Vitusapotek
Bitt, stikk og kløe

Brennmanet

Hver sommer opplever noen et ublidt møte med en brennmanet. De gulrøde og blå brennmanetene som finnes langs norskekysten kan gi kraftig ubehag dersom man blir stukket, men er som regel ufarlig. I varmere farvann finnes langt giftigere brennmaneter som kan gi livstruende symptomer.

Brennmanet
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 18.11.2022

Brennmaneter

De fleste brennmaneter består hovedsakelig av vann. De har en geleaktig kropp med flere brenntråder (tentakler) som kan bli opp til 30 meter lange. Tett i tett på brenntrådene sitter det giftholdige nesleceller. Ved berøring av en brenntråd frigjøres giften ved at en "pil" spretter ut og sprøyter gift inn i huden på offeret. Også avrevne brenntråder, og brenntråder til døde maneter kan gi en brennende effekt på samme måte.

I Norge har vi to typer brennmaneter: Den røde (Cyanea capillata) er vanligst og finnes langs hele norskekysten, og den blå (Cyanea lamarcki) som finnes langs Sør- og Vestlandet.

Vanlige symptomer etter møte med brennmaneter

 • Umiddelbar brennende smerte
 • Kløe
 • Hudirritasjon
 • Røde merker kan oppstå der hvor trådene har ligget, og de kan utvikle seg til blemmer og sår

I sjeldne tilfeller kan noen utvikle symptomer som kvalme, allergiske/overfølsomhetsreaksjoner, muskelsmerter og tungpusthet. Faren for å utvikle alvorlige symptomer er størst for barn. Som regel forsvinner hudirritasjonen i løpet av noen timer.

Hva gjør du om uhellet er ute?

Førstehjelp

 • Fjern umiddelbart synlige brenntråder uten å gni eller å skrubbe.
 • Skyll med masse sjøvann. Ikke bruk ferskvann da det kan øke frisettingen av giftstoffer som sitter fast på huden.
 • Hold området mest mulig i ro.
 • Hvis øyet er brent skyll med lunkent vann i 20 minutter og kontakt lege.

Smertelindring

 • Senk det skadde hudområdet ned i varmt vann (ideelt er 40-45˚C) til smerten gir seg, eller inntil 20 minutter. Varmt vann ødelegger manetens giftstoffer.
 • Aktuelle salver eller kremer du kan bruke etter at alle tråder er fjernet kan være lokalbehdøvende midler, kløestillende midler eller kortisonkrem. Ikke bruk slike salver eller kremer på store hudområder. Følg doseringsanvisning på pakninene/pakningsvedlegg.
 • Ved sterke smerter kan smertestillende tabletter (for eksempel paracetamol) forsøkes. 

Dersom smerter eller reaksjon vedvarer kontakt lege eller apotek for råd.

Brennmaneter i varmere farvann

Skal du reise til varmere strøk bør du være oppmerksom på at det der kan finnes brennmaneter som er langt mer farlige og giftigere enn brennmanetene vi har i Norge.

Det viktigste er å følge råd fra lokale myndigheter i forbindelse med bading og førstehjelp dersom uhellet er ute.

Når bør du kontakte lege ved kontat med brennmanet?

 • Ved tegn på allergiske reaksjoner som pusteproblemer, tung pust, kvalme, kramper, svimmelhet og bevissthetstap.
 • Dersom et lite barn har brent seg på store deler av kroppen og huden er svært rød og smertefull. Barn har en liten hudoverflate og tynnere hud enn voksne. 
 • Hvis du har brent øyet.

 
Kilder
: Helsedirektoratet, Tidsskrift for den norske legeforening, Norsk helseinformatikk for helsepersonell, Store norske leksikon, Helsenorge, BeachSafe og Havforskningsinstituttet.