Hjerne og nerver

Multippel Sklerose (MS)

Multippel Sklerose (MS)

Multippel Sklerose (MS) er en alvorlig sykdom som rammer nervesystemet i hjernen og ryggmargen. MS rammer omtrent dobbelt så mange kvinner som menn. Hos de aller ...
Epilepsi

Epilepsi

Epilepsi er en samlebetegnelse på en rekke ulike tilstander som alle fører til plutselige og ukontrollerbare epilepsianfall. Et epilepsianfall kan være alt fra sm...
Parkinsons sykdom

Parkinsons sykdom

Parkinsons sykdom er en sykdoms som gir skjelving, muskelstivhet og langsomme bevegelser. Årsaken er at man har for lite av signalstoffet dopamin i hjernen. Cirka...
Hjernehinnebetennelse

Hjernehinnebetennelse

Hjernehinnebetennelse er en infeksjon av hinnene rundt hjernen og ryggmargen, og gir typiske symptomer som høy feber, hodepine, nakke- og ryggstivhet. Mange me...

ADHD

ADHD

ADHD er en nevrologisk forstyrrelse som gir konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet. Det er flest barn som får ADHD, men voksne kan også rammes. Års...
Angst

Angst

Angst er en livsviktig innebygd reaksjon, som setter kroppen og hjernen i stand til å kunne reagere raskt på mulige farer. Det finnes ulike behandl...

Bipolar lidelse

Bipolar lidelse

Omtrent 2 % av befolkningen utvikler en bipolar lidelese i løpet av livet. Bipolar lidelese kjennetegnes ved store svingninger i stemningsleiet, hvor ma...

Schizofreni

Schizofreni

Schizofreni karakteriseres av psykotiske symptomer, sosial tilbaketrekning og en redusert evne til å fungere i hverdagen. Forekomsten av schizofreni i Norge er på...
Hjerneslag

Hjerneslag

Hvert år rammes cirka 15 000 nordmenn av hjerneslag. Hjerneslag skyldes enten en blodpropp i hjernen eller en hjerneblødning. Et hjerneslag oppstår ofte raskt og ...
Alzheimer

Alzheimer

Alzheimers sykdom er den vanligste årsaken til demens. Ved Alzheimers sykdom ødelegges nervecellene i hjernen og det første symptomet er vanligvis hukommelsessvik...
Depresjon

Depresjon

Alle kan av og til føle seg litt nedfor og trist. Depresjon er en tilstand med nedsatt stemningsleie, likegladhet og økt tretthet. Dersom dette blir så alvorlig e...