Vitusapotek
Diabetes

Diabetes type 1

Diabetes type 1 står for omtrent 5-10 % av alle diabetestilfeller. Type 1-diabetes skyldes mangel på hormonet insulin, som regulerer blodsukkeret. De aller fleste som får påvist diabetes type 1 er barn. 

Diabetes type 1
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 13.12.2023

Hva er diabetes type 1?

Diabetes type 1 er en livslang sykdom du kan leve godt med, men ved utilfredsstillende behandling er dette også en sykdom man kan dø av. Diabetes type 1 er en autoimmun sykdom hvor kroppens immunsystem ødelegger cellene som lager insulin (betacellene i bukspyttkjertelen). Dermed får kroppen insulinmangel. Mangel på insulin gjør at sukker i blodet ikke transporteres inn i cellene. Dermed klarer ikke kroppen å bruke sukker som energikilde, dette gir de karakteristiske symptomene på diabetes.

Årsaker til diabetes type 1

Årsakene til diabetes type 1 er en kombinasjon av arv og ukjente miljøfaktorer. De som har en nær slektning med diabetes type 1 får oftere diabetes type 1. Samtidig unngår de fleste med en arvelig tendens til å få diabetes å utvikle sykdommen.

Forekomsten av diabetes type 1 er økende. Dette kan indikere at miljøfaktorer spiller en viktig rolle for utvikling av sykdommen. Hvilke miljøfaktorer som har betydning er ukjent, men det forskes mye på dette.

Type 1-diabetes oppstår som oftest i barne- og ungdomsårene, men kan oppstå i alle aldere. LADA (Latent Autoimmun Diabetes in Adults) er en form for diabetes type 1 som oppstår i godt voksen alder. 

Symptomer på diabetes type 1

Symptomer som følge av diabetes type 1 er som regel kraftige og sykdommen oppdages nesten alltid raskt. Typiske symptomer ved høyt blodsukker:

 • Sterk tørste og hyppig vannlating
 • Tretthet
 • Vekttap
 • Kvalme

Gode råd ved diabetes type 1

Har du diabetes type 1 er god regulering av blodsukkeret avgjørende for å forebygge senkomplikasjoner.

 • Mål blodsukkeret regelmessig og få god blodsukkerkontroll.
 • Sett deg godt inn i sykdommen, lær deg å kjenne kroppens signaler på lavt og høyt blodsukker.
 • Et godt kosthold er viktig for alle diabetikere, da det danner grunnlaget for god blodsukkerkontroll. Les mer om kosthold og diabetes her.
 • Ha alltid med deg sukker eller noe sukkerholdig slik at du kan unngå føling (lavt blodsukker).
 • Vær fysisk aktiv.
 • Ikke røyk! Les om røykeslutt her.
 • Alle med diabetes skal kontrolleres regelmessig hos lege hvor øyne, nyrer og føtter undersøkes.
 • Vær oppmerksom på din munnhygiene, da diabetikere er ekstra utsatt for å få munn- og tannkjøttproblemer. Høyfluorid tannkrem, slik som Duraphat, kan være aktuelt for å forebygge hull i tennene (karies).
  Les mer om diabetes og munnpleie her.

Senkomplikasjoner ved diabetes type 1

Høyt blodsukker over tid skader kroppens blodårer. Dette gir økt risiko for at andre sykdommer kan oppstå som følge av diabetes.

 • Hjerteinfarkt
 • Nyresykdom
 • Hjerneslag
 • Nedsatt syn eller blindhet
 • Impotens
 • Smertefull nevropati (nervesykdom)
 • Fotkomplikasjoner

Senkomplikasjoner som følge av diabetes kan forebygges ved å sørge for god blodsukkerkontroll og jevnlig kontroll hos lege. I tillegg bør man unngå eller minimere andre risikofaktorer for senkomplikasjonene, som høyt blodtrykk, overvekt, røyking og høyt kolesterol.

Behandling av diabetes type 1

Diabetes type 1 må behandles med insulin. Insulin blir brutt ned i mage- og tarmsystemet, derfor må insulin gis med sprøyte eller insulinpumpe.

Behandlingsmålet for diabetikere er å være symptomfrie, ha høy livskvalitet og normal livslengde. Man forsøker å etterligne bukspyttkjertelens produksjon av insulin best mulig. For å få til dette må man tilpasse insulinmengde etter blant annet måltider og fysisk aktivitet. Behandling av diabetes type 1 er krevende.

Når bør du kontakte lege ved diabetes type 1?

 • Ved symptomer som sterk tørste, slapphet og hyppig vannlating.
 • Dersom du tror du har diabetes.

Du kan kjøpe eller bestille klargjøring av dine reseptpliktige medisiner her.


Kilder:
Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Norsk elektronisk legehåndbok, Norges Diabetesforbund, Folkehelseinstituttet, Novo Nordisk og Helsedirektoratet.