Vitusapotek
Bitt, stikk og kløe

Malaria

Malaria er en alvorlig sykdom, som ubehandlet kan være dødelig. Mer enn 300 millioner mennesker får malaria hvert år, og sykdommen forårsaket omtrent 1 million dødsfall årlig. De fleste som dør av malaria er barn under 5 år. På grunn av resistensutvikling blir det stadig vanskeligere å behandle malaria.

Malaria
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 06.12.2022

Hva er malaria?

Malaria er en alvorlig infeksjonssykdom som skyldes parasitten Plasmodium. Det finnes fem ulike typer parasitter som er involvert ved malaria: Plasmodioum falciparum, vivax, ovale, malariae, og knowlesi. Sistnevnte ble tidligere kun sett blant aper, men kan også smitte mennesker. Parasittene blir overført til mennesker via myggstikk. Malaria kan være dødelig hvis det ikke behandles.

Hvordan smitter malaria?

Malaria overføres via myggstikk fra Anopheles-mygg som er smittet med Plasmodium parasitten. Malariamyggen smittes ved å suge blod som er smittet med malaria. I myggen modnes parasitten, og overføres så til en ny person ved myggstikk. Det er også mulig å bli smittet gjennom blodoverføringer og bruk av urene sprøyter.

Hvor er malaria utbredt?

Malaria finnes i de fleste tropiske områder, og forekomsten er høyest i Afrika, sør for Sahara. På grunn av klimaforandringene ble det rapportert malariautbrudd i områder i Hellas i 2011. Se folkehelseinstituttet sine nettsider for mer informasjon.

Symptomer på malaria

 • Feberanfall med periodevise frostanfall.
 • Slapphet/tretthet.
 • Svimmelhet.
 • Hodepine.
 • Mageproblemer.
 • Muskel- og leddsmerter.
 • Lav blodprosent (anemi).

Symptomene kan vare i opptil 6 timer, og kan komme i flere bølger med 48-72 timer mellom hver bølge (avhenger av hvilken type Plasmodium du er blitt smittet med). Mellom hvert anfall føler noen seg i god form og er feberfrie, mens andre føler seg trette og slappe. I sjeldne tilfeller kan det gå opp til måneder og år før symptomene bryter ut.

Malaria kan deles inn i en godartet (benign) form, som vil gi et sykdomsforløp som beskrevet over, og en ondartet (malign) form. Sistnevnte skyldes hovedsakelig Plasmodium falciparum, og er den størst utbredte formen i Afrika. Her er symptomene stort sett tilstede hele tiden, og denne formen kan i verste fall være dødelig.

Forebygging mot malaria

Det viktigste forebyggende tiltaket mot malaria er å unngå myggstikk. Forebyggende medisiner kommer eventuelt i tillegg. Myggen er mest aktiv ved soloppgang og solnedgang, og det er dermed viktig å beskytte seg ekstra godt på disse tidene av døgnet. Dette kan gjøres ved å:

 • Være minst mulig ute i disse tidsrommene.
 • Bruke klær som dekker hele kroppen – disse kan gjerne impregneres med myggmiddel.
 • Bruke myggmiddel på huden (spør om råd på apoteket).
 • Bruke myggnetting som er impregnert med permetrin over sengen, i vinduer og døråpninger.
 • Lukke dører og vinduer før lyset slås på om kvelden.
 • Lukke alle dører og vinduer og spraye med et insektsdrepende middel. Opphold deg ute av rommet mens middelet virker.

Forebyggende medisiner mot malaria er aktuelt ved enkelte utenlandsreiser, disse legemidlene er reseptpliktige (du kan kjøpe reseptpliktige legemidler her). Behandlingen skal starte før innreise til malariaområdet, og det er derfor viktig at du kontakter legen din i god tid før avreise. De forebyggende tiltakene beskrevet over bør uansett benyttes, ettersom det å unngå stikk er den eneste måten som er sikker for å unngå smitte.

Behandling av malaria

De samme legemidlene som brukes til forebygging av malaria, brukes også til å behandle malaria, men da i høyere doser. Problemet er at malariamyggen utvikler resistens mot flere og flere av medisinene. Forebyggende tiltak er derfor svært viktig.

Når bør du oppsøke lege ved malaria?

 • Ved feber eller influensalignende symptomer under reise i malariaområder.
 • Ved feber eller influensalignende symptomer etter utreise fra malariaområder, eller etter hjemkomst.


Kilder:
Folkehelseinstituttet, Norsk elektronisk legehåndbok, WHO og Helsenorge.

Les mer: