virker i tillegg betennelsesdempende, og har også god effekt ved muskel- og leddsmerter, tannpine og menstruasjonssmerter. Nurofen er beregnet for bruk til barn mellom 1-12 år. Det er viktig at doseringen oppgitt på pakningen følges nøye, slik at mengde legemiddel blir riktig. En mikstur doseres med en doseringssprøyte eller et målebeger, og mengde legemiddel måles alltid i antall milliliter (ml). Som regel følger det med passende doserings- eller måleredskap i pakningen. Det er derfor veldig viktig at mengde legemiddel som skal gis måles opp nøye, ved hjelp av riktig måleredskap. Er du usikker på hvordan du skal bruke preparatet, så spør oss om råd og hjelp. Les også alltid medfølgende pakningsvedlegget nøye før bruk.

Paracet mikstur 24 mg/ml
Legg til som favoritt
Ibux mikstur 40mg/ml jordbær
Legg til som favoritt
Nurofen mikstur med jordbærsmak 40 mg/ml
Legg til som favoritt
Ibux mikstur 20mg/ml jordbær
Legg til som favoritt
Nurofen mikstur, appelsinsmak 40 mg/ml
Legg til som favoritt
Pinex mikstur 24 mg/ml
Legg til som favoritt