Vitusapotek
Diabetes

Behandling ved diabetes

Diabetes (diabetes mellitus) er en sykdom hvor kroppen ikke klarer å regulere eget blodsukkernivå. Diabetikere har redusert eller ingen produksjon av insulin, ofte kombinert med nedsatt insulinvirkning.

Behandling ved diabetes
Profile Picture
Publisert: 16.08.2018
Sist oppdatert: 28.11.2022

Diabetes

Diabetes finnes det flere typer av, og de ulike typene diabetes behandles forskjellig.

Behandling av diabetes består av medisiner, motivasjon, kunnskap, kosthold og fysisk aktivitet.

Behandlingsmål for diabetikere

Diabetesbehandling har som mål å redusere risikoen for senkomplikasjoner og sørge for en best mulig livskvalitet. Senkomplikasjoner av diabetes er sykdommer eller plager som oppstår på grunn av høyt blodsukker over tid. God blodsukkerkontroll for diabetikere er avgjørende for å unngå senkomplikasjoner. I verste fall kan senkomplikasjoner være dødelige.

Hva kan du gjøre selv hvis du har diabetes?

Diabetes er en sykdom det ikke finnes kurerende behandling for, men medisiner ved diabetes gjør at man kan leve godt med sykdommen. For de med diabetes type 2 kan sykdommen holdes under kontroll med bare egeninnsats i form av livsstilsendring. Mens for de med diabetes type 1 er insulin alltid en del av behandlingen, men egeninnsats kan redusere mengde insulin som behøves.

  • Riktig kosthold. Du kan spise tilnærmet normalt selv om du har diabetes, men noen justeringer er gunstige. Reduser hurtigvirkende karbohydrater, spis lite mettet fett og mye grønnsaker. Les mer om diabetes og kosthold her.
  • Vær fysisk aktiv. Alle som har diabetes anbefales minimum 30 minutter rask gange, eller tilsvarende aktivitet minst fem ganger i uka. Muskelbruk reduserer kroppens behov for insulin, dermed kan dette bedre blodsukkerkontrollen.
  • Forstå egen sykdom. En optimal behandling av diabetes krever stor egeninnsats og et godt samarbeid med helsepersonell. Du må forstå din egen sykdom, lære deg å kjenne tegn på høyt eller lavt blodsukker og være villig til å bruke tid på å få til riktig medisinering og blodsukkermåling. Husk også på at du må til hyppige kontroller hos helsepersonell.
  • Stump røyken. Røyk øker risikoen for hjerte- og karsykdommer som diabetikere i utgangspunktet er mer utsatt for. Les mer om røykeslutt her.

Medisiner ved diabetes

Insulin

Insulin er et anabolsk hormon, som blant annet gjør at kroppen klarer å bruke sukker som energi, og er viktig i reguleringen av blodsukkeret.

Insulin blir ødelagt hvis man svelger det, derfor finnes insulin bare som injeksjoner. Det finnes mange ulike insulintyper som er laget med ulike farmasøytiske egenskaper. For eksempel sørger de ulike farmasøytiske egenskapene for at det finnes insulin med både rask og langsom virkning.

Blodsukkersenkende tabletter

Type 2-diabetikere kan kontrollere sin diabetes med blodsukkersenkende tabletter. Det finnes en lang rekke blodsukkersenkende tabletter (antidiabetika). Antidiabetika virker ved å øke utskillelsen av insulin, øke følsomheten/virkningen til insulin, reduserer kroppens egenproduksjon av sukker, øke opptak av sukker inn til cellene eller ved å redusere opptaket av karbohydrater fra tarmen.

Blodsukkermåling

Avgjørende for en god behandling av diabetes er en god blodsukkerkontroll. For type 2 diabetikere kan det holde å måle blodsukkeret en gang om dagen eller enda sjeldnere, mens det for type 1 diabetikere som regel er nødvendig med hyppigere målinger. Les mer om blodsukkermåling her.

Du kan bestille dine reseptpliktige medisiner her.


Kilder:
Norsk elektronisk legemiddelhåndbok, Diabetesforbundet, Store norske leksikon og Norsk helseinformatikk.