Vitusapotek
Feber og hodepine

Cluster hodepine

Cluster hodepine er kraftige smerteanfall lokalisert på den ene siden av hodet og bak øyet. Hodepinen kommer i perioder eller såkalte "cluster" av intense smerter, og kan vare i perioder fra dager til uker. 

Cluster hodepine
Profile Picture
Publisert: 19.06.2018
Sist oppdatert: 26.04.2023

Hva er cluster hodepine?

Cluster hodepine, også kalt klasehodepine, er kraftige og periodevise anfall av hodepine. Smerten er ensidig, og sitter som regel bak eller rundt ett av øynene. Cluster hodepine oppleves som svært intenst og smertefullt, og kommer som regel i perioder («cluster») av 1-8 anfall daglig over en periode på 4-12 uker av gangen. Ofte kommer de daglige anfallene på samme tid hver dag, og hvert anfall kan ha en varighet på mellom 15-180 minutter. Mellom hver periode med kraftige smerter, oppleves som regel ingen smerte. De aller fleste opplever å ha lange anfallsfrie perioder, ofte opp mot måneder og år.

Kronisk cluster hodepine rammer om lag 10-15 %. Personer med en slik kronisk tilstand kan oppleve daglige anfall over en periode på opptil flere år.

Ved cluster hodepine, er det også svært vanlig å oppleve andre tilleggssymptomer samtidig med hodepinen, slik som blant annet:

  • Tett og/eller rennende nese
  • Rødt og/eller rennende øye
  • Økt svetting i ansikt og panne
  • Uro og nervøsitet
  • Lysskyhet 
  • Rødlig farge i ansikt og panne
  • Hovent øyelokk
  • Følelse av tett øre

Tilleggssymptomene er i likhet med smertene som regel ensidige, og forsvinner samtidig med at smertene avtar.

Årsaker til cluster hodepine

Cluster hodepine er en nokså sjelden sykdom, og årsaken til tilstanden er ikke fult ut kjent. Trolig er det vårt autonome nervesystem, det nervesystemet vi ikke har kontroll over selv, og en mangel eller defekt her, som ligger bak en slik hodepine.

Cluster hodepine og migrene kan ligne noe på hverandre i fremtoning, sykdomsbilde og symptomer. Ved cluster hodepine er smertene imidlertid mer intense og varer i mye kortere perioder, sammenlignet med migrene hvor smertene ofte varer over lengre tid. I tillegg er tilleggsymptomene ved migrene færre og mindre fremtredende. En person med cluster hodepine er ofte urolig og nervøs, i motsetning til en person med migreneanfall, hvor vedkommende ofte ønsker å ligge i ro, fri for ytre påvirkninger.

I motsetning til migrene, som rammer kvinner langt oftere enn menn, rammer cluster hodepine menn 3 ganger så ofte som kvinner. Sykdommen rammer som regel i 20-40 årene. Arvelige faktorer spiller også en rolle, og dersom en nær slektning er rammet av cluster hodepine, øker dette sjansen betraktelig for at også etterkommere får samme symptomer.

Ytre faktorer, slik som alkohol og røyk, er kjente faktorer som kan utløse de periodevise anfallene ved en cluster hodepine.

Behandling av cluster hodepine

Dersom du mistenker å ha cluster hodepine, er det viktig at du oppsøker lege slik at du kan få god og riktig smertelindring og behandling.

Det er som regle to mål ved behandling av cluster hodepine: 

  • Redusere smertene ved anfall.
  • Forebygge for nye og fremtidige anfall.

Som anfallsbehandling, er det medikamenter i form av typen triptaner som er vist å gi den beste effekten. Best og raskest innsettende virkning oppnås når disse medisinene gis i form av sprøyte, altså når de injiseres.

Når bør du kontakte lege ved cluster hodepine?

Kontakt alltid lege dersom du mistenker at du lider av cluster hodepine.

 

Kilder: Norsk elektronisk legehåndbok, Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Tidsskriftet den Norske Legeforening

Les mer: