Vitusapotek
Hjerne og nerver

Parkinsons sykdom

Parkinsons sykdom er en sykdoms som gir skjelving, muskelstivhet og langsomme bevegelser. Årsaken er at man har for lite av signalstoffet dopamin i hjernen. Cirka 1 % av alle mellom 50 – 70 år har Parkinsons sykdom.

Parkinsons sykdom
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 30.11.2022

Hva er Parkinsons sykdom?

Parkinsons sykdom er en uhelbredelig sykdom som rammer hjernen. Ved Parkinsons sykdom blir nervecellene i hjernen som lager signalstoffet dopamin gradvis brutt ned. Først når 70-80 % av disse nervecellene er ødelagt blir dopaminmangelen i hjernen stor nok til at de typiske symptomene på Parkinsons sykdom opptrer.

Årsaker til Parkinsons sykdom

Parkinsons sykdom skyldes at de dopaminproduserende nervecellene i hjernen gradvis ødelegges. Hvorfor dette skjer hos noen er ikke fullstendig klarlagt. Sannsynligvis skyldes det et samspill mellom ulike faktorer: 

 • Alder (risiko øker med økende alder)
 • Arv (noen kan være genetisk disponert for å utvikle Parkinsons sykdom)
 • Andre sykdommer i hjernen, som f.eks. Alzheimer, kan disponere for utvikling av Parkinsons sykdom
 • Miljøpåvirkning
 • Bruk visse medisiner kan gi parkinsonliknende symptomer (parkinsonisme)

Symptomer på Parkinsons sykdom

 • Skjelving (tremor), ofte når man sitter i ro. Hos 70 % er dette det første tegnet på Parkinsons sykdom. Typisk er såkalt ”pilletrilling” med hendene
 • Muskelstivhet (rigiditet). Ofte blir gangen subbete, trippende og med korte skritt
 • Vansker med å starte bevegelser (akinesi)
 • Balanseproblemer. Det er vanlig å få problemer med å holde balansen når man står oppreist. Ofte får man en fremoverbøyd kroppsholdning

Symptomene kommer snikende og starter ofte i den ene siden av kroppen før de spres til begge sider.

Tilleggsproblemer ved Parkinsons sykdom

De som har Parkinsons sykdom har en betydelig økt risiko for å utvikle demens. Andre psykiske plager som er vanlige ved Parkinsons sykdom er angst, depresjon, søvnforstyrrelser, hallusinasjoner og vrangforestillinger.

Hva kan du gjøre selv ved Parkinsons sykdom?

 • Regelmessig fysisk aktivitet kan gjøre det enklere å mestre plagene forbundet med Parkinsons sykdom. En fysioterapeut kan hjelpe deg med å sette opp et treningsprogram med spesielle bevegelsesøvelser, gangtrening og øvelser som gjøre daglige gjøremål enklere
 • Riktig kosthold er med på å sikre at helsen ellers holder seg god
 • Hjelpemiddelsentralen kan foreslå relevante hjelpemidler for å gjøre hverdagen enklere. Se www.nav.no for kontaktinformasjon om din nærmeste hjelpemiddelsentral

Kilde: Norges Parkinsonforbund

Behandling av Parkinsons sykdom

Det finnes ingen medisiner som kan helbrede Parkinsons sykdom, men det finnes medisiner som demper de karakteristiske symptomene. Man starter med medisiner når det er behov for det, det vil si når symptomene blir plagsomme. Etter mange års bruk og etter hvert som sykdommen blir verre avtar som regel effekten av medisinene.

Det finnes fire hovedtyper antiparkinsonmedisiner. Alle de ulike medisintypene prøver å kompensere for dopaminmangelen i hjernen. De kan brukes alene eller i kombinasjon.

 • Levodopa omdannes til dopamin i hjernen. Medisiner med levodopa inneholder alltid et tilleggstoff som hindrer at levodopa gjøres om til dopamin noen andre steder i kroppen enn i hjernen. Levodopa kan brukes alene eller i kombinasjon med andre antiparkinsonmidler.
 • COMT-hemmere virker ved å redusere nedbrytning av levodopa i hjernen, dermed blir mer levodopa tilgjengelig for å lage dopamin. Brukes alltid i kombinasjon med levodopa.
 • MAO-hemmere virker ved å redusere kroppens nedbrytning av dopamin. Kan brukes alene eller i kombinasjon med levodopa.
 • Dopaminagonister: Dopaminagonister etterligner dopamin, og virker som dopamin ville gjort i hjernen. Kan brukes alene eller i kombinasjon med levodopa.

Hvis man har resept på ovenfor nevnte medisiner, kan disse bestilles her.

Alle antiparkinsonmedisiner kan gi trøtthet både i kort eller lang tid etter man har tatt medisinen. Derfor bør alle som bruker antiparkinsonmedisiner være forsiktige med bilkjøring eller betjening av maskiner. Dette er spesielt viktig ved oppstart av behandlingen, før man vet hvordan man reagerer på medisinen. Munntørrhet og forstoppelse er vanlige bivirkninger ved bruk av de fleste antiparkinsonmedisinene.     

Når bør du kontakte lege ved Parkinsons sykdom?

 • Hvis du eller noen nær deg har et eller flere av symptomene på Parkinsons sykdom
 • Hvis du opplever uakseptable bivirkninger av medisinene dine
 • Hvis du har fått noen av symptomene på Parkinsons sykdom etter at du startet med en ny medisintype


Kilder: Norsk elektronisk legehåndbok, Norges parkinsonforbund, Norsk helseinformatikk,  Pfizers informasjonsider om Parkinsons sykdom, Orion Pharma Norge sine informasjonsider om Parkinsons sykdom

Les mer: